Ngày 31/3/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 16/CT-TTg về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19, trong đó yêu cầu cách ly toàn xã hội trong 15 ngày từ 0 giờ ngày 01/04 theo nguyên tắc “gia đình cách ly với...
Cập nhật, 05/03/2020 17:39:52
Đây là đề xuất của Bộ Tài chính tại dự thảo Nghị quyết về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp. Cụ thể là, sẽ kéo dài thời gian miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến ngày 31/12/2025.
Cập nhật, 03/03/2020 15:53:56
Từ ngày 15/4/2020, nhiều quy định trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ (KHCN) sẽ có hiệu lực.
Cập nhật, 03/03/2020 10:32:33
Tỉnh Cà Mau được bổ sung vào danh sách địa phương được thực hiện Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2 kéo dài.
Cập nhật, 03/03/2020 10:25:06
Theo văn bản Thủ tướng Chính phủ phân công các bộ, ngành liên quan chuẩn bị những nội dung thuộc trách nhiệm để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp thứ 43 (từ ngày 10-13/3/2020),...
Cập nhật, 01/03/2020 20:21:29
Trong thời gian phòng chống dịch Covid-19, ngoài việc phải có giấy phép, các cơ sở sản xuất xuất khẩu khẩu trang y tế còn chịu sự giám sát của hải quan.
Cập nhật, 28/02/2020 21:26:08
Đó là một trong những đề xuất của Bộ Công an tại dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện tạm hoãn xuất cảnh, chưa cho nhập cảnh.
Cập nhật, 28/02/2020 21:03:47
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 28/02/2020 về việc điều chỉnh tạm thời chính sách miễn thị thực, nhập cảnh đối với người nước ngoài đến từ nước có dịch bệnh viêm...
Cập nhật, 28/02/2020 21:00:10
Thủ tướng Chính phủ nêu rõ: Công tác phòng, chống dịch COVID-19 là nhiệm vụ trọng tâm nhưng nhiệm vụ thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh cũng cần phải được quan tâm chỉ đạo.
Cập nhật, 27/02/2020 17:17:40
Con số này được Bộ trưởng Mai Tiến Dũng công bố tại Hội thảo thúc đẩy xây dựng Chính phủ điện tử phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ, các bộ ngành và địa phương,...
Cập nhật, 27/02/2020 17:08:51
Đó là đề xuất của của Bộ Nội vụ trong dự thảo Nghị định quy định tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước.