Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) nhận thêm một lời mời hợp tác từ Thành đoàn Hà Nội khi đại diện tổ chức này cho rằng, Thành đoàn mong muốn cùng NIC xây dựng cơ sở dữ liệu về các quỹ mạo hiểm, các ý tưởng đổi...
Cập nhật, 15/07/2019 22:27:53
Đó là yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ đối với các nhà đầu tư tại Công điện số 849/CĐ-TTg, ngày 15/7/2019 việc đẩy nhanh tiến độ triển khai hệ thống thu phí giao thông đường bộ theo hình...
Cập nhật, 12/07/2019 21:51:39
Hội đồng thẩm định được thành lập sau khi Bộ Giao thông Vận tải và Kế hoạch Đầu tư đưa ra hai phương án tổng mức đầu tư xây đường sắt cao tốc khác nhau.
Cập nhật, 11/07/2019 17:33:23
Dự án đã đóng góp tích cực vào việc xây dựng cơ sở pháp lý cho khu công nghiệp sinh thái và chuyển đổi các khu công nghiệp thông thường thành các khu công nghiệp sinh thái tại Việt Nam.
Cập nhật, 11/07/2019 14:56:52
Trong đó, có 340 dự án đầu tư nước ngoài với số vốn đăng ký mới đạt khoảng 8,7 tỷ USD và 334 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký mới đạt khoảng 82,9 nghìn tỷ đồng.
Cập nhật, 11/07/2019 08:59:21
Ngoài ra, trong năm đã phát hiện 25 dự án vi phạm quy định về thủ tục đầu tư; 54 dự án vi phạm về quản lý chất lượng; 422 dự án có thất thoát, lãng phí; 450 dự án phải ngừng thực hiện.
Cập nhật, 09/07/2019 08:27:23
Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về dự thảo Nghị định quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư khi...
Cập nhật, 05/07/2019 19:12:43
Dự án có quy mô 188ha được thực hiện với tổng nguồn vốn 1.268 tỷ đồng, trong đó vốn góp để thực hiện Dự án là 200 tỷ đồng, vốn vay thương mại là 600 tỷ đồng, vốn huy động khác là...
Cập nhật, 02/07/2019 21:11:02
Đó là: vốn địa kinh tế, vốn kết cấu hạ tầng, vốn tự nhiên, vốn văn hóa và vốn con người.
Cập nhật, 30/06/2019 22:22:24
Đó là khẳng định của Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Vũ Đại Thắng tại buổi họp báo sau lễ ký kết Hiệp định Thương mại tự do (EVFTA) và Hiệp định bảo hộ đầu tư (IPA) giữa...
Cập nhật, 30/06/2019 16:45:35
Đó là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại lễ ký kết 2 hiệp định quan trọng, Hiệp định thương mại tự do và Hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam – Liên minh châu Â...