Việc học tập Nghị quyết 04 và Chỉ thị 05 đã được Ban Cán sự đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quan tâm và phối hợp với Đảng uỷ cơ quan Bộ tổ chức thực hiện cơ bản nghiêm túc, sáng tạo, phù hợp với đặc điểm đơn vị. Ban...
Cập nhật, 30/01/2016 08:43:03
Giá tiêu dùng ổn định, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 1/2016 không tăng so với tháng 12/2015; sản xuất công nghiệp tăng so với cùng kỳ; sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển.
Cập nhật, 28/01/2016 12:00:36
Có sự giảm sút về số vụ tai nạn giao thông và mức độ nghiêm trọng là nhờ lực lượng cảnh sát giao thông đã tích cực các hoạt động giữ gìn trật tự an toàn giao thông.
Cập nhật, 28/01/2016 09:31:20
Phiên bế mạc Đại hội XII đã được long trọng tổ chức vào sáng ngày 28/01. Đại hội đã nghe kết quả bầu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban kiểm tra và thông qua Dự thảo Nghị quyết khóa XII.
Cập nhật, 27/01/2016 20:38:43
Theo Thông tấn xã Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI tiếp tục được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII.
Cập nhật, 26/01/2016 17:12:06
So với Ban Chấp hành khóa XI, tổng số ủy viên khóa này không thay đổi, nhưng số chính thức tăng lên 5 người (thành 180) và số không chính thức giảm 5 người (còn 20).
Cập nhật, 25/01/2016 23:04:04
Chiều 25/1, Đại hội XII làm việc tại hội trường, biểu quyết thông qua danh sách ứng cử, đề cử, các trường hợp xin rút khỏi danh sách ứng cử, đề cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.
Cập nhật, 25/01/2016 15:22:25
Đại hội lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam đang là chủ đề được báo chí quốc tế quan tâm và một trong những vấn đề thu hút sự chú ý hàng đầu là các chính sách kinh tế và triển...
Cập nhật, 23/01/2016 23:28:54
Đầu giờ chiều ngày 23/1/2016, Đại hội làm việc tại Hội trường về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII.
Cập nhật, 21/01/2016 23:11:29
Báo cáo do Tổng Bí thư trình bày tại Đại hội XII có tiêu đề:“Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn...
Cập nhật, 21/01/2016 10:25:50
Đại hội XII là Đại hội "Đoàn kết, Dân chủ, Kỷ cương, Đổi mới", thể hiện bản lĩnh, ý chí kiên cường và quyết tâm đi tới của cả dân tộc vì một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh,...