Cập nhật ngày 24/09/2015 - 15:59:04

           

Nhiều tay vợt hàng đầu sẽ hội tụ tại FLC Cup 2015

- Từ ngày 25/09 đến 27/09/2015, nhiều tay vợt hàng đầu Việt Nam sẽ hội tụ tại Sầm Sơn, Thanh Hoá để tham gia giải đấu FLC Cup 2015 do Tập đoàn FLC phối hợp cùng Báo Thể thao & Văn hoá tổ chức.

Tham d gii đu năm nay có s góp mt ca 6 tay vt hàng đu quc gia đến t 3 min trên c nước. Đc bit, gii đu s đón chào s tr li ca Đ Minh Quân, tay vt tng thng tr qun vt nam Vit Nam vi 10 năm vô đch quc gia.

Gii đu còn có s góp mt ca đương kim s 1 quc gia Phm Minh Tun, tay vt đến t Đà Nng. Minh Tun đã bước lên ngôi s 1 sau khi vô đch gii tay vt xut sc 2014, hng nhì Đi hi Th dc th thao toàn quc mi đây. 

Bên cnh đó là s góp mt ca nhng tay vt đã và đang khoác áo Đi tuyn quc gia, như: Anh Khoa, Linh Giang, Thành Trung. Tay vt tr Trnh Linh Giang là người vô đch đơn nam toàn quc 2014, va mi tr v sau chuyến tp hun Valencia, Tây Ban Nha. Mt trong nhng gương mt đáng chú ý là tài năng tr Đc Tiến, thng tr các gii tr quc gia t năm 11 tui. Thành Trung là cu s 1 Vit Nam, vô đch quc gia năm 2011.

Ngoài ra, mt điu đc bit na ca gii đu này là các tay vt được thi đu tennis trên mt nước b bơi nước mn ln nht nước lên ti 5.000 m² ca A La Carte Hotel Sm Sơn, ti Qun th Du lch ngh dưỡng FLC. Đây là s kin thúc đy du lch Sm Sơn, có th tr thành mô hình kết hp gia th thao và du lch.

Trn chung kết ca Gii s din ra ngày 27/09, vi phn thưởng là cúp và 30 triu đng, gii nhì nhn cúp và 20 triu đng./. 

Kim Hiền
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan