Cập nhật ngày 29/11/2019 - 15:38:33

           

Đến ngày 15/11/2019: tổng thu ngân sách nhà nước đạt 92,1% dự toán năm

- Trong khi đó, tổng chi ngân sách nhà nước ước tính đạt 1.211,1 nghìn tỷ đồng, bằng 74,1% dự toán năm.

 

Theo Tổng cục Thống kê, trong 11 tháng năm 2019, tiến độ thu ngân sách nhà nước đạt khá; chi ngân sách tiếp tục bảo đảm đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ đầu tư phát triển, chi trả nợ, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hoạt động của bộ máy nhà nước.

Dự kiến, tổng thu ngân sách nhà nước cả năm ước vượt 46 nghìn tỷ đồng (tăng 3,3% so với dự toán)

Tổng thu ngân sách nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/11/2019 ước tính đạt 1.299,4 nghìn tỷ đồng, bằng 92,1% dự toán năm, trong đó thu nội địa 1.051,2 nghìn tỷ đồng, bằng 89,6%; thu từ dầu thô 49,5 nghìn tỷ đồng, bằng 111,1%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 194,5 nghìn tỷ đồng, bằng 102,8%.

Trong thu nội địa, thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước đạt 142,5 nghìn tỷ đồng, bằng 80,2% dự toán năm; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) 178,3 nghìn tỷ đồng, bằng 83,4%; thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài Nhà nước 204,7 nghìn tỷ đồng, bằng 84,8%; thu thuế thu nhập cá nhân 97,8 nghìn tỷ đồng, bằng 86,4%; thu thuế bảo vệ môi trường 50,8 nghìn tỷ đồng, bằng 73,6%; thu tiền sử dụng đất 115,3 nghìn tỷ đồng, bằng 128,1%.

Tổng chi ngân sách nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/11/2019 ước tính đạt 1.211,1 nghìn tỷ đồng, bằng 74,1% dự toán năm, trong đó chi thường xuyên đạt 858,4 nghìn tỷ đồng, bằng 85,9%; chi đầu tư phát triển 228,9 nghìn tỷ đồng, bằng 53,3%; chi trả nợ lãi 93,4 nghìn tỷ đồng, bằng 74,8%.

 

Trước đó, tại chương trình kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá XIV vào chiều 21/10/2019, theo báo cáo của Chính phủ về tình hình ngân sách nhà nước, năm 2019 về cơ bản sẽ hoàn thành toàn diện tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, trong đó có các chỉ tiêu về tài chính, ngân sách nhà nước. Cụ thể: về tình hình thu, tổng thu ngân sách nhà nước cả năm ước vượt 46 nghìn tỷ đồng (tăng 3,3% so với dự toán); tỷ lệ huy động vào ngân sách nhà nước đạt 23,7%GDP. Đây là năm thứ tư liên tiếp thu ngân sách nhà nước vượt dự toán, trong đó thu ngân sách trung ương cũng là năm thứ hai vượt dự toán./.

Lê Vân
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan