Cập nhật, 11/04/2016 22:58:51
Đó là quy định nêu rõ trong Quyết định số 15/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về mức chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế giai đoạn 2016-2018.
Cập nhật, 11/04/2016 16:49:44
Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP, ngày 05/04/2016 về quản lý vật liệu xây dựng thay thế Nghị định 124/2007/NĐ-CP, ngày 31/07/2007 kể từ ngày 25/05/2016.
Cập nhật, 07/04/2016 11:05:52
Ngày 05/04, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 558/QĐ-TTg về việc ban hành Tiêu chí huyện nông thôn mới và Quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây...
Cập nhật, 07/04/2016 07:58:37
Chúng ta có thể vượt được dốc tăng trưởng hay là bị tụt xuống phụ thuộc vào việc chúng ta có xây dựng được đội ngũ doanh nghiệp Việt Nam, trọng tâm là đối tượng DNNVV đủ mạnh hay không?
Cập nhật, 07/04/2016 07:30:00
Với 437/448 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 88,46% số phiếu đại biểu, Quốc hội đã thông qua Luật Tiếp cận thông tin với biểu quyết tán thành vào sáng ngày 6/4/2016.
Cập nhật, 06/04/2016 23:38:43
Chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ quân đội; Sử dụng dịch vụ hỏa táng được hỗ trợ chi phí; Nhân rộng các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn; Thành lập Cục Hải quan Hà Nam...
Cập nhật, 06/04/2016 14:45:32
Theo dự thảo Luật Đường sắt (sửa đổi), Bộ Giao thông Vận tải đã kiến nghị bổ sung mới nhiều nội dung, trong đó đáng chú ý là một số ưu đãi dành cho hoạt động đường sắt.
Cập nhật, 05/04/2016 20:49:28
Sáng 5/4, với 442/445 đại biểu Quốc hội tán thành, chiếm 89,47%, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Báo chí (sửa đổi).
Cập nhật, 05/04/2016 11:06:44
Thủ tướng Chính phủ vừa ra Chỉ thị về thực hiện Nghị quyết số 112/2015/NQ-QH13, ngày 27/11/2015 của Quốc hội về tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ nông trường, lâm trường quốc...
Cập nhật, 05/04/2016 03:44:53
Theo Thông cáo số 12, Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII, buổi sáng hôm nay, ngày 05/04/2016, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường biểu quyết thông qua dự án Luật Báo chí (sửa đổi).