Cập nhật ngày 29/01/2019 - 23:12:16

           

Tháng đầu tiên năm 2019, bội chi 13,4 nghìn tỷ đồng

- Theo công bố của Tổng cục Thống kê, tổng thu ngân sách nhà nước 15 ngày đầu tháng 1/2019 ước tính đạt 30,8 nghìn tỷ đồng, bằng 2,2% dự toán năm.

 

Chi trả nợ lãi 9,7 nghìn tỷ đồng, bằng 7,7%

Trong đó, thu nội địa đạt 16 nghìn tỷ đồng, bằng 1,4%; thu từ dầu thô 1,5 nghìn tỷ đồng, bằng 3,4%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 13,3 nghìn tỷ đồng, bằng 7%.

Trong thu nội địa, thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước đạt 549 tỷ đồng, bằng 0,3% dự toán năm; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) 1.102 tỷ đồng, bằng 0,5%; thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài Nhà nước 2,9 nghìn tỷ đồng, bằng 1,2%; thu thuế thu nhập cá nhân 1,7 nghìn tỷ đồng, bằng 1,5%; thu thuế bảo vệ môi trường 105 tỷ đồng, bằng 0,2%; thu tiền sử dụng đất 3,9 nghìn tỷ đồng, bằng 4,4%.

Tổng chi ngân sách nhà nước 15 ngày đầu tháng Một ước tính đạt 44,2 nghìn tỷ đồng, bằng 2,7% dự toán năm.

Trong đó, chi thường xuyên đạt 31,8 nghìn tỷ đồng, bằng 3,2%; chi đầu tư phát triển 2,8 nghìn tỷ đồng, bằng 0,7%; chi trả nợ lãi 9,7 nghìn tỷ đồng, bằng 7,7%.

Giải ngân vốn đầu tư từ nguồn ngân sách ước tính đạt 18.031 tỷ đồng

Trong tháng 1/2019, hoạt động đầu tư tập trung chủ yếu vào thi công các công trình chuyển tiếp từ năm trước, hoàn tất các thủ tục nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành của năm 2018, các bộ, ngành và địa phương triển khai giao vốn đầu tư cho các dự án được phê duyệt kế hoạch vốn năm 2019 theo Quyết định số 1897/QĐ-TTg ngày 31/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước tháng Một ước tính đạt 18.031 tỷ đồng, bằng 5,56% kế hoạch năm và tăng 8,5% so với cùng kỳ năm 2018 (cùng kỳ năm 2018 bằng 4,7% và tăng 17%).

Cụ thể, vốn trung ương quản lý đạt 2.496 tỷ đồng, bằng 5,23% kế hoạch năm và giảm 20,6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó vốn đầu tư thực hiện của Bộ Giao thông Vận tải là 538 tỷ đồng, bằng 6,1% và giảm 51,3%; Bộ Y tế 288 tỷ đồng, bằng 5,4% và tăng 41,6%; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 162 tỷ đồng, bằng 4,9% và giảm 48,9%; Bộ Giáo dục và Đào tạo 68 tỷ đồng, bằng 5,3% và tăng 9,1%; Bộ Tài nguyên và Môi trường 66 tỷ đồng, bằng 5% và tăng 3,6%; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 35 tỷ đồng, bằng 4,7% và giảm 22,8%; Bộ Xây dựng 14 tỷ đồng, bằng 5,8% và giảm 7,7%; Bộ Công Thương 13 tỷ đồng, bằng 5,1% và tăng 16,8%; Bộ Khoa học và Công nghệ 11 tỷ đồng, bằng 3,7% và tăng 22,7%; Bộ Thông tin và Truyền thông 7 tỷ đồng, bằng 4,5% và tăng 17,2%.

Vốn địa phương quản lý đạt 15.535 tỷ đồng, bằng 5,62% kế hoạch năm và tăng 15,3% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh đạt 10.203 tỷ đồng, bằng 5,1% và tăng 11,2%; vốn ngân sách nhà nước cấp huyện đạt 4.452 tỷ đồng, bằng 6,8% và tăng 24,4%; vốn ngân sách nhà nước cấp xã đạt 880 tỷ đồng, bằng 7,6% và tăng 22%.

Tại Hà Nội, ốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước đạt 2.965 tỷ đồng, bằng 6,4% kế hoạch năm và tăng 39,3% so với cùng kỳ năm trước; Thanh Hóa 591 tỷ đồng, bằng 7,6% và tăng 25%; Bà Rịa - Vũng Tàu 528 tỷ đồng, bằng 8% và tăng 23%; Hải Phòng 521 tỷ đồng, bằng 8,3% và tăng 9,8%; thành phố Hồ Chí Minh 515 tỷ đồng, bằng 1,4% và giảm 6,7%; Vĩnh Phúc 512 tỷ đồng, bằng 8,2% và tăng 3,3%; Nghệ An 493 tỷ đồng, bằng 9% và tăng 0,7%; Quảng Ninh 431 tỷ đồng, bằng 5,9% và tăng 19,8%./.

An Nhi
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan