Đây là nhận định của GS. Hồ Tú Bảo, Viện Khoa học và Công nghệ tiên tiến Nhật Bản tại hội thảo "Doanh nghiệp Việt Nam trước ngưỡng cửa chuyển đổi số" do Viện Kinh tế Việt Nam tổ chức, ngày 18/7 tại Hà Nội.
Cập nhật, 28/07/2015 14:38:34
Cục Quản lý Đăng ký Kinh doanh vừa cho biết, trong tháng 7/2015 doanh nghiệp thành lập mới tuy có giảm cả về số lượng và vốn đăng ký, nhưng tính chung cả 7 tháng, cả hai chỉ số này vẫn có xu...
Cập nhật, 28/07/2015 14:35:48
Nhằm góp phần thực hiện thành công Nghị quyết 19/2015/NQ-CP, ngành Thuế đang quyết tâm triển khai đến tháng 09/2015 sẽ có 90% người nộp thuế điện tử. Tuy nhiên, thực tế hiện nay, con số doanh...
Cập nhật, 22/07/2015 23:09:34
Theo đó, Nhà nước nắm giữ 30% vốn điều lệ tại Bệnh viện Giao thông vận tải Trung ương.
Cập nhật, 21/07/2015 15:22:19
Có đến 94% giá trị nhập khẩu từ Việt Nam được loại bỏ thuế quan ngay khi Hiệp định Đối tác Kinh tế Việt Nam – Nhật Bản (VJEPA) có hiệu lực. Song, những rào cản kỹ thuật tăng lên đang...
Cập nhật, 20/07/2015 08:11:34
Bài viết tổng hợp tiến trình giảm thuế theo các cam kết mà Việt Nam đã ký kết trong thời gian qua, khái quát các mức giảm thuế Việt Nam đã, đang và sẽ thực hiện trong thời gian tới.
Cập nhật, 19/07/2015 21:29:22
Thời điểm có hiệu lực của con dấu là do doanh nghiệp tự quyết định. Song, trước khi sử dụng, doanh nghiệp phải gửi thông báo mẫu dấu cho cơ quan đăng ký kinh đoanh để đăng tải công khai trên...
Cập nhật, 18/07/2015 07:13:27
Mỹ là động lực chính của TPP, trong đó đáng chú ý là TPP không bao gồm Trung Quốc, trong khi RCEP do ASEAN lãnh đạo với sự hỗ trợ tích cực của Trung Quốc, không bao gồm Mỹ.
Cập nhật, 17/07/2015 07:22:10
Tiến trình rà soát, sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường quốc doanh diễn ra chậm chạp và gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc.
Cập nhật, 14/07/2015 15:35:54
Việt Nam đang tham gia 15 FTA, trong đó có 10 FTA đã ký và 5 FTA đang đàm phán. Cơ hội đang mở ra rất lớn, tuy nhiên, để được hưởng lợi nhiều nhất từ các FTA, “bài toán” đặt ra là doanh...
Cập nhật, 10/07/2015 22:31:11
Văn phòng Chính phủ cho biết, Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (LILAMA) và chuyển thành công ty cổ phần.