(Bài được đăng trên Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 18, tháng 6 năm 2023)

Quý độc giả muốn đọc chi tiết xin vui lòng bấm vào đây

Đỗ Thị Bích Ngọc

Khoa Quản trị - Tài chính, trường Đại học Hàng hải Việt Nam