Cụ thể, một số dự án nhóm C quy mô nhỏ, kỹ thuật không phức tạp thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 sẽ được hưởng cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng.
Cập nhật, 25/07/2016 22:33:19
Thủ tướng bổ nhiệm nhân sự; Phê chuẩn nhân sự tỉnh Đắk Lắk, Ninh Thuận; Quyết tâm khôi phục và phát triển rừng bền vững; Triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện; Kiện...
Cập nhật, 25/07/2016 16:04:04
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 92/2016/NĐ-CP quy định về các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng không dân dụng.
Cập nhật, 22/07/2016 23:31:24
Thủ tướng phê chuẩn nhân sự 7 tỉnh; Phạt nặng vi phạm về buôn bán chế phẩm diệt côn trùng; Chủ trương nâng cấp tuyến luồng kênh Chợ Gạo giai đoạn 2; Giải quyết chế độ đối với TNXP cơ...
Cập nhật, 20/07/2016 23:25:20
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 93/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện sản xuất mỹ phẩm.
Cập nhật, 18/07/2016 23:04:38
Chính phủ vừa ban hành các nghị định quy định về điều kiện kinh doanh mũ bảo hiểm và điều kiện được sản xuất chế phẩm diệt khuẩn.
Cập nhật, 16/07/2016 23:05:35
Các nghị định quy định về điều kiện kinh doanh giám định cổ vật; kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh; kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên vừa được Chính phủ ban...
Cập nhật, 16/07/2016 22:57:08
Nghiêm cấm làm giả, sử dụng trái phép quân hiệu, trang phục quân đội; Điều kiện nâng bậc của công nhân quốc phòng; Khuyến khích tham gia hưu trí bổ sung tự nguyện; Quy định về điều trị...
Cập nhật, 13/07/2016 16:46:39
Đó là nhấn mạnh của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến trong Công văn được gửi Thủ trưởng các cơ sở khám, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố và...
Cập nhật, 13/07/2016 11:38:52
Đó là quy định được nêu rõ trong Nghị định số 75/2016/NĐ-CP về điều kiện thực hiện xét nghiệm HIV vừa được Chính phủ ban hành.
Cập nhật, 12/07/2016 23:30:19
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 73/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm.