Sáng ngày 17/10, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Bộ trưởng lần thứ 13 về kết nối kinh tế Việt Nam- Singapore.
Cập nhật, 17/08/2015 19:50:20
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã quyết định điều này tại buổi họp của Ban chỉ đạo xây dựng Nhà Quốc hội vào ngày 17/08/2015.
Cập nhật, 14/08/2015 10:35:03
Theo Cục Đầu tư nước ngoài, tính đến ngày 20/07/2015, cả nước có 1.068 dự án mới được cấp giấy phép đầu tư với tổng vốn đăng ký là 6,92 tỷ USD, tăng hơn 1% so với cùng kỳ năm 2014, Tuy...
Cập nhật, 14/08/2015 07:00:19
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã kết luận điều này tại cuộc họp Thường trực Chính phủ ngày 13/08/2015.
Cập nhật, 12/08/2015 23:25:56
Thủ tướng Chính phủ đồng ý điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng và Phú Yên đến năm 2020.
Cập nhật, 12/08/2015 23:03:30
10,326 tỷ đồng là vốn điều chuyển từ nguồn vốn kế hoạch năm 2015 không sử dụng hết của Dự án Sửa chữa nâng cấp hồ Đắk Uy, tỉnh Kon Tum và Dự án Sửa chữa nâng cấp cụm hồ Sơn La,...
Cập nhật, 12/08/2015 23:00:50
Với việc bổ sung thêm Dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh-Hà Đông, danh sách dự án ODA chậm tiến độ dừng ở con số 14 dự án cần tiếp tục được giám sát thường xuyên.
Cập nhật, 12/08/2015 17:55:59
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài cho 47 dự án đầu tư sang 22 quốc gia và vùng lãnh thổ, với tổng vốn đăng ký mới và điều chỉnh là 155,4 triệu USD trong...
Cập nhật, 11/08/2015 18:22:26
Những đóng góp của nguồn vốn ODA cho phát triển kinh tế Việt Nam là không thể phủ nhận. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là làm thế nào để khai thác nguồn vốn này một cách có hiệu quả, bởi lẽ,...
Cập nhật, 07/08/2015 21:52:35
Tính riêng thời kỳ 2006-2010 khoảng 7 tỷ USD vốn ODA đã ký kết nhưng chưa giải ngân, trong đó, nhiều chương trình, dự án được hưởng các điều kiện tài chính ưu đãi cao nhưng phải chuyển tiếp...
Cập nhật, 01/08/2015 23:51:14
Ngay cả những địa phương là các thành phố lớn trực thuộc Trung ương cũng có tỷ lệ tiết kiệm qua đấu thầu thấp, chỉ khoảng từ 2,4%-5%.