Thủ tướng chuẩn bị ký quyết định phê duyệt đề án xử lý của 12 dự án nghìn tỷ lãng phí, chậm tiến độ của ngành Công Thương? Nhà nước có tiếp tục rót vốn cứu các dự án hay để thị trường làm công việc điều tiết? S
Cập nhật, 01/06/2015 15:07:49
Với khoản tín dụng 124 triệu USD mới được Ngân hàng Thế giới phê duyệt, dự án xây dựng một hành lang vận tải xe buýt nhanh thân thiện môi trường sẽ đáp ứng phần nào nhu cầu đi lại ngày...
Cập nhật, 01/06/2015 08:33:30
Cụ thể ghi nhận thấy có 2.869 dự án chậm tiến độ do nhiều nguyên nhân như: giải phóng mặt bằng, năng lực chủ đầu tư, thủ tục đầu tư vướng mắc...
Cập nhật, 30/05/2015 16:06:00
Đối với Dự án này, Nhà nước tham gia, hỗ trợ tối đa là 39% tổng mức đầu tư theo số liệu thẩm định của Bộ Giao thông vận tải.
Cập nhật, 26/05/2015 23:39:07
Hiện ngành Giao thông vận tải đã và đang triển khai thực hiện 68 dự án PPP có dạng thức hợp đồng BOT; trong đó có 20 dự án đã hoàn thành, đưa vào khai thác đảm bảo chất lượng, tiến độ...
Cập nhật, 25/05/2015 23:07:03
Cụ thể, các dự án FDI đã giải ngân được 4,95 tỷ USD, tăng 7,6% với cùng kỳ năm 2014. Như vậy, bình quân mỗi tháng đã giải ngân được gần 1 tỷ USD.
Cập nhật, 22/05/2015 08:29:43
Đây là dự án sử dụng vốn ODA của Chính phủ Đức nhằm cải thiện nguồn cung về lao động có trình độ kỹ thuật cao.
Cập nhật, 21/05/2015 17:00:29
Theo đó, Việt Nam cần tăng cường bằng cách lồng ghép đầu tư chiến lược hướng tới một tương lai ít phát thải khí carbon vào quá trình lập kế hoạch và dự toán ngân sách của mình trong những...
Cập nhật, 17/05/2015 23:15:11
Đây là hạn chế cơ bản trong đầu tư vào Tây Nguyên khi vốn chủ yếu đến từ ngân sách, còn vốn FDI, ODA và đầu tư của doanh nghiệp trong nước chiếm tỷ lệ nhỏ.
Cập nhật, 17/05/2015 08:22:15
Đây là yêu cầu quan trọng, giúp các nhà đầu tư thấy được những tồn tại mà Tỉnh cần nỗ lực, phấn đấu... Phải làm cho doanh nghiệp tới Hà Giang như được trở về nhà.
Cập nhật, 15/05/2015 23:02:52
Sau phiên họp Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có văn bản chỉ đạo về việc sử dụng nguồn vốn dư trái phiếu chính phủ của các dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1A...