Cập nhật ngày 10/06/2017 - 10:08:42

           

Quá trình tái cơ cấu nợ công trong thời gian vừa qua rất tốt

- Ông Đinh Tiến Dũng - Bộ trưởng Bộ Tài chính đã đưa ra nhận định này tại phiên thảo luận của Quốc hội tại hội trường về kinh tế - xã hội và ngân sách, chiều ngày 09/06/2017.

Ông Đinh Tiến Dũng - Bộ trưởng Bộ Tài chính

Trình bày về vấn đề thu ngân sách, Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết thời gian vừa qua Chính phủ đã tích cực tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đưa thuế thu nhập doanh nghiệp về mức 22-25%. Riêng thuế với doanh nghiệp vừa và nhỏ còn thấp hơn.

Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng cho biết, dù tăng trưởng kinh tế không đạt như theo yêu cầu, nhưng thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2011-2015 đã tăng 1,95 lần so với giai đoạn 2006-2010.

Cơ cấu thu chuyển dịch rất tích cực. Thu nội địa nếu như năm 2011 chúng ta đạt 61,5% trong tổng thu ngân sách nhà nước thì đến 2015, chúng ta đã đạt 71-75%, năm 2016 là 79% và dự toán năm 2017 này, thu nội địa trong tổng thu ngân sách nhà nước là 81,7%.

Về nguồn thu từ dầu thô, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng dẫn giải, nếu như năm 2011, chúng ta thu là 15,3% trong tổng thu ngân sách nhà nước thì đến năm 2016 chỉ có 3,6%, trong dự toán năm 2017 còn có 3,2% trong tổng thu ngân sách nhà nước thu về dầu thô. Như vậy, chỉ có bằng 1/2 tổng số thu của thuế thu nhập cá nhân.

Thứ ba là thu thuế xuất nhập khẩu, năm 2011 chúng ta chiếm 21,6% trong tổng thu ngân sách nhà nước, đến năm 2016 thì còn 15,7%, năm 2017 là còn 14,8% trong tổng thu ngân sách nhà nước.

Về chi, Bộ trưởng Dũng thẳng thắn, trong giai đoạn tình hình khó khăn như vậy, nhưng chúng ta thực hiện nghị quyết của Quốc hội thì vẫn tập trung ưu tiên cho con người và chi an sinh xã hội.

Tốc độ tăng chi an sinh xã hội không kể tiền lương của giai đoạn này tăng 18%, cao hơn rất nhiều so với tốc độ tăng thu ngân sách nhà nước. Đó là vấn đề mà chúng tôi cho rằng, làm cho cơ cấu ngân sách nhà nước xấu thêm, khó khăn thêm.

“Nếu như năm 2011, có 11 nhóm chính sách về an sinh xã hội với mức chi là 18,5 nghìn tỷ đồng, thì đến năm 2016, có 21 nhóm chính sách về an sinh xã hội và kinh phí là 57,1 nghìn tỷ đồng trong 1 năm. Điều này làm cho chi thường xuyên của chúng ta tăng lên rất cao”, Bộ trưởng Dũng lý giải.

Về chi đầu tư phát triển trong giai đoạn 2011-2015 chúng ta bố trí dự toán ở mức khoảng 18,2%, thấp hơn của giai đoạn 2006-2010. Nhưng trong điều hành hàng năm thì được bổ sung từ nguồn dự phòng, tăng thu ngân sách nhà nước, bổ sung kế hoạch giải ngân ODA, tăng tỷ trọng chi đầu tư đã lên, thực tế quyết toán của chúng ta lên 23,6% trong tổng chi ngân sách nhà nước.

Nếu tính cả xổ số kiến thiết và các khoản ứng chi lên 26% trong tổng số chi ngân sách nhà nước hàng năm.

“Năm 2017 chúng ta đã bố trí dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách nhà nước là 25,7% trong tổng chi ngân sách nhà nước. Như vậy, có sự cải thiện rất đáng kể, đã tăng chi đầu tư và tăng khá nhanh”, người đứng đầu Bộ Tài chính phát biểu.

Đồng thời, trong giai đoạn 2014-2016 Quốc hội đã phê duyệt thêm, phát hành thêm 170 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ ngoài số 225 nghìn. ODA chúng ta giải ngân quá cao so với dự toán, dự toán của cả giai đoạn là 142 nghìn tỷ, thực tế giải ngân là 251 nghìn tỷ, hai việc này thấy, chúng ta tập trung vào việc đầu tư cơ sở hạ tầng theo Nghị quyết của Trung ương, Nghị quyết của Quốc hội. Do giải ngân cao hơn, dự toán quá cao như thế nên bội chi tăng cao, khi quyết toán là bội chi tăng cao, bội chi của giai đoạn 2011-2015 dự tính là 5%.

Tuy nhiên, thực tế giải ngân cao cùng với phát hành trái phiếu chính phủ lên đến 5,8%, điều này đương nhiên dẫn đến nợ công tăng cao.

Tỷ lệ nợ công năm 2010 ở mức 50%, năm 2015 ở mức 62,5%. Nếu xét về quy mô thì năm 2015 gấp 2,3 lần của năm 2010 và tăng bình quân 18,4%/năm.

Tuy nhiên, trong những năm 2016, 2017, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết, vấn đề nợ công đã được kiểm soát thông qua việc phát hành kỳ hạn dài trái phiếu. Nếu năm 2013, phát hành kỳ hạn trái phiếu chính phủ bình quân khoảng 3 năm, thì đến năm 2016 chúng ta đã phát hành lên đến trên 8 năm. 5 tháng đầu năm 2017 là 15,65, kéo danh mục kỳ hạn trái phiếu chính phủ từ 2,985 năm 2013 đến nay bình quân đã trên 6 năm.

Bộ trưởng Dũng cũng cho hay, toàn bộ các khoản vay của giai đoạn 11 và 13 với lãi suất rất cao, 13, 12, 11%, thì vừa qua đã phát hành trả được hết với lãi suất trên dưới 6%, với kỳ hạn như năm ngoái phát hành 91% là 5 năm trở lên.

“Năm nay đến thời điểm này, 102.000 tỷ là trên 5 năm trở lên tất cả, không có kỳ hạn một khoản trái phiếu dưới 5 năm theo Nghị quyết Quốc hội. Chúng tôi cho rằng, quá trình tái cơ cấu là nợ công trong thời gian vừa qua rất tốt”, người đứng đầu Bộ Tài chính khẳng định.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cũng cho biết, Chính phủ đang triển khai quyết liệt các giải pháp về cơ cấu lại thu, đồng thời tập trung vào siết chặt chi tiêu, đặc biệt là chi tiêu thường xuyên.

Người đứng đầu Bộ Tài chính cũng cho biết, các giải pháp về thắt chặt chi tiêu thường xuyên theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ thời gian vừa qua đang được tập trung ráo riết cùng với chính sách quản lý thu.

“Ví dụ như tới đây sẽ ban hành tờ trình của Chính phủ ban hành quyết định về chế độ xe công, chúng ta triển khai quyết liệt sau khi Quốc hội thông qua luật về quản lý tài sản công. Cùng với nó là các giải pháp về khoán chi, các giải pháp về tinh giản bộ máy, tinh giản biên chế và sắp xếp lại bộ máy. Cùng với đó là các giải pháp về đẩy mạnh sự nghiệp công. Nếu các giải pháp này được tiến hành đồng bộ thì chắc chắn rằng, công việc, nhiệm vụ tái cơ cấu lại ngân sách đảm bảo an toàn nợ công sẽ rõ nét hơn và hiệu quả hơn”, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng khẳng định./.

An Nhi
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan