Cập nhật ngày 29/03/2018 - 14:31:43

           

Thu – chi ngân sách quý I/2018: Chi trả nợ gần gấp 1,5 lần chi cho đầu tư phát triển

- Cụ thể, theo số liệu của Tổng cục Thống kê, đến thời điểm 15/3/2018, chi đầu tư phát triển đạt 17,5 nghìn tỷ đồng, bằng 4,4% dự toán năm; chi trả nợ lãi 24,9 nghìn tỷ đồng, bằng 22,1%.

Tổng chi ngân sách nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/3/2018 ước tính đạt 225,9 nghìn tỷ đồng, bằng 14,8% dự toán năm

Chi thường xuyên vẫn chiếm tỷ trọng lớn

Theo công bố của Tổng cục Thống kê, tổng thu ngân sách nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/3/2018 ước tính đạt 232,2 nghìn tỷ đồng, bằng 17,6% dự toán năm. Cụ thể, thu nội địa đạt 185,6 nghìn tỷ đồng, bằng 16,9%; thu từ dầu thô đạt 10,7 nghìn tỷ đồng, bằng 29,9%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt 35,8 nghìn tỷ đồng, bằng 20%.

Điều đáng lưu ý là trong thu nội địa, thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước đạt 24,6 nghìn tỷ đồng, bằng 14,8% dự toán năm; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) 35,8 nghìn tỷ đồng, bằng 16,1%; thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài Nhà nước 44,3 nghìn tỷ đồng, bằng 20,3%; thu thuế thu nhập cá nhân 18,7 nghìn tỷ đồng, bằng 19,3%; thu thuế bảo vệ môi trường 6,7 nghìn tỷ đồng, bằng 13,7%; thu tiền sử dụng đất đạt 19,7 nghìn tỷ đồng, bằng 23%.

Tổng chi ngân sách nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/3/2018 ước tính đạt 225,9 nghìn tỷ đồng, bằng 14,8% dự toán năm.

 Trong đó, chi thường xuyên vẫn chiếm tỷ trọng lớn, với 183 nghìn tỷ đồng, bằng 19,5%; chi đầu tư phát triển đạt 17,5 nghìn tỷ đồng, bằng 4,4% dự toán năm; chi trả nợ lãi 24,9 nghìn tỷ đồng, bằng 22,1%.

Tháng 03/2018: Thực hiện và giải ngân vốn đầu tư đã có chuyển biến tích cực

Theo Tổng cục Thống kê, vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện quý I năm nay theo giá hiện hành đạt khá với 331,2 nghìn tỷ đồng, tăng 10,4% so với cùng kỳ năm trước và bằng 32,2% GDP.

Trong đó, vốn khu vực Nhà nước đạt 104,6 nghìn tỷ đồng, chiếm 31,6% tổng vốn và tăng 4,4% so với cùng kỳ năm trước; khu vực ngoài Nhà nước đạt 138,8 nghìn tỷ đồng, chiếm 41,9% và tăng 16,9%; khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 87,8 nghìn tỷ đồng, chiếm 26,5% và tăng 8,1%.

Tốc độ phát triển vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội quý I các năm 2016-2018 so với cùng kỳ năm trước

(Theo giá hiện hành)                                                                                                                      

Đơn vị tính: %

 

Quý I /2016

Quý I /2017

Quý I/2018

Tổng số

110,9

109,5

110,4

Khu vực Nhà nước

105,9

105,3

104,4

Khu vực ngoài Nhà nước

114,5

115,0

116,9

Khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

112,8

107,1

108,1

 

 Trong vốn đầu tư của khu vực Nhà nước, vốn từ ngân sách nhà nước thực hiện quý I/2018 tăng khá, ước tính đạt 48,7 nghìn tỷ đồng, bằng 14,4% kế hoạch năm và tăng 9,2% so với quý I/2017 (cùng kỳ năm trước tăng 3,6%).

Cụ thể, vốn trung ương quản lý đạt 9,6 nghìn tỷ đồng, bằng 14,6% kế hoạch năm và tăng 4,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó vốn đầu tư thực hiện của Bộ Giao thông Vận tải đạt 3.588 tỷ đồng, bằng 19,5% và giảm 26,5%; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 908 tỷ đồng, bằng 11,2% và tăng 19,4%; Bộ Y tế 537 tỷ đồng, bằng 16,3% và giảm 13,9%; Bộ Tài nguyên và Môi trường 184 tỷ đồng, bằng 12,4% và tăng 54,7%; Bộ Giáo dục và Đào tạo 159 tỷ đồng, bằng 11,8% và tăng 34,1%; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 117 tỷ đồng, bằng 15,6% và tăng 18,7%; Bộ Xây dựng 33 tỷ đồng, bằng 12,1% và giảm 59%; Bộ Công Thương 33 tỷ đồng, bằng 14,8% và giảm 12,4%; Bộ Khoa học và Công nghệ 28 tỷ đồng, bằng 11,6% và tăng 51,9%; Bộ Thông tin và Truyền thông 15 tỷ đồng, bằng 11,4% và tăng 14,3%.

Vốn địa phương quản lý đạt 39,1 nghìn  tỷ đồng, bằng 14,3% kế hoạch năm và tăng 10,5% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó: Vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh đạt 26,7 nghìn tỷ đồng, bằng 13,2% kế hoạch năm và tăng 9,4%; vốn ngân sách nhà nước cấp huyện đạt 10,3 nghìn tỷ đồng, bằng 17% và tăng 13,1%; vốn ngân sách nhà nước cấp xã đạt 2.136 tỷ đồng, bằng 21,5% và tăng 12,2%.

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước của một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương như sau: Hà Nội đạt 5.647 tỷ đồng, bằng 14,8% kế hoạch năm và tăng 4,1% so với cùng kỳ năm trước; thành phố Hồ Chí Minh 2.475 tỷ đồng, bằng 6% và tăng 4,5%; Nghệ An 1.399 tỷ đồng, bằng 23,9% và tăng 1,2%; Thanh Hóa 1.394 tỷ đồng, bằng 22,2% và tăng 41,9%; Bà Rịa - Vũng Tàu 1.270 tỷ đồng, bằng 19,5% và tăng 15,9%; Vĩnh Phúc 1.235 tỷ đồng, bằng 20,7% và tăng 0,6%; Cần Thơ 1.117 tỷ đồng, bằng 22% và tăng 62,7%; Hải Phòng 1.081 tỷ đồng, bằng 11,9% và tăng 46,7%; Quảng Nam 1.072 tỷ đồng, bằng 23,4% và tăng 32,6%./.

Phương Anh
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan