Thứ sáu 09/12/2022 06:31 | Liên hệ Tòa soạn p-ISSN: 1859-4972
e-ISSN: 2734-9365
Đến năm 2030, Lai Châu trở thành tỉnh phát triển trung bình của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ
Tạo động lực tăng trưởng mới trên cơ sở sắp xếp lại không gian phát triển tỉnh Bình Phước
Xem thêm
hoi thao khoa hoc quoc gia thuc day tang truong xanh huong toi phat trien ben vung
doi moi sang tao ket noi chinh sach voi doanh nghiep viet nam
Based on MasterCMS Ultimate Edition v2.9 2022