Cập nhật ngày 16/05/2018 - 16:40:01

           

Bộ Kế hoạch và Đầu tư quyết tâm cải cách hành chính

- Để tăng hạng Chỉ số cải cách hành chính trong năm 2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông… một cách hiệu quả.

Nhiều tiêu chí được đánh giá tốt

Sáng ngày 16/5, Hội nghị “Tổng kết xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 và các năm tiếp theo” đã được tổ chức tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư dưới với sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư Vũ Đại Thắng.

Hội nghị nhằm rút kinh nghiệm, đánh giá một cách khách quan, toàn diện, thực chất kết quả việc triển khai cải cách hành chính của Bộ Kế hoạch và Đầu tư năm 2017, từ đó đề ra phương hướng, giải pháp nâng cao chất lượng thực hiện công tác cải cách hành chính của Bộ năm 2018 và các năm tiếp theo.

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Vũ Đại Thắng cho biết, trong những năm qua, công tác cải cách hành chính luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm. Chính phủ cũng đã ban hành nhiều nghị quyết liên quan đến công tác cải cách hành chính, trong đó có Nghị quyết số 30c/NQ-CP, ngày 8/11/2011 về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020.

Thứ trưởng Thắng phát biểu chỉ đạo hội nghị (Ảnh: Đức Trung)

Thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước của Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tham gia, thực hiện Đề án xác định chỉ số cải cách hành chính do Bộ Nội vụ chủ trì.

Bộ tiêu chí của Đề án cũng là công cụ để Bộ Kế hoạch và Đầu tư nói riêng và các cơ quan hành chính từ Trung ương đến địa phương nói chung định lượng một cách rõ ràng hơn, quy chuẩn hơn trong công tác cải cách hành chính, tự xác định các công việc cần phải tiến hành, đồng thời, cũng là thước đo cho công tác chỉ đạo, điều hành, cơ chế phối hợp giữa các cơ quan trong việc thực thi công vụ.

Từ khi triển khai việc xác định chỉ số cải cách hành chính, lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã luôn quan tâm chỉ đạo, sát sao thủ trưởng các đơn vị, đặc biệt là các đơn vị đầu mối trong thực hiện công tác cải cách hành chính bám sát các nội dung, tiêu chí, tiêu chí thành phần để tổ chức thực hiện, đảm bảo đúng yêu cầu về hình thức, nội dung.

Ông Lê Tuấn Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ cho biết: “Trong quá trình thực hiện tổng hợp chấm điểm chỉ số cải cách hành chính hàng năm, các đơn vị thuộc Bộ đã có sự phối hợp thực hiện khá đầy đủ công tác báo cáo theo yêu cầu của đơn vị tổng hợp, tạo điều kiện để các báo cáo cải cách hành chính của Bộ gửi Bộ Nội vụ luôn đạt yêu cầu đề ra về nội dung và thời hạn”.

Kết quả Báo cáo sơ bộ tình hình Chỉ số cải cách hành chính của Bộ Kế hoạch và Đầu tư giai đoạn 2015-2017 cho thấy, trong nhiều năm, Chỉ số cải cách hành chính của Bộ được xếp hạng cao: năm 2015 xếp thứ 5/19 bộ, ngành (đạt 86,81 điểm); năm 2016 xếp thứ 9/19 bộ, ngành (đạt 80,59 điểm).

Theo quy định, việc đánh giá Chỉ số cải cách hành chính cấp bộ dựa trên số điểm được xác định từ 7 lĩnh vực chính, bao gồm: công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính; xây dựng và tổ chức thực hiện thể chế thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hoá hành chính.

Trong đó, có một số tiêu chí nhiều năm được đánh giá tốt với tỷ lệ hoàn thành cao, như: tiêu chí Xây dựng và tổ chức thực hiện thể chế thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ (năm 2015 đạt 89,33%; năm 2016 đạt 85,71%; năm 2017 đạt 94,1%); tiêu chí Cải cách bộ máy hành chính (năm 2015 đạt 96,64%; năm 2016 đạt 100%; năm 2017 đạt 71,43%); tiêu chí Cải cách tài chính công (năm 2016 đạt 100%; năm 2017 đạt 83,33%)…

Triển khai hiệu quả cải cách hành chính

Tuy nhiên, theo ông Lê Tuấn Anh, xếp hạng cải cách hành chính của Bộ Kế hoạch và Đầu tư năm 2017 đã giảm 8 bậc, xếp thứ 17/19 bộ, ngành (đạt 72,61 điểm).

Nhiều nguyên nhân dẫn đến Chỉ số cải cách hành chính của Bộ bị tụt hạng, trong đó có nguyên nhân từ điểm điều tra xã hội học giảm mạnh 6,47 điểm so với năm 2016.

“Điều này cho thấy, khâu tuyên truyền về các hoạt động cải cách hành chính của Bộ chưa cao, nên các cán bộ, công chức trong Ngành chưa nắm được những nỗ lực cải cách hành chính của Bộ trong năm”, ông Tuấn Anh cho biết.

Trong bối cảnh đó, Thứ trưởng Thắng cho rằng: “Việc Bộ Kế hoạch và Đầu tư bị tụt hạng về Chỉ số cải cách hành chính trong Bảng xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 đặt ra yêu cầu cấp bách trong việc cải thiện công tác cải cách hành chính của Bộ trong năm 2018 và các năm tiếp theo”.

Để tăng hạng Chỉ số cải cách hành chính trong năm 2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xác định sẽ thực hiện hiệu quả 6 giải pháp.

Cụ thể, đảm bảo trên 30% số đơn vị thuộc Bộ được kiểm tra về cải cách hành chính trong năm theo quy định; tăng cường mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành, xử lý công việc; đảm bảo hoàn thành các báo cáo theo đúng nội dung và thời hạn quy định; chú trọng hơn nữa công tác cải cách hành chính cải cách hành chính của từng đơn vị thuộc Bộ; ưu tiên bố trí kinh phí cho hoạt động cải cách hành chính và đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông về lĩnh vực này.

Thứ trưởng Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, với những hạn chế đã được chỉ ra, các đơn vị thuộc Bộ cần có biện pháp cụ thể khắc phục những điểm yếu, những lĩnh vực, tiêu chí có điểm số thấp để nâng cao chỉ số cho những năm sau.

“Công tác cải cách hành chính của Bộ Kế hoạch và Đầu tư năm 2018 dứt khoát phải triển khai hiệu quả hơn các năm đã qua”, Thứ trưởng Thắng yêu cầu./.

Trang Trần
Tin xem nhiều
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan