Trên cơ sở xem xét đề nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì xây dựng Chiến lược quốc gia về phát triển kinh tế số và xã hội số, hoàn thành trong tháng 8/2021.
Cập nhật, 29/10/2019 10:24:56
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 79/2019/NĐ-CP sửa đổi Điều 16 (ghi nợ tiền sử dụng đất) Nghị định số 45/2014/NĐ-CP, ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất.
Cập nhật, 28/10/2019 20:38:11
Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Bộ Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Thông tin và...
Cập nhật, 24/10/2019 16:46:59
Tất cả các trường hợp viên chức được tuyển dụng mới sau khi Luật này có hiệu lực sẽ thực hiện ký kết hợp đồng làm việc xác định thời hạn, không ký hợp đồng không xác định thời...
Cập nhật, 15/10/2019 09:04:50
“Chúng ta không thể "nhảy cóc" lên nền sản xuất công nghệ cao. Do đó, sửa đổi Luật Lao động phải lắng nghe hơi thở nền kinh tế, phải đứng trên đôi chân ở trên mặt đất, không thể trên...
Cập nhật, 14/10/2019 10:19:04
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng chỉ rõ, trong quá trình triển khai thực hiện Luật HTX vẫn còn những vướng mắc đáng kể về quy định pháp luật, ảnh hưởng đến sự thành lập và phát...
Cập nhật, 14/10/2019 10:04:03
Diễn đàn Kinh tế hợp tác, hợp tác xã năm 2019 đang diễn ra ngày 14/10/2019 sẽ tập trung trao đổi những khó khăn, vướng mắc khi triển khai các chính sách hỗ trợ, ưu đãi của Nhà nước đối với...
Cập nhật, 12/10/2019 22:41:19
Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2019 nêu rõ yêu cầu này.
Cập nhật, 10/10/2019 10:43:57
Ngày 08/10/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 76/2019/NĐ-CP về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có...
Cập nhật, 09/10/2019 15:10:55
Theo Quyết định 1291/QĐ-TTg vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành, thì các thủ tục: Giải quyết thủ tục làm con dấu mới; làm con dấu thứ hai; làm lại con dấu và cấp giấy chứng nhận đã...
Cập nhật, 09/10/2019 15:02:08
Đó là một trong những nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao trên cơ sở kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp thứ 37.