Cập nhật ngày 11/03/2020 - 10:37:32

           

Hồ sơ gia hạn nộp thuế bị thiệt hại bởi dịch bệnh Covid-19 cần những gì?

- Hồ sơ bao gồm: Văn bản đề nghị gia hạn nộp thuế của người nộp thuế theo mẫu; Biên bản kiểm kê, đánh giá giá trị vật chất thiệt hại do người nộp thuế hoặc người đại diện hợp pháp của người nộp thuế lập; văn bản xác nhận về việc người nộp thuế có thiệt hại của các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền...

Tổng cục Thuế vừa có văn bản chỉ đạo cục thuế các địa phương gia hạn nộp thuế, miễn tiền chậm nộp do ảnh hưởng dịch Covid-19. Văn bản nêu rõ, do ảnh hưởng của dịch bệnh, nhiều doanh nghiệp bị thiệt hại lớn không có khả năng nộp thuế đúng hạn, vì vậy cần gia hạn nộp thuế để hỗ trợ.

Ngành thuế tích cực hỗ trợ các DN vượt qua khó khăn bởi dịch bệnh Covid-19

Về gia hạn nộp thuế, Tổng cục Thuế yêu cầu các cục thuế căn cứ hướng dẫn của Thông tư 156/2013/TT-BTC quy định trường hợp được gia hạn nộp thuế. Cụ thể, trường hợp bị thiệt hại vật chất gây ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh do gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ. Thiệt hại vật chất là những tổn thất về tài sản của người nộp thuế, tính được bằng tiền như: máy móc, thiết bị, phương tiện, vật tư, hàng hoá, nhà xưởng, trụ sở làm việc, tiền, các giấy tờ có giá trị như tiền.

Tai nạn bất ngờ là việc không may xảy ra đột ngột ngoài ý muốn của người nộp thuế, do tác nhân bên ngoài gây ra làm ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của người nộp thuế, không phải do nguyên nhân từ hành vi vi phạm pháp luật.

Những trường hợp được coi là tai nạn bất ngờ bao gồm: tai nạn giao thông; tai nạn lao động; mắc bệnh hiểm nghèo; bị dịch bệnh truyền nhiễm vào thời gian và tại những vùng mà cơ quan có thẩm quyền đã công bố có dịch bệnh truyền nhiễm; các trường hợp bất khả kháng khác.

Về hồ sơ, thủ tục đề nghị gia hạn nộp thuế, Tổng cục Thuế yêu cầu các cục thuế thực hiện theo khoản 3 Điều 31 Thông tư 156/2013/TT-BTC. Hồ sơ bao gồm: Văn bản đề nghị gia hạn nộp thuế của người nộp thuế theo mẫu. Biên bản kiểm kê, đánh giá giá trị vật chất thiệt hại do người nộp thuế hoặc người đại diện hợp pháp của người nộp thuế lập.

Ngoài ra, hồ sơ cần có văn bản xác nhận về việc người nộp thuế có thiệt hại tại nơi xảy ra thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ và thời gian xảy ra thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ của một trong các cơ quan, tổ chức sau: cơ quan công an; UBND cấp xã, phường; ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế nơi xảy ra thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ hoặc tổ chức cứu hộ, cứu nạn.

Hồ sơ bồi thường thiệt hại được cơ quan bảo hiểm chấp nhận bồi thường (bản sao có công chứng hoặc chứng thực nếu có); hồ sơ quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân phải bồi thường (bản sao có công chứng hoặc chứng thực nếu có).

Đối với người nộp thuế là pháp nhân, thì các tài liệu nêu trên phải là bản chính hoặc bản sao có chữ ký của người đại diện theo pháp luật, đóng dấu của đơn vị.

Về thẩm quyền gia hạn nộp thuế; miễn tiền chậm nộp thuế cũng như hồ sơ đề nghị miễn tiền chậm nộp, thẩm quyền miễn tiền chậm nộp cũng được quy định trong thông tư này.

Tổng cục Thuế yêu cầu cục thuế các tỉnh chủ động triển khai hệ thống hỗ trợ, hướng dẫn người nộp thuế bị thiệt hại do dịch Covid-19 lập hồ sơ, thủ tục và kịp thời gia hạn nộp thuế, miễn tiền chậm nộp theo thẩm quyền cho người nộp thuế theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành./.

Lê Vân
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan