Trả lời ý kiến của cử tri tỉnh Quảng Nam, Bộ Y tế cho biết đã trình Chính phủ Nghị định sửa đổi Nghị định 105/2014/NĐ-CP theo hướng giao dự toán chi khám, chữa bệnh dựa trên chi phí thực tế mà không bị hạn chế bởi số thu...
Cập nhật, 08/11/2016 10:05:59
Dự thảo luật cũng chưa đưa ra được những chính sách đặc thù, mang tính đột phá để đảm bảo cho du lịch phát triển trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; chưa thể chế hóa sự tham gia của các...
Cập nhật, 05/11/2016 00:04:12
Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2016 đã nêu bật nhiều nội dung quan trọng trong chỉ đạo, điều hành của Chính phủ trong thời gian tới.
Cập nhật, 04/11/2016 16:07:59
Dự thảo Nghị định về hoạt động của doanh nghiệp nhà nước gồm 7 chương, 80 điều nhằm hướng dẫn về thành lập, tổ chức lại, quản trị doanh nghiệp nhà nước...
Cập nhật, 04/11/2016 00:26:39
Trường hợp chính quyền địa phương không bố trí được đất sản xuất thì hộ chưa có đất hoặc thiếu đất sản xuất được hỗ trợ chuyển đổi nghề từ ngân sách Nhà nước bằng tiền tối...
Cập nhật, 31/10/2016 23:22:18
Bổ nhiệm 2 Trợ lý Thủ tướng Chính phủ; Thủ tướng bổ nhiệm Tư lệnh Cảnh sát cơ động; Nâng công suất cáp treo Yên Tử; Cổ phần hóa các tổng công ty phát điện; Chỉ thị tăng cường quản...
Cập nhật, 27/10/2016 20:29:23
Về dự án “Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam” tại 7 tỉnh; Tiếp tục hỗ trợ gạo cho tỉnh Ninh Thuận; Xử lý nghiêm hành vi tham nhũng, lợi ích nhóm; Tăng cường phòng, chống buôn lậu thuốc...
Cập nhật, 27/10/2016 15:50:06
Tránh lạm dụng, tiêu cực đối với hoạt động xuất nhập khẩu, minh bạch hóa thông tin, giảm thiểu thủ tục hành chính… là mục tiêu dự thảo Luật Quản lý ngoại thương hướng tới.
Cập nhật, 25/10/2016 23:10:48
Thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động ĐH Bách khoa Hà Nội; Hợp tác kỹ thuật chẩn đoán và điều trị viêm phổi; Hợp tác kỹ thuật chẩn đoán và điều trị viêm phổi; Bổ sung kinh phí sự...
Cập nhật, 22/10/2016 10:26:05
Sửa đổi, bổ sung ở mức tối đa những quy định của BLHS năm 2015 có lỗi kỹ thuật đã được phát hiện và những nội dung rõ ràng là chưa hợp lý, hoặc có thể khó áp dụng trên thực tế.
Cập nhật, 20/10/2016 11:26:25
Rất nhiều câu hỏi về Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, như: sự tương thích giữa Luật với các luật khác; những quy định trong Luật này có vi phạm điều ước quốc tế không?; Nguồn lực...