Trên cơ sở xem xét đề nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì xây dựng Chiến lược quốc gia về phát triển kinh tế số và xã hội số, hoàn thành trong tháng 8/2021.
Cập nhật, 05/04/2021 10:56:57
Chính phủ ban hành Nghị định số 49/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.Theo đó, từ 1/4/2021, việc phát triển và quản...
Cập nhật, 03/04/2021 21:58:22
Chính phủ đã ban hành Nghị định số 31/2021/NĐ-CP quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. Theo đó, từ 26/3/2021, 08 nghị định về đầu tư kinh doanh bị sửa đổi,...
Cập nhật, 03/04/2021 21:44:13
Đó là những nhiệm vụ quan trọng được nêu bật tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2021.
Cập nhật, 02/04/2021 23:25:33
Quyết định số 17/2021/QĐ-TTg, ngày 31/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Quyết định có hiệu lực từ...
Cập nhật, 01/04/2021 00:11:10
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 35/NĐ-CP, ngày 29/3/2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP).
Cập nhật, 31/03/2021 22:10:47
Từ ngày 1/7/2021 Luật Cư trú sẽ có hiệu lực thi hành. Theo đó, để Luật được triển khai thi hành kịp thời, thống nhất, hiệu quả, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ban hành Kế hoạch...
Cập nhật, 31/03/2021 21:46:37
Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình vừa ban hành Quyết định số 40/QĐ-BCĐCCHC ban hành Kế hoạch hành động năm 2021 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ. Nhiệm vụ trọng tâm...
Cập nhật, 31/03/2021 21:36:50
Quyết định số 482/QĐ-TTg quy định về nguyên tắc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương trong phòng, chống dịch Covid-19. Theo đó, các tỉnh miền núi, Tây Nguyên, Ngân...
Cập nhật, 31/03/2021 09:41:55
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 27/2021/NĐ-CP, ngày 25/3/2021 về quản lý giống cây trồng lâm nghiệp.
Cập nhật, 29/03/2021 22:59:17
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 34/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và...