Số tiền thu được từ đợt chào bán năm 2021 dự kiến sẽ được HAPACO sử dụng gia tăng cổ phần Công ty cổ phần Bệnh viên Quốc tế Green

Đại hội đồng cổ đông HAPACO sẽ diễn ra ngày 8/5/2021 tại Hải Phòng. Phương án tăng vốn từ 556,2 tỷ đồng lên 1.251 tỷ đồng năm nay được HĐQT Công ty dự kiến thực hiện bằng cách chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Giá chào bán bằng mệnh giá, 10.000 đồng/cổ phiếu.

Mức giá chào bán này được xác định trên 2 nguyên tắc, giá thị trường và giá trị sổ sách của doanh nghiệp. Tại thời điểm 31/12/2020, giá trị sổ sách (Nguồn vốn chủ sở hữu/Số lượng cổ phiếu đang lưu hành) của HAPACO là 11.888 đồng/cổ phiếu. Cùng với đó, giá tham chiếu bình quân của cổ phiếu HAP trong 30 phiên gần nhất từ ngày 12/03/2021 đến 25/04/2021 cũng đạt trên mệnh giá, 10.250 đồng/cổ phần.

Căn cứ giá trị sổ sách cổ phiếu của Công ty, nhu cầu vốn của HAP trong đợt chào bán, diễn biến giao dịch cổ phiếu HAP, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho cổ đông thực hiện quyền, HĐQT của Công ty đề xuất mức giá chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu bằng với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần (chiết khấu khoảng 15,9% so với giá trị sổ sách tại 31/12/2020). Tỷ lệ thực hiện quyền: 4:5 (nghĩa là cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu HAP tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền sẽ được hưởng tương ứng 01 quyền mua, và cứ 04 quyền mua sẽ được mua thêm 05 cổ phiếu phát hành thêm). Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu và người nhận chuyển nhượng quyền mua từ cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng. Thời gian thực hiện dự kiến quý II - quý III năm 2021 sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

HAP hiện đang trực tiếp sở hữu 17.700.000 cổ phần CTCP Bệnh viện Quốc tế Green và gián tiếp sở hữu 1.790.000 cổ phần thông qua CTCP Giấy Hải phòng, là công ty con do HAP sở hữu 100% vốn điều lệ. Tỷ lệ sở hữu trực tiếp và gián tiếp của HAP tại BVGreen tại ngày 24/05/2021 là 37,05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số tiền thu được từ đợt chào bán năm 2021 dự kiến sẽ được Công ty sử dụng gia tăng cổ phần Công ty cổ phần Bệnh viên Quốc tế Green. Số lượng mua tối đa 30.300.000 cổ phần, giá mua dự kiến 20.000 đồng/cổ phần, để sở hữu 91,25%. Cùng với đó, HAPACO thực hiện quyền mua thêm mua 7.400.000 cổ phần phát hành thêm bởi Công ty cổ phần Bệnh viện Quốc tế Green tại đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược năm 2021 theo phương án được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bệnh viện Quốc tế Green thông qua với giá phát hành 10.000 đồng/cổ phần. Phần vốn còn lại từ đợt phát hành (trên 15,3 tỷ đồng) sẽ được HAPACO bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021.

Theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 20/05/2021, BVGreen đang có 6 cổ đông, trong đó cá nhân ông Vũ Dương Hiền, đồng Chủ tịch HAPACO và Chủ tịch Bệnh viện Quốc tế Green sở hữu 47,17% vốn. Các thành viên trong gia đình ông Vũ Dương Hiền sở hữu khoảng 16% vốn. Phần còn lại thuộc sở hữu của HAPACO (33,65%) và Công ty cổ phần Giấy Hải Phòng (3,4%).

Trên cơ sở giá trị các tài sản của BVGreen và tham khảo chứng thư thẩm định giá số 13/2020/CT-TĐG/ADAC do Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Asia Dragon phát hành, HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Hapaco dự kiến trình cổ đông giá mua dự kiến tối đa là 20.000 đồng/cổ phần và thực hiện các giao dịch mua cổ phiếu với các cổ đông BVGreen là người có liên quan của HAP. HAP dự kiến sẽ thực hiện thương thảo, đàm phán và ký kết hợp đồng với các cổ đông BVGreen có nhu cầu chuyển nhượng cổ phần trong vòng 90 ngày kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Sau các giao dịch trên, dự kiến HAP sẽ sở hữu 92,33% vốn tại Bệnh viện Quốc tế Green.

Được biết, BVGreen đang hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0201450471 do Sở KH&ĐT Thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 18/04/2014, thay đổi lần thứ 01 ngày 16/11/2016, trụ sở chính tại Số 738 Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Niệm Nghĩa, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng. Hiện nay, BVGreen có quy mô vốn điều lệ 526 tỷ đồng, hoạt động chính trong lĩnh vực: y tế, khám chữa bệnh. Doanh thu năm 2020 của BVGreen đạt hơn 147 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 27,4 tỷ đồng, quy mô tổng tài sản tại thời điểm 31/12/2020 là 635,9 tỷ đồng và quy mô vốn chủ sở hữu tương ứng là 377,68 tỷ đồng. Kế hoạch kinh doanh của BVGreen trong năm 2021 đạt doanh thu 250 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt trên 40 tỷ đồng.

Thành công với việc xây dựng nên Bệnh viện Quốc tế Green, HAPACO dự kiến sẽ đầu tư xây Bệnh viện Quốc tế Việt Hàn với quy mô gấp 3 lần trong giai đoạn 2021-2025, nhằm cung cấp những dịch vụ y tế chất lượng quốc tế cho người dân Hải Phòng và các tỉnh lân cận./.