Về nông nghiệp, nhờ thời tiết thuận lợi và chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng tích cực, gieo trồng giống lúa mới cho giá trị kinh tế cao dần thay thế giống lúa truyền thống nên năng suất lúa đông xuân của cả nước năm nay đạt 68,6 tạ/ha, tăng 2,2 tạ/ha so với vụ đông xuân năm 2020, sản lượng đạt 20,63 triệu tấn, tăng 755,1 nghìn tấn. Tính đến trung tuần tháng Chín, diện tích gieo cấy lúa mùa cả nước đạt 1.577,4 nghìn ha, bằng 99,8% cùng kỳ năm trước, trong đó các địa phương phía Bắc đạt 1.040,9 nghìn ha, bằng 99%, các địa phương phía Nam đạt 536,5 nghìn ha, bằng 101,4%.

Cùng thời điểm này, các địa phương đã thu hoạch được 1.643,8 nghìn ha lúa hè thu, chiếm 84,1% diện tích gieo cấy và bằng 101,5% cùng kỳ năm trước, trong đó vùng Đồng bằng sông Cửu Long thu hoạch 1.364,3 nghìn ha, chiếm 90,4% và bằng 100,9%. Theo báo cáo của các địa phương, ước tính năng suất lúa hè thu cả nước năm nay đạt 56,5 tạ/ha, tăng 1,2 tạ/ha so với vụ hè thu năm 2020. Trong đó, tăng cao nhất ở vùng Bắc Trung Bộ với năng suất đạt 51,4 tạ/ha, tăng 3,6 tạ/ha; tiếp theo là vùng Tây Nguyên đạt 55,9 tạ/ha, tăng 1,7 tạ/ha; vùng Đồng bằng sông Cửu Long đạt 56,6 tạ/ha, tăng 0,9 tạ/ha.

Đại dịch Covid-19 ảnh hưởng tới chuỗi cung ứng các sản phẩm nông, lâm nghiệp và thủy sản
Đại dịch Covid-19 ảnh hưởng tới chuỗi cung ứng các sản phẩm nông, lâm nghiệp và thủy sản

Trong 9 tháng năm 2021, tổng diện tích cây lâu năm ước tính đạt 3.642,4 nghìn ha, tăng 1,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó nhóm cây công nghiệp đạt 2.192,2 nghìn ha, giảm 0,1%; nhóm cây ăn quả đạt 1.154,1 nghìn ha, tăng 3,6%; nhóm cây lấy quả chứa dầu đạt 185 nghìn ha, tăng 2,7%; nhóm cây gia vị, dược liệu đạt 53,7 nghìn ha, tăng 6,5%.

Chăn nuôi trâu, bò trong tháng nhìn chung ổn định, dịch viêm da nổi cục đang dần được kiểm soát nhưng nguy cơ tái phát vẫn còn cao. Chính quyền địa phương và các cơ quan chuyên ngành vẫn cần tiếp tục triển khai các giải pháp phòng, chống dịch bệnh, tổ chức tốt việc tiêm vắc xin; giám sát, phát hiện và xử lý kịp thời các ổ dịch mới phát sinh; xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển, mua bán trâu, bò trái phép, không rõ nguồn gốc. Chăn nuôi lợn và gia cầm chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều chợ đầu mối, chợ truyền thống tạm ngưng hoạt động, chi phí sản xuất tăng, khâu lưu thông bị gián đoạn, nhu cầu thị trường giảm do nhà hàng, quán ăn đóng cửa, du lịch đình trệ nên các cơ sở chăn nuôi nhỏ lẻ gặp khó khăn trong khâu tiêu thụ, lượng vật nuôi tồn đọng trong chuồng cao, tăng nguy cơ thua lỗ.

Tính đến ngày 20/9/2021, cả nước không còn dịch tai xanh; dịch lở mồm long móng còn ở Thái Nguyên; dịch cúm gia cầm còn ở Lạng Sơn; dịch tả lợn châu Phi còn ở 35 địa phương và dịch viêm da nổi cục còn ở 31 địa phương chưa qua 21 ngày,

Về lâm nghiệp, quý III/2021, sản xuất lâm nghiệp gặp khó khăn do nhiều địa phương thực hiện giãn cách xã hội trong thời gian dài, hoạt động trồng rừng và khai thác gỗ giảm tiến độ so với kế hoạch đầu năm. Các doanh nghiệp chế biến gỗ gặp trở ngại trong thu mua nguyên liệu, tổ chức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm do chuỗi cung ứng bị đứt gãy. Diện tích rừng trồng mới tập trung cả nước ước tính đạt 65,8 nghìn ha, tăng 2,3% so với cùng kỳ năm trước; số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt 18,5 triệu cây, tăng 2,4%; sản lượng gỗ khai thác đạt 4.643,6 nghìn m3, tăng 2,0%; sản lượng củi khai thác đạt 4,4 triệu ste, giảm 2,7%.

Tính chung 9 tháng năm 2021, ước tính diện tích rừng trồng mới tập trung đạt 176,2 nghìn ha, tăng 2,8 % so với cùng kỳ năm trước; số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt 65,1 triệu cây, tăng 2,3%; sản lượng gỗ khai thác đạt 12.589,2 nghìn m3, tăng 4,3%; sản lượng củi khai thác đạt 14,3 triệu ste, giảm 0,9%.

Diện tích rừng bị thiệt hại quý III/2021 là 942,4 ha, tăng 56,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó diện tích rừng bị cháy là 736,8 ha, gấp 1,9 lần; diện tích rừng bị chặt, phá là 205,6 ha, giảm 8,0%. Tính chung 9 tháng năm 2021, cả nước có 1.748,2 ha rừng bị thiệt hại, tăng 31,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó diện tích rừng bị cháy là 1.020,2 ha, tăng 54,6%; diện tích rừng bị chặt, phá là 728 ha, tăng 8,3%.

Về thủy sản, sản quý III/2021, sản lượng thủy sản quý III/2021 ước tính đạt 2.281,4 nghìn tấn, giảm 5,2% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: Cá đạt 1.607,5 nghìn tấn, giảm 5,9%; tôm đạt 337 nghìn tấn, giảm 5,2%; thủy sản khác đạt 337 nghìn tấn, giảm 1,6%. Ước tính 9 tháng năm 2021, sản lượng thủy sản đạt 6.377,3 nghìn tấn, giảm 0,2% so với cùng kỳ năm trước; bao gồm: Cá đạt 4.612,5 nghìn tấn, giảm 1,2%; tôm đạt 810 nghìn tấn, tăng 3,4%; thủy sản khác đạt 954,8 nghìn tấn, tăng 1,5%.

Sản lượng thủy sản nuôi trồng quý III ước tính đạt 1.215,3 nghìn tấn, giảm 8,8% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Cá đạt 766,4 nghìn tấn, giảm 11,1%; tôm đạt 300,4 nghìn tấn, giảm 5,2%. Tính chung 9 tháng năm 2021, sản lượng thủy sản nuôi trồng ước tính đạt 3.320,1 nghìn tấn, giảm 1,0% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: Cá đạt 2.224,1 nghìn tấn, giảm 3,1%; tôm đạt 699,8 nghìn tấn, tăng 4,3%; thủy sản khác đạt 396,2 nghìn tấn, tăng 1,9%.

Về khai thác thủy sản, quý III/2021, sản lượng khai thác ước tính đạt 1.066,1 nghìn tấn, giảm 0,6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó cá đạt 841,1 nghìn tấn, giảm 0,5%; tôm đạt 36,6 nghìn tấn, giảm 5,1%. Tính chung 9 tháng năm 2021, sản lượng thủy sản khai thác ước tính đạt 3.057,2 nghìn tấn, tăng 0,7% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: Cá đạt 2.388,4 nghìn tấn, tăng 0,7%; tôm đạt 110,2 nghìn tấn, giảm 2,2%, thủy sản khác đạt 558,6 nghìn tấn, tăng 1,3%. Sản lượng thủy sản khai thác biển 9 tháng năm 2021 đạt 2.917,5 nghìn tấn, tăng 0,8%, trong đó: Cá đạt 2.294,3 nghìn tấn, tăng 0,7%; tôm đạt 100,1 nghìn tấn, giảm 2,3%./.