Về nông nghiệp, tính đến ngày 15/4/2022, cả nước gieo cấy được 2.990,5 nghìn ha lúa đông xuân, bằng 99,5% cùng kỳ năm trước, trong đó: Các địa phương phía Bắc gieo cấy 1.077,9 nghìn ha, bằng 99,3%; các địa phương phía Nam gieo cấy 1.912,6 nghìn ha, bằng 99,6%. Do ảnh hưởng của mưa trái mùa trên diện rộng, diện tích lúa đông xuân của một số địa phương đã bị ảnh hưởng lớn, như: Thừa Thiên Huế 20,5 nghìn ha và Quảng Trị 10,5 nghìn ha lúa bị ngập; Quảng Nam 2.983 ha lúa bị mất trắng và 1.597 ha lúa bị thiệt hại; Bình Định 181,1 ha bị mất trắng và 12,8 nghìn ha bị thiệt hại.

Thị trường tiêu thụ sản phẩm nông sản, lâm sản, thủy sản được khơi thông, mở rộng
Tháng 4/2022, thị trường tiêu thụ sản phẩm nông sản, lâm sản, thủy sản được khơi thông, mở rộng

Chăn nuôi trâu, bò trong tháng phát triển ổn định. Chăn nuôi lợn và gia cầm đang hồi phục do các doanh nghiệp, trang trại, hộ chăn nuôi chủ động được nguồn giống, liên kết tiêu thụ sản phẩm đầu ra, đảm bảo vệ sinh, an toàn sinh học. Tuy nhiên, ngành chăn nuôi vẫn gặp khó khăn do giá thức ăn ở mức cao, nguy cơ tái phát dịch tả lợn châu Phi lớn, vì vậy cần có các biện pháp phòng và xử lý dịch hiệu quả, nhất là trong giai đoạn thời tiết thay đổi, chuyển mùa. Tính đến ngày 24/4/2022, cả nước không còn dịch tai xanh và dịch lở mồm long móng; dịch cúm gia cầm còn ở 5 địa phương; dịch tả lợn châu Phi còn ở 27 địa phương và dịch viêm da nổi cục còn ở 4 địa phương chưa qua 21 ngày.

Về lâm nghiệp, tháng 4/2022, diện tích rừng trồng mới tập trung cả nước ước đạt 30,3 nghìn ha, tăng 2,9% so với cùng kỳ năm trước; số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt 7,8 triệu cây, tăng 2,1%. Tính chung 4 tháng đầu năm 2022, diện tích rừng trồng mới tập trung cả nước ước đạt 67,2 nghìn ha, tăng 4,1% so với cùng kỳ năm trước; số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt 34,8 triệu cây, tăng 6,8%; sản lượng gỗ khai thác đạt 4,7 triệu m3, tăng 4,4%; sản lượng củi khai thác đạt 6,2 triệu ste, tăng 0,7%.

Tình hình thiệt hại rừng 4 tháng đầu năm 2022 giảm so cùng kỳ năm trước. Diện tích rừng bị thiệt hại trong tháng ước tính 118,6 ha, giảm 0,1% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: Diện tích rừng bị cháy là 4,3 ha, giảm 77,5%; diện tích rừng bị chặt phá là 114,3 ha, tăng 14,6%. Các tỉnh có diện tích rừng bị chặt phá cao trong tháng là: Kon Tum 26,1 ha, Nghệ An 20,2 ha, Đắk Lắk 12,5 ha. Tính chung 4 tháng đầu năm 2022, diện tích rừng bị thiệt hại là 361,8 ha, giảm 25,2% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: Diện tích rừng bị cháy là 13,7 ha, giảm 89,8% (diện tích rừng bị cháy cùng kỳ năm trước là 134 ha); diện tích rừng bị chặt phá là 348,1 ha, giảm 0,4%.

Về thủy sản, sản lượng thủy sản tháng Tư ước đạt 736,4 nghìn tấn, tăng 2,6% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: Cá đạt 528,6 nghìn tấn, tăng 2%; tôm đạt 99,2 nghìn tấn, tăng 7,8%; thủy sản khác đạt 108,6 nghìn tấn, tăng 1,3%. Ước tính tháng 4/2022, sản lượng thủy sản nuôi trồng đạt 380,4 nghìn tấn, tăng 5,8% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: Cá đạt 252 nghìn tấn, tăng 5%; tôm đạt 86,5 nghìn tấn, tăng 9,2%; thủy sản khác đạt 41,9 nghìn tấn, tăng 4,2%.

Sản lượng thủy sản khai thác tháng 4/2022 ước đạt 356 nghìn tấn, giảm 0,6% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: Cá đạt 276,6 nghìn tấn, giảm 0,6%; tôm đạt 12,7 nghìn tấn, giảm 0,8%; thủy sản khác đạt 66,7 nghìn tấn, giảm 0,4%. Khai thác thủy sản biển trong tháng giảm do chi phí xăng, dầu tăng cao, thời tiết đầu tháng Tư bất lợi đối với đánh bắt xa bờ, các tỉnh Duyên hải miền Trung chịu ảnh hưởng bởi các đợt mưa lũ bất thường, sóng lớn. Sản lượng khai thác biển tháng Tư ước đạt 342 nghìn tấn, giảm 0,6% so với cùng kỳ năm trước./.