Bất chấp bị tác động tiêu cực bởi đại dịch Covid-19, bức tranh xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam từ đầu năm đến nửa tháng 3/2021 vẫn có những diễn biến khả quan.

Theo đó, tổng trị giá hàng hoá xuất khẩu trong kỳ 1 tháng 3/2021 (từ ngày 1- 15/3), theo Tổng cục Hải quan đạt 13,3 tỷ USD, tăng 30% so với kỳ 2 tháng 2/2021. Trị giá xuất khẩu kỳ 1 tháng 3/2021 tăng nhờ một số nhóm trọng điểm như: Hàng dệt may tăng 565 triệu USD, tương ứng tăng 79,6%; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 22,6%; máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng tăng 32,6%... Luỹ kế từ đầu năm đến hết ngày 15/3, tổng trị giá hàng hoá xuất khẩu đạt hơn 62 tỷ USD, tăng 22,7% so với cùng kỳ năm trước.


Biểu đồ 1: Trị giá xuất khẩu của một số nhóm hàng lớn lũy kế từ từ ngày 1/1- 15/3/2021 và cùng kỳ năm 2020

Nguồn: Tổng cục Hải quan

Đồng nhịp với giá trị xuất khẩu tăng, tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 3/2021 tăng 14,9% so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 2/2021, khi đạt hơn 13 tỷ USD. Trị giá nhập khẩu hàng hóa trong kỳ 1 tháng 3/2021 tăng chủ yếu ở một số nhóm hàng như: Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 11,1%; máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng tăng 14,9%... Tính đến hết ngày 15/3, tổng trị giá nhập khẩu hàng hoá đạt 60,2 tỷ USD, tăng 25,8% so với cùng kỳ năm trước.

Biểu đồ 2: Trị giá nhập khẩu của một số nhóm hàng lớn lũy kế từ ngày 1/1- 15/3/2021 và cùng kỳ năm 2020

Nguồn: Tổng cục Hải quan

Tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 3/2021, theo Tổng cục Hải quan đạt 26,36 tỷ USD, tăng 22% (tương ứng tăng 4,76 tỷ USD) so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 2/2021. Trong đó, tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 86,91 tỷ USD, tăng 30,1%, tiếp đến là trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp trong nước tăng 11,6%, đạt 35,3 tỷ USD.

Trong kỳ 1 tháng 3/2021, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 239 triệu USD, luỹ kế từ đầu năm đến hết ngày 15/3 thặng dư 1,81 tỷ USD./.