Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 16/4/2021 Phiên họp triển khai công việc của Chính phủ sau khi được kiện toàn tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV.
Cập nhật, 31/07/2019 11:44:38
Từ ngày 01/08/2019, cán bộ xã đã nghỉ việc sẽ được hưởng trợ cấp xã hội tăng thêm 7,19% mức trợ cấp hàng tháng.
Cập nhật, 25/07/2019 22:56:08
Đó là một trong những mục tiêu của dự thảo Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến năm 2030 đang được Bộ Kế hoạch và Đầu tư lấy ý kiến trên Cồng thông tin điện...
Cập nhật, 21/07/2019 11:08:51
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 65/2019/NĐ-CP, ngày 18/07/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 104/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành...
Cập nhật, 18/07/2019 09:23:35
Đó là một trong những yêu cầu được Chính phủ nhấn mạnh tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ trực tuyến với các địa phương tháng 6 năm 2019.
Cập nhật, 16/07/2019 14:21:26
Đây là một trong những hình thức xử phạt vi phạm hành chính được quy định tại Nghị định số 63/2019/NĐ-CP, ngày 11/07/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực...
Cập nhật, 16/07/2019 09:58:41
Chính phủ ban hành Nghị định số 62/2019/NĐ-CP, ngày 11/07/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/04/2015 về quản lý, sử dụng đất trồng lúa.
Cập nhật, 16/07/2019 08:10:58
Theo Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, quy hoạch phải không cứng nhắc, thay vào đó phải mở ra không gian sáng tạo cho các bộ, ngành, địa phương. Đối với quy hoạch các tỉnh cũng vậy, nếu đưa...
Cập nhật, 15/07/2019 23:49:06
Đây là một trong những mục tiêu chung của Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” theo Quyết định số 861/QĐ-TTg, ngày 11/07/2019 của...
Cập nhật, 15/07/2019 09:39:11
Để bảo đảm tính thống nhất của các loại quy hoạch, Khung định hướng phát triển quốc gia (bao gồm quan điểm, mục tiêu phát triển và định hướng bố trí tổng thể và các ngành then chốt) sẽ...
Cập nhật, 15/07/2019 09:14:33
Nhiều bộ, ngành địa phương đã vào cuộc triển khai Luật Quy hoạch, tuy nhiên thực tế cho thấy vẫn còn nhiều khó khăn, lúng túng, đòi hỏi những hướng dẫn chi tiết hơn.