Cập nhật ngày 09/09/2015 - 08:59:13

           

DATC nâng vốn điều lệ lên 6.000 tỷ

- Quyết định này sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/11/2015 theo Thông tư 135/2015/TT-BTC, ngày 31/8/2015 của Bộ Tài chính về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn Mua bán nợ Việt Nam (DATC).

DATC là doanh nghiệp hạng đặc biệt, được thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 1/1/2004 với vốn điều lệ ban đầu 2.000 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước cấp. Tên gọi ban đầu là Công ty Mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp, có nhiệm vụ trọng tâm là hỗ trợ tái cơ cấu và cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước, tham gia hoạt động mua bán nợ và tài sản tồn đọng…

Sau 10 năm hoạt động, đến 29/4/2014, công ty này được chuyển đổi thành Công ty TNHH một thành viên Mua bán nợ Việt Nam, gắn với trọng tâm tham gia xử lý nợ. Tuy nhiên, cũng sau 10 năm hoạt động, vốn điều lệ của công ty này chỉ được tăng từ 2.000 tỷ đồng lên 2.481 tỷ đồng.

Với Thông tư 135 mới ban hành, vốn điều lệ của DATC sẽ được điều chỉnh tăng lên mức 6.000 tỷ đồng. Như vậy, mức tăng này gấp hơn 2 lần so với vốn điều lệ hiện tại. Việc điều chỉnh vốn điều lệ của DATC thực hiện theo quy định của pháp luật đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

DATC tổ chức và hoạt động dưới hình thức Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo quy định của pháp luật đối với doanh nghiệp và Điều lệ này. DATC có vốn và tài sản riêng, chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ và các nghĩa vụ tài chính khác bằng toàn bộ tài sản của mình.

Mục tiêu hoạt động của DATC là hỗ trợ quá trình tái cơ cấu, sắp xếp, chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp nhà nước. Bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu nhà nước đầu tư tại DATC và vốn của DATC đầu tư tại các doanh nghiệp khác. Hoàn thành các nhiệm vụ khác do chủ sở hữu nhà nước giao.

Ngành nghề kinh doanh chính của DATC thuộc lĩnh vực dịch vụ tài chính, trong đó tập trung chủ yếu vào các hoạt động: Mua, bán, xử lý các khoản nợ và tài sản (bao gồm cả tài sản là quyền sử dụng đất, tài sản trên đất được sử dụng để bảo đảm cho các khoản nợ); tiếp nhận, xử lý các khoản nợ và tài sản đã loại trừ không tính vào giá trị doanh nghiệp khi thực hiện sắp xếp, chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp nhà nước; mua, bán, xử lý các khoản nợ và tài sản gắn với tái cơ cấu doanh nghiệp.

Ngành nghề hỗ trợ ngành nghề kinh doanh chính gồm: Tư vấn xử lý nợ, tài sản; tư vấn mua, bán, sáp nhập, tái cơ cấu doanh nghiệp; quản lý, xử lý, khai thác tài sản đảm bảo khoản nợ, tài sản nhận gán nợ và tài sản đã mua (bao gồm cả tài sản là quyền sử dụng đất, tài sản trên đất được sử dụng để bảo đảm cho các khoản nợ); thực hiện các hoạt động thẩm định giá, đấu giá trên cơ sở đảm bảo đầy đủ các điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật; dịch vụ quản lý nợ và thu nợ…

Cũng theo Thông tư, Nhà nước là chủ sở hữu của DATC. Chính phủ thống nhất thực hiện quyền, nghĩa vụ chủ sở hữu nhà nước đối với DATC. Bộ Tài chính thực hiện các quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước theo phân công, phân cấp của Chính phủ.

Hội đồng thành viên DATC là đại diện chủ sở hữu nhà nước trực tiếp tại DATC và thực hiện các quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với các doanh nghiệp có vốn góp của DATC.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/11/2015 và thay thế Thông tư số 79/2011/TT-BTC ngày 08/06/2011 của Bộ Tài chính ban hành Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mua bán nợ Việt Nam./.

A.Đ
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan