(Bài được đăng trên Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 21, tháng 7 năm 2023)

Quý độc giả muốn đọc chi tiết xin vui lòng bấm vào đây

Đỗ Thị Bích Ngọc

Khoa Quản trị - Tài chính, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Nguyễn Thị Diệp

Khoa Kinh tế, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam