Theo kết quả khảo sát ở Wall Street của Kitco News, có 59% ý kiến chuyên gia cho rằng, giá vàng sẽ tăng, trong khi chỉ có 18% dự báo giá sẽ giảm và 24% bày tỏ quan điểm trung lập.
Cập nhật, 09/10/2013 22:20:09
Theo thống kê của Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA), cả nước hiện đang có khoảng 400 doanh nghiệp tham gia hoạt động sản xuất thép các loại. Tuy nhiên, không phải doanh nghiệp nào cũng hoạt động hiệu...
Cập nhật, 02/10/2013 23:10:08
Câu hỏi này đã được chia sẻ tại Hội thảo Phát triển kinh tế Việt Nam – Hàn Quốc: Chia sẻ kinh nghiệm, các cơ hội mới do Viện Chiến lược phát triển – Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp...
Cập nhật, 02/10/2013 15:04:47
o với mục tiêu năm 2015 mà Chính phủ đặt ra, chỉ còn hơn một năm nữa để các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) thực hiện thoái vốn đầu tư ngoài ngành. Đến thời điểm này, thời gian không còn...
Cập nhật, 02/10/2013 07:38:07
Đây là nhận định của các chuyên gia khối nghiên cứu của Ngân hàng HSBC trong báo cáo Triển vọng thị trường Việt Nam tháng 9/2013 vừa được công bố.
Cập nhật, 01/10/2013 23:07:16
Tháng 9/2013 là thời hạn cuối cùng để các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) hoàn thiện đề án tái cơ cấu, trình Chính phủ. Đến thời điểm này thì đã rõ là khó có thể đạt được đúng hạn. Tiến...
Cập nhật, 30/09/2013 22:42:50
Đó là ý kiến của TS. Trần Du Lịch tại Diễn đàn Kinh tế mùa Thu vừa được diễn ra tại Huế. Diễn đàn do Ủy ban Kinh tế (Quốc hội) tổ chức.
Cập nhật, 26/09/2013 22:32:17
Chiến lược phát triển kinh tế theo hướng thị trường mở cửa hội nhập đang mở ra cho xuất khẩu Việt Nam nhiều cơ hội, nhưng cũng không ít thách thức. Vì thế, Việt Nam cần biết những lợi...
Cập nhật, 24/09/2013 22:29:24
Trong cuộc họp giao ban sản xuất tháng 9/2013 với các bộ, ngành, địa phương sáng nay (24/9), Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ông Đào Quang Thu nhấn mạnh rằng, cần “nhận định đúng tình...
Cập nhật, 20/09/2013 22:25:50
Tại Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng giai đoạn 2011- 2015, Thủ tướng đã chỉ đạo quan điểm xử lý cơ cấu lại theo hướng khuyến khích việc sáp nhập, hợp nhất, mua lại...
Cập nhật, 14/09/2013 23:19:11
Theo dự báo của các tổ chức quốc tế và nhiều chuyên gia, đến năm 2050, nhu cầu về năng lượng ở nước ta sẽ tăng lên 15 lần và chất thải cacbon phát ra do tiêu dùng năng lượng sẽ tăng 26 lần...