Cập nhật ngày 16/01/2019 - 07:41:12

           

Giao 1.339,309 tỷ đồng vốn kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020 (đợt 5)

- Nguồn vốn này được giao cho các bộ, cơ quan và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 1891/QĐ-TTg  về việc giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016 - 2020 (đợt 5).

Giao 1.339,309 tỷ đồng vốn kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020 (đợt 5)

Theo đó,  đã giao 1.339,309 tỷ đồng cho các bộ, cơ quan và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2016-2020 (đợt 5) và danh mục dự án bố trí kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2016 - 2020.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư căn cứ tổng số kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2016 - 2020 (đợt 5) và danh mục dự án ở trên giao các bộ, cơ quan và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chi tiết danh mục và mức vốn kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2016 - 2020 (đợt 5) của từng dự án theo ngành, lĩnh vực, chương trình, dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn; chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan thanh tra, kiểm toán về tính chính xác của các nội dung thông tin, số liệu và mức vốn phân bổ cho các dự án.

Các bộ, cơ quan, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ danh mục dự án và kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai doạn 2016 - 2020 (đợt 5) được giao thông báo cho các đơn vị danh mục và kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2016 - 2020 (đợt 5) cho từng dự án theo quy định; báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 20/1/2019./.

An Nhi
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan