Cập nhật ngày 05/11/2014 - 06:34:23

           

Bộ Tài chính: Thu ngân sách 10 tháng vượt 15,2%

- Đánh giá tình hình kinh tế 10 tháng đầu năm mới đây của Bộ Tài chính cho thấy, tổng thu ngân sách nhà nước 10 tháng đầu năm 2014 đạt 719.490 tỷ đồng, bằng 91,9% dự toán, tăng 15,2% so với cùng kỳ năm 2013.


Theo đó, thu nội địa lũy kế 10 tháng ước đạt 484.890 tỷ đồng, bằng 90% so với dự toán, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm 2013. Đáng chú ý,  thu từ khu vực kinh tế nhà nước đạt 87% dự toán, tăng 27,7%; thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài nhà nước đạt 88,5% dự toán, tăng 6,8%; thu từ khu vực FDI đạt 94% dự toán, tăng 14,7%;  Thu từ dầu thô lũy kế 10 tháng ước đạt 88.570 tỷ đồng, bằng 104% so với dự toán, tăng 1,9% so với cùng kỳ năm 2013. Giá dầu thanh toán bình quân từ đầu năm đến nay đạt khoảng 111,2 USD/thùng, cao hơn 13,2 USD/thùng so với giá xây dựng dự toán; sản lượng dầu thanh toán ước đạt 12,6 triệu tấn, bằng 88% kế hoạch năm; Thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu: Lũy kế thu 10 tháng năm 2014 ước đạt 142.100 tỷ đồng, bằng 92,3% dự toán, tăng 21,9% so với cùng kỳ năm 2013 nhờ kim ngạch xuất nhập khẩu 10 tháng đầu năm đạt khá và một số mặt hàng chịu thuế suất cao, trị giá lớn tăng mạnh so với cùng kỳ.
Báo cáo đánh giá cũng cho thấy, hoạt động chi ngân sách nhà nước cũng có những cải thiện đáng kể so với năm 2013. Tổng chi ngân sách nhà nước tháng 10 ước đạt 88.050 tỷ đồng; luỹ kế chi 10 tháng ước đạt 853.645 tỷ đồng, bằng 84,8% dự toán, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm 2013.
Thông qua kiểm soát chi, kho bạc nhà nước đã phát hiện khoảng 30.000 khoản chi chưa chấp hành đúng thủ tục, chế độ quy định; từ chối thanh toán 31,5 tỷ đồng. Đối với chi đầu tư, hệ thống kho bạc nhà nước đã từ chối thanh toán khoảng 59 tỷ đồng do đề nghị thanh toán chưa đúng quy định, sai số học hoặc ngày phê duyệt quyết định đầu tư sau ngày 31/10/2013. Chi đầu tư xây dựng cơ bản, trái phiếu chính phủ thuộc kế hoạch 2014 giải ngân qua kho bạc nhà nước ước tính đến 31/10/2014 là 207.540,7 tỷ đồng, trong đó: vốn đầu tư xây dựng cơ bản giải ngân ước 119.169,9 tỷ đồng, đạt 74,8% kế hoạch; giải ngân vốn trái phiếu chính phủ ước 65.202,6 tỷ đồng, đạt 68% kế hoạch vốn năm 2014 nhà nước giao; vốn khác là 23.168,2 tỷ đồng, đạt 64,1% kế hoạch vốn năm 2014.
Về huy động vốn cho ngân sách nhà nước, tính đến ngày 20/10/2014, kho bạc nhà nước đã huy động được 219.443,3 tỷ đồng trái phiếu chính phủ, đạt 94,6% nhiệm vụ huy động vốn trong nước để bù đắp bội chi NSNN và cho đầu tư phát triển năm 2014. 
Ngoài ra, báo cáo đánh giá cũng cho thấy, tình hình thị trường tiếp tục diễn biến thuận lợi cho công tác huy động vốn, lãi suất trúng thầu giảm đối với các kỳ hạn 5 năm, 10 năm (riêng kỳ hạn 15 năm lãi suất tăng nhẹ) do hiện tại, thanh khoản của hệ thống ngân hàng thương mại vẫn rất dồi dào và trái phiếu kỳ hạn dài (từ 5 năm trở lên) đang nhận được sự quan tâm đông đảo của các nhà đầu tư, đặc biệt là các ngân hàng thương mại và các quỹ đầu tư.

Thanh Hà
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan