Thứ tư 28/09/2022 08:14 | Liên hệ Tòa soạn p-ISSN: 1859-4972
e-ISSN: 2734-9365
Tăng lương cơ sở từ ngày 01/07/2018
Dự kiến tăng lương cơ sở thêm 60.000 đồng/tháng từ 01/05/2016
Xem thêm
Based on MasterCMS Ultimate Edition v2.9 2021