Để thúc đẩy ngành công nghiệp điện tử phát triển nhanh, bền vững, cần xác định rõ chiến lược phát triển của ngành; trong đó, chú trọng tới việc xác định sản phẩm cốt lõi, có sức đột phá.
Cập nhật, 20/01/2020 09:13:23
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa có ý kiến về Đề án quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư (Đề án).
Cập nhật, 11/01/2020 10:14:17
Đây là nội dung tại Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi họp Thường trực Chính phủ về tình hình triển khai hệ thống thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức...
Cập nhật, 10/01/2020 09:42:07
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký Quyết định số 32/QĐ-TTg, ngày 07/01/2020 phê duyệt "Đề án tăng cường quản lý đối với đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh hiện...
Cập nhật, 03/01/2020 08:38:03
Ngày 02/01/2020, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai kế hoạch năm 2020 của Bộ Giao thông vận tải.
Cập nhật, 30/12/2019 16:56:49
Văn phòng Chính phủ vừa phát định Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp lần thứ ba Ban Chỉ đạo quốc gia về khai thác hải sản bất hợp pháp, không...
Cập nhật, 30/12/2019 11:16:42
TP. Hà Nội có 7 kiến nghị và TP. Hồ Chí Minh mang tới 5 kiến nghị.
Cập nhật, 29/12/2019 10:54:51
Đây là nhiệm vụ mà Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng giao cho ngành Tài nguyên và Môi trường tại Hội nghị tổng kết nhiệm vụ công tác năm 2019, triển khai kế hoạch năm 2020 của Bộ Tài...
Cập nhật, 27/12/2019 22:20:56
Cụ thể, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tăng trưởng 11,29%, đóng góp 2,33 điểm phần trăm vào mức tăng chung của ngành công nghiệp năm 2019.
Cập nhật, 25/12/2019 16:54:08
Ước tính năm 2019, Du lịch Việt Nam đón 18 triệu lượt khách quốc tế (tăng trên 16% so với năm 2018), phục vụ 85 triệu lượt khách nội địa (tăng trên 6%) và tổng thu từ khách du lịch ước đạt...
Cập nhật, 25/12/2019 10:20:28
Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại Thông báo kết luận số 440/TB-VPCP về đề xuất đầu tư xây dựng Cảng hàng không Chu Lai, tỉnh Quảng Nam.