Chính phủ sẽ sớm ban hành Nghị định quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng (thay thế Nghị định 68/2019/NĐ-CP) các dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công, dự án đầu tư theo phương thức PPP và...
Cập nhật, 23/09/2020 09:23:23
Khi xem xét xử lý kỷ luật phải căn cứ vào nội dung, tính chất, mức độ, tác hại, nguyên nhân vi phạm, các tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ, thái độ tiếp thu và sửa chữa, việc khắc phục...
Cập nhật, 23/09/2020 08:34:01
Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 111/2020/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do...
Cập nhật, 18/09/2020 10:46:21
Mới đây, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã thông qua Quyết định số 1400/QĐ-BKHĐT ban hành Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu...
Cập nhật, 16/09/2020 16:40:14
Ngày 14/9/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 107/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP, ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn...
Cập nhật, 13/09/2020 21:30:30
Chính phủ yêu cầu việc xác định vị trí việc làm và số lượng người làm việc phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập…
Cập nhật, 09/09/2020 08:56:45
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 103/2020/NĐ-CP quy định về chứng nhận chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang Liên minh châu Âu.
Cập nhật, 04/09/2020 13:40:52
Việc tuân thủ quy trình lập quy hoạch tỉnh quy định tại khoản 4, Điều 16, Luật Quy hoạch năm 2017 là yêu cầu bắt buộc và là một nội dung thẩm định quy hoạch được quy định tại Điều 32...
Cập nhật, 03/09/2020 23:18:54
Trong giai đoạn 2021-2030, số doanh nghiệp được hỗ trợ các giải pháp nâng cao năng suất và chất lượng hàng năm tăng từ 10%-15%, đồng thời, có ít nhất 100 doanh nghiệp được hướng dẫn áp dụng...
Cập nhật, 01/09/2020 13:49:07
Quy hoạch vùng xác định phương hướng phát triển, sắp xếp không gian và phân bổ nguồn lực cho các hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường có tính liên ngành, liên...
Cập nhật, 29/08/2020 10:49:13
Hành vi tham gia vào hoạt động tổ chức, cá nhân kinh doanh theo phương thức đa cấp chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp sẽ bị phạt tiền từ 20-30 triệu đồng.