Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 152/2020/NĐ-CP quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.
Cập nhật, 03/12/2018 23:30:31
Từ ngày 15/01/2019, thi tuyển công chức sẽ được thực hiện theo 2 vòng thi trắc nghiệm và thi môn nghiệp vụ chuyên ngành.
Cập nhật, 01/12/2018 16:38:13
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 156/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp.
Cập nhật, 23/11/2018 22:56:47
Đó là một trong những nhiệm vụ Chính phủ và các cơ quan liên quan phải thực hiện trong thời gian tới, khi Quốc hội đã phê chuẩn Hiệp định này.
Cập nhật, 20/11/2018 10:42:25
Do chưa đạt được sự đồng thuận, thống nhất cao nên nội dung này cần được tiếp tục nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, khi đã đủ điều kiện chín muồi, phù hợp thực tiễn, bảo đảm tính...
Cập nhật, 20/11/2018 10:09:34
Sáng nay, ngày 20/11, với 418 đại biểu quốc hội biểu quyết tán thành, chiếm 86,19% tổng số đại biểu, Luật sửa đổi, bổ sung 37 luật có liên quan đến quy hoạch đã chính thức được Quốc hội...
Cập nhật, 19/11/2018 21:30:34
Tiếp tục kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV, hiều nay ngày 19/11/2018, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Chăn nuôi và Luật...
Cập nhật, 13/11/2018 00:25:09
Đó là một trong những nội dung nổi bật được nêu tại Chỉ thị số 05/CT-BTC về nâng cao hiệu quả công tác quản lý và thực hành tiết kiệm trong việc tổ chức đoàn đi công tác nước ngoài vừa...
Cập nhật, 10/11/2018 22:42:24
Tại Nghị quyết 140/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2018, Chính phủ đã đề ra rất nhiều giải pháp, nhiệm vụ để hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 với kết...
Cập nhật, 09/11/2018 18:15:46
Chiều ngày 09/11, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Quốc hội nghe trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật sửa đổi, bổ sung các Luật có quy...
Cập nhật, 09/11/2018 15:14:31
Chiều 07/11/2018, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Quốc hội tiến hành thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật...