Giới thiệu Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 7 (870)

Xây dựng, điều hành chính sách tiền tệ (CSTT) gắn liền với hoạt động ngân hàng, có vai trò rất quan trọng đảm bảo vốn cho tăng trưởng và kiểm soát lạm phát. Chu chuyển vốn trong nền kinh tế Việt Nam có tỷ trọng chủ yếu là thông qua hệ thống ngân hàng, đó là huy động vốn, cho vay vốn, tín dụng thanh toán và nợ xấu. Đảm bảo các chỉ tiêu đó trong điều hành CSTT góp phần thực hiện thành công các mục tiêu kinh tế vĩ mô của đất nước. Thông qua bài viết Điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng năm 2023 và một số khuyến nghị trong thời gian tới”, tác giả Hà Quang Đào tập trung làm rõ việc điều hành các công cụ của CSTT, cũng như kết quả đạt được trong hoạt động ngân hàng năm 2023, đưa ra một số đánh giá và đề xuất giải pháp.

Hệ thống ngân hàng được xem là một trong những khâu quan trọng trong việc thúc đẩy sản xuất, cung ứng vốn cho nền kinh tế và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia. Với khối lượng tài sản có giá trị tiền tệ lớn, thậm chí có thể tiệm cận với GDP của đất nước, ngân hàng được xem là kênh hấp dẫn mà các đối tượng tội phạm tham nhũng không ngần ngại lợi dụng để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, nhằm chiếm đoạt hoặc hợp thức hóa tài sản bất hợp pháp. Bài viết Nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tội phạm tham nhũng trong lĩnh vực tài chính ngân hàng”, của tác giả Nguyễn Tấn Khoa tập trung vào việc phân tích thực trạng công tác phòng chống tham nhũng (PCTN) trong lĩnh vực tài chính ngân hàng (TCNH) tại Việt Nam trong thời gian vừa qua. Trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác PCTN trong lĩnh vực TCNH thời gian tới.

Xăng dầu là mặt hàng thiết yếu trong đời sống người dân và là đầu vào của nhiều ngành sản xuất. Việc định giá xăng dầu linh động, kịp thời sẽ góp phần ổn định giá hàng hóa, kiềm chế lạm phát, hỗ trợ phục hồi sản xuất, kinh doanh. Bài viết Hoàn thiện định giá xăng dầu trong điều kiện biến động hiện nay”, của tác giả Vũ Kim Dũng phân tích ưu, nhược điểm của cơ chế xác định giá xăng đầu và cách điều hành giá xăng dầu của Chính phủ Việt Nam trong thời gian qua trong so sánh với thị trường xăng dầu thế giới, từ đó đề xuất các khuyến nghị về cơ chế định giá xăng dầu phù hợp với sự biến động trên thị trường quốc tế trong thời gian tới.

Kiểm toán nội bộ (KTNB) dựa trên rủi ro là phương pháp kiểm toán đã được xác định rất rõ trong Nghị định số 05/2019/NĐ-CP, ngày 22/01/2022 của Chính phủ về KTNB, cũng như trong Thông tư số 13/2018/TT-NHNN, ngày 18/5/2018 của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng thương mại (NHTM), chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Bài viết Hoàn thiện cơ sở pháp lý về kiểm toán nội bộ dựa trên rủi ro tại các ngân hàng thương mại Việt Nam”, của tác giả Nguyễn Hồng Yến phân tích các điểm còn bất cập trong văn bản pháp lý quy định về KTNB dựa trên rủi ro, cũng như chỉ ra những điều chỉnh cần thiết, để hoàn thiện cơ sở pháp lý cho KTNB định hướng theo rủi ro tại các NHTM Việt Nam.

Chuyển dịch từ kinh tế tuyến tính sang kinh tế tuần hoàn (KTTH) đang là xu thế chung của toàn cầu. Đó là cách tốt nhất để giải quyết mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và các ảnh hưởng tiêu cực tới cạn kiệt tài nguyên, ô nhiễm và suy thoái môi trường, hay nói một cách khác, không còn phải đánh đổi giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường, thực hiện được đồng thời nhiều mục tiêu của phát triển bền vững. Do vậy, KTTH đang được Việt Nam xem là một ưu tiên trong giai đoạn tiếp theo của phát triển đất nước. Thông qua bài viết Phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam hiện nay: Thực trạng và giải pháp”, tác giả Hoàng Thị Thu Hiền khái quát chủ trương, chính sách phát triển KTTH ở Việt Nam, đồng thời đánh giá thực trạng phát triển KTTH ở Việt Nam hiện nay, từ đó, đề xuất một số giải pháp nhằm nhân rộng hơn nữa các mô hình KTTH ở Việt Nam hiện nay.

Thời gian qua, quá trình chuyển đổi số ngành Ngân hàng đã và đang diễn ra mạnh mẽ, đạt được nhiều kết quả khả quan. Đặc biệt, các ngân hàng xây dựng hệ sinh thái ngân hàng số bằng việc kết hợp với các công ty công nghệ tài chính, các doanh nghiệp công nghệ khác nhằm tăng hiệu suất hoạt động của ngân hàng và doanh nghiệp, hướng đến phát triển bền vững. Bài viết “Hệ sinh thái ngân hàng số ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp”, của nhóm tác giả Vũ Ngọc Tú, Lê Mai Trang, Trần Kim Anh, Nguyễn Thị Quỳnh Hương, Nguyễn Thị Yến Hạnh đánh giá thực trạng hệ sinh thái ngân hàng số thời gian qua, chỉ rõ những kết quả đạt được, các hạn chế tồn tại, từ đó đề xuất các giải pháp khắc phục, nhằm thúc đẩy hơn nữa quá trình chuyển đổi số trong ngành Ngân hàng.

Xuất khẩu nông sản của Việt Nam trong những năm qua đã đóng góp đáng kể vào GDP của Việt Nam, mang về nguồn thu ngoại tệ lớn, đem lại thu nhập cho nhiều nông dân và hộ sản xuất nông nghiệp, góp phần nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Đây là sản phẩm có lợi thế so sánh của Việt Nam trong thương mại quốc tế. Bài viết Xuất khẩu nông sản của Việt Nam - Thực trạng, cơ hội và thách thức trong bối cảnh mới”, của tác giả Dương Vũ Hằng Nga đánh giá thực trạng xuất khẩu một số mặt hàng nông sản chủ lực của Việt Nam giai đoạn năm 2018-2023; tính toán lợi thế so sánh; đánh giá các cơ hội và thách thức đối với nông sản xuất khẩu của Việt Nam trong bối cảnh mới.

Các hiệp định thương mại tự do (Free Trade Agreement - FTA) và FTA thế hệ mới đã có tác động đáng kể đến các lĩnh vực khác nhau của các quốc gia nội khối. Việc tham gia các FTA và FTA thế hệ mới đã đem lại nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và doanh nghiệp du lịch nói riêng. Bài viết Tác động của các FTA thế hệ mới đến thành quả hoạt động của ngành du lịch Việt Nam giai đoạn 2018-2023”, của nhóm tác giả Nguyễn Thị Thúy, Phạm Thị Thu Thủy đánh giá tác động của việc thực thi các hiệp định đến thành quả hoạt động của ngành du lịch Việt Nam; từ đó, đưa ra 4 khuyến nghị nhằm tạo cơ sở cho ngành du lịch Việt Nam phục hồi sau đại dịch Covid-19 và phát triển bền vững trong tương lai.

Cùng với đó, trong số kỳ này, Tạp chí còn có nhiều bài viết của các chuyên gia, nhà khoa học phân tích các vấn đề nổi bật trong thời gian qua sẽ đem đến cho bạn đọc thông tin tham khảo hữu ích./.

MỤC LỤC

CHIẾN LƯỢC - CHÍNH SÁCH

Hà Quang Đào: Điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng năm 2023 và một số khuyến nghị trong thời gian tới

Nguyễn Tấn Khoa: Nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tội phạm tham nhũng trong lĩnh vực tài chính ngân hàng

Vũ Kim Dũng: Hoàn thiện định giá xăng dầu trong điều kiện biến động hiện nay

Nguyễn Hồng Yến: Hoàn thiện cơ sở pháp lý về kiểm toán nội bộ dựa trên rủi ro tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

Hoàng Thị Thu Hiền: Phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam hiện nay: Thực trạng và giải pháp

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

Vũ Ngọc Tú, Lê Mai Trang, Trần Kim Anh, Nguyễn Thị Quỳnh Hương, Nguyễn Thị Yến Hạnh: Hệ sinh thái ngân hàng số ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp

Võ Mai Đức Anh, Võ Tấn Phong: Các yếu tố ảnh hưởng đến việc thực hiện quản trị rủi ro doanh nghiệp tại các ngân hàng

Phạm Thu Thủy, Nguyễn Bích Ngọc, Lê Thanh Bình: Yếu tố tác động đến lãi suất cho vay của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam

Trần Thị Huyền Trang: Nhận diện các rủi ro của người dùng khi sử dụng dịch vụ mobile banking tại Việt Nam và một số giải pháp

Dương Vũ Hằng Nga: Xuất khẩu nông sản của Việt Nam - Thực trạng, cơ hội và thách thức trong bối cảnh mới

Vũ Thị Yến: Đánh giá tác động của Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực tới dòng vốn FDI vào Việt Nam

Nguyễn Thị Thúy Loan, Ngô Đình Thịnh: Ảnh hưởng của yếu tố sức khỏe đến hành vi mua sắm trực tuyến của sinh viên sau dịch Covid-19

Nguyễn Hải Đăng: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại các doanh nghiệp quân đội trong lĩnh vực sản xuất, sửa chữa vũ khí, khí tài, trang thiết bị trực tiếp phục vụ quốc phòng

Nguyễn Tố Như, Văn Hữu Quang Nhật: Vai trò trung gian của hình ảnh thương hiệu và hạnh phúc chủ quan trong mối quan hệ giữa truyền thông xanh và ý định mua xanh của người tiêu dùng Việt Nam

Nguyễn Thị Thúy, Phạm Thị Thu Thủy: Tác động của các FTA thế hệ mới đến thành quả hoạt động của ngành du lịch Việt Nam giai đoạn 2018-2023

Trịnh Hoàng Sơn: Các yếu tố tác động đến ý định mua đặc sản địa phương ở miền Tây Nam Bộ của khách du lịch nội địa

Tăng Thành Minh Xuân: Ảnh hưởng sự khác biệt giữa Chuẩn mực kế toán Việt Nam và Chuẩn mực kế toán quốc tế đến quyết định của nhà đầu tư

Nguyễn Thị Thúy, Võ Thị Hương, Phan Thị Nguyệt: Các yếu tố ảnh hưởng đến thái độ đối với quảng cáo trực tuyến của người dân trên địa bàn TP. Đà Lạt

Vũ Đình Thuận: Phát triển du lịch làng nghề gắn với cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 ở vùng Đồng bằng sông Hồng

Nguyễn Trọng Khánh: Khung phân tích tác động của chi ngân sách nhà nước cho ngành nông nghiệp tới tăng trưởng nông nghiệp

Lê Tiến Mười, Vũ Thế Việt: Phát triển ngành may mặc Việt Nam trong thời kỳ Cách mạng công nghiệp 4.0

Lưu Minh Huyên, Lê Thị Hồng Quyên, Hoàng Hải Bắc: Năng lực quản lý điều hành của giám đốc doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam

Nguyễn Thị Thùy Dung, Đoàn Thục Quyên: Động cơ kinh tế của người tiêu dùng so với các động cơ khác trong quyết định tham gia vào chuỗi giao vận ngược hướng tới kinh tế tuần hoàn ở Hà Nội

Nguyễn Thường Lạng, Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh, Đặng A Na, Mai Lê Châu Anh, Nguyễn Trung Vĩnh Bình Nguyên, Nguyễn Ngân Hà: Các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của các DNNVV bán lẻ thời trang trong chuyển đổi số tại Việt Nam

Ngạc Thị Phương Mai: Ảnh hưởng của chất lượng dịch vụ tới sự hài lòng của khách hàng: Nghiên cứu tại các nhà hàng chay

Hoàng Cửu Long, Võ Duy Thiên Phú, Nguyễn Minh Quân: Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua hàng trên các sàn thương mại điện tử tại TP. Hồ Chí Minh

Đào Đình Minh: Năng lực cạnh tranh xuất khẩu ngành hàng máy móc thiết bị của Việt Nam tại Vương quốc Anh trong bối cảnh UKVFTA có hiệu lực

Hoàng Thị Lan: Cơ sở lý luận và thực tiễn về bảo vệ tài nguyên du lịch của một số điểm đến du lịch hiện nay

Phạm Hùng Cường, Hồ Khánh Châu, Lê Hồng Nhân Trường, Nguyễn Trường Thành, Đặng Nguyễn Gia Huy, Võ Thị Thanh Minh: Ảnh hưởng của trò chơi hóa đến ý định mua hàng của người dùng ứng dụng thương mại điện tử tại TP. Hồ Chí Minh

Hoàng Văn Thành: Thực trạng đầu tư của các doanh nghiệp Nhật Bản vào Việt Nam hiện nay và một số khuyến nghị

Bùi Quang Tuyến, Trần Văn Vui: Tiếp cận ứng dụng AI trong học tập, đào tạo tại doanh nghiệp: Nghiên cứu trường hợp Viettel

Trần Thanh Trúc, Phạm Khánh Nam, Trương Ngọc Hảo: Tác động của giáo dục đại học đến tinh thần kinh doanh từ góc nhìn cấp tỉnh tại Việt Nam

Nguyễn Minh Phương: Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển du lịch văn hóa làng nghề truyền thống tại Việt Nam

Nguyễn Long Trâm Anh, Nguyễn Hà Thanh Bình: Các yếu tố tác động đến ý định mua sắm xanh của người tiêu dùng tại TP. Hồ Chí Minh

Hồ Diệu Khánh, Phạm Thị Uyên Thi, Huỳnh Tịnh Cát, Võ Thị Thanh Thương: Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng khi giao dịch tại quầy trong các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn TP. Đà Nẵng

Nguyễn Thành Đạt: Cơ hội và thách thức đối với xuất khẩu nông sản Việt Nam khi tham gia RCEP

Đặng Thành Cương: Mối quan hệ giữa lòng trung thành nhân viên, năng lực lãnh đạo và kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp

Nguyễn Đức Hải: Phát triển ngành thương mại điện tử Việt Nam giai đoạn 2022-2024

Nguyễn Thị Thùy Hương: Một số giải pháp giảm thiểu rủi ro trong hoạt động cho vay ngang hàng tại Việt Nam

Phạm Hồng Hải: Giải pháp phát triển sản phẩm du lịch đặc thù vùng không gian du lịch phía Đông Đồng bằng sông Cửu Long

Phạm Xuân Giang, Nguyễn Đức Linh: Sự gắn bó với tổ chức và kết quả làm việc của nhân viên có trình độ đại học trở lên tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh

Huỳnh Công Minh: Các nhân tố ảnh hưởng đến bất bình đẳng sức khỏe trẻ em: Nghiên cứu thực nghiệm cấp tỉnh từ Việt Nam

Phan Đình Quyết: Phát triển dịch vụ logistics xanh trong doanh nghiệp logistics Việt Nam: Thực trạng và giải pháp

Nguyễn Thị Nguyệt, Trần Thị Thu Hà, Nguyễn Đoan Trang: Phát triển Khu công nghệ cao Hòa Lạc: Thực trạng và giải pháp

Hà Thị Thùy Trang, Phùng Thiên Khánh: Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng ChatGPT cho mục đích học tập của sinh viên tại TP. Hồ Chí Minh

THỰC TIỄN - KINH NGHIỆM

Trần Thị Nguyệt Quế: Phát triển du lịch xanh: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

Phạm Tuấn Trung: Kinh nghiệm xuất khẩu hàng nông sản của Hàn Quốc và Malaysia trong bối cảnh thực hiện FTA thế hệ mới và bài học rút ra cho Việt Nam

Hoàng Minh Đẹp: Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các hình thức tổ chức sản xuất đáp ứng yêu cầu cơ cấu lại kinh tế nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Bùi Tiến Phúc, Nguyễn Quang Tạo, Đinh Xuân Tư: Một số giải pháp phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn TP. Hà Nội hiện nay

Nguyễn Trọng Quyền, Lê Như Hải, Trần Văn Huy: Huy động vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Bùi Ngọc Quỵnh, Đoàn Xuân Phúc: Xây dựng và hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông phát triển kinh tế - xã hội ở tỉnh Hưng Yên

Đặng Văn Thanh, Vũ Thị Ánh Hồng: Giải pháp phát triển du lịch huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái

Nhan Cẩm Trí: Đánh giá hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại các công ty logistics khu vực TP. Hồ Chí Minh

Ngô Anh Cường, Nguyễn Đức Dũng, Phạm Bích Vân, Hoàng Thế Hiến: Giải pháp nâng cao hoạt động quản trị theo hướng tự chủ tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn TP. Hà Nội

Trần Văn Tùng, Trần Phương Hải: Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng hệ thống thông tin kế toán của các công ty kinh doanh ngành hàng thực phẩm và đồ uống tại TP. Hồ Chí Minh

Nguyễn Văn Hải, Bùi Văn Thụy: Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả công việc của người lao động đang làm việc tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Nguyễn Thị Trâm Anh, Nguyễn Duy Khánh, Nguyễn Thị Quỳnh Trang: Cấu trúc thị trường và chuỗi giá trị sản phẩm măng cụt tại TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

Triệu Thị Ngọc Diễm, Lê Trung Kiên: Phát triển nguồn nhân lực cán bộ Đoàn tỉnh Sóc Trăng: Thực trạng và giải pháp

Nguyễn Thị Quỳnh Châu, Nguyễn Văn Hoàng: Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định chấp nhận vay tiêu dùng của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Á châu - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh - Phòng giao dịch Minh Khai Sài Gòn

Vòng Thình Nam, Ngô Hoàng Nam: Các nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập của nông hộ tại huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An

Hiếu Phương: TKV nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và đời sống người lao động

IN THIS ISSUE

STRATEGY - POLICY

Ha Quang Dao: Managing monetary policy and banking operations in 2023 and some recommendations for the coming time

Nguyen Tan Khoa: Improving the effectiveness of anti-corruption in the banking and finance sector

Vu Kim Dung: Perfecting gasoline pricing in current fluctuating conditions

Nguyen Hong Yen: Completing the legal basis for risk-based internal audit at Vietnamese commercial banks

Hoang Thi Thu Hien: Developing circular economy in Vietnam today: Current status and solutions

RESEARCH - DISCUSSION

Vu Ngoc Tu, Le Mai Trang, Tran Kim Anh, Nguyen Thi Quynh Huong, Nguyen Thi Yen Hanh: Digital banking ecosystem in Vietnam: Current status and solutions

Vo Mai Duc Anh, Vo Tan Phong: Factors affecting the implementation of corporate risk management at banks

Pham Thu Thuy, Nguyen Bich Ngoc, Le Thanh Binh: Factors affecting lending interest rates of commercial banks in Vietnam

Tran Thi Huyen Trang: Identifying user risks when using mobile banking services in Vietnam and some solutions

Duong Vu Hang Nga: Vietnam’s agricultural exports - Current status, opportunities and challenges in the new context

Vu Thi Yen: Assessing the impact of the Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement on FDI capital flows into Vietnam

Nguyen Thi Thuy Loan, Ngo Dinh Thinh: The impact of health factors on students’ online shopping behavior after the Covid-19 epidemic.....................................

Nguyen Hai Dang: Improving the efficiency of business capital use at military enterprises in the field of manufacturing and repairing weapons, ammunition, and equipment directly serving national defense

Nguyen To Nhu, Van Huu Quang Nhat: The mediating role of brand image and subjective happiness in the relationship between green media and green purchasing intention of Vietnamese consumers

Nguyen Thi Thuy, Pham Thi Thu Thuy: Impact of new generation FTAs on the performance of Vietnam’s tourism industry in the period 2018-202361

Trinh Hoang Son: Factors affecting domestic tourists’ intention to buy local specialties in the Southwest region

Tang Thanh Minh Xuan: Influence of the difference between Vietnamese Accounting Standards and International Accounting Standards on investors’ decisions

Nguyen Thi Thuy, Vo Thi Huong, Phan Thi Nguyet: Factors affecting people’s attitude towards online advertising in Da Lat city

Vu Dinh Thuan: Developing craft village tourism associated with the 4.0 Industrial Revolution in the Red River Delta region

Nguyen Trong Khanh: Framework for analyzing the impact of state budget expenditures for the agricultural sector on agricultural growth

Le Tien Muoi, Vu The Viet: Developing Vietnam’s garment industry during the 4.0 Industrial Revolution

Luu Minh Huyen, Le Thi Hong Quyen, Hoang Hai Bac: Executive management capacity of directors of small and medium-sized enterprises in Vietnam

Nguyen Thi Thuy Dung, Doan Thuc Quyen: Consumers’ economic motives compared to other motives in the decision to participate in the reverse logistics towards circular economy in Hanoi

Nguyen Thuong Lang, Nguyen Ngoc Quynh Anh, Dang A Na, Mai Le Chau Anh, Nguyen Trung Vinh Binh Nguyen, Nguyen Ngan Ha: Factors affecting the competitiveness of fashion retail SMEs during the digital transformation in Vietnam

Ngac Thi Phuong Mai: The impact of service quality on customer satisfaction: A study at vegetarian restaurants

Hoang Cuu Long, Vo Duy Thien Phu, Nguyen Minh Quan: Factors affecting purchase intention on e-commerce platforms in Ho Chi Minh City

Dao Dinh Minh: Export competitiveness of Vietnam’s machinery and equipment industry in the UK in the context of UKVFTA taking effect

Hoang Thi Lan: Theoretical and practical foundations for protecting tourism resources of some current tourist destinations

Pham Hung Cuong, Ho Khanh Chau, Le Hong Nhan Truong, Nguyen Truong Thanh, Dang Nguyen Gia Huy, Vo Thi Thanh Minh: The impact of gamification on purchase intention of e-commerce application users in Ho Chi Minh City

Hoang Van Thanh: Current status of Japanese enterprises’ investment in Vietnam and some recommendations

Bui Quang Tuyen, Tran Van Vui: Approaching AI applications in learning and training at businesses: Viettel case study

employees with university degrees or higher at small and medium enterprises in Ho Chi Minh City

Huynh Cong Minh: Factors affecting child health inequality: Provincial-level empirical studyin Vietnam

Phan Dinh Quyet: Developing green logistics services in Vietnamese logistics enterprises: Current status and solutions

Nguyen Thi Nguyet, Tran Thi Thu Ha, Nguyen Doan Trang: Developing Hoa Lac high-techpark: Current status and solutions

Ha Thi Thuy Trang, Phung Thien Khanh: Factors affecting students’ intention to use ChatGPT for learning purposes in Ho Chi Minh City

PRACTICE - EXPERIENCE

Tran Thi Nguyet Que: Developing green tourism: International experiences and lessons forVietnam

Pham Tuan Trung: Experience in exporting agricultural products from Korea and Malaysia in the context of implementing new generation FTAs and lessons for Vietnam

Hoang Minh Dep: Innovate and improve operational efficiency of production organization forms to meet the requirements of agricultural economic restructuring in Lao Cai province

Bui Tien Phuc, Nguyen Quang Tao, Dinh Xuan Tu: Some solutions for collective economic development in Hanoi city today

Nguyen Trong Quyen, Le Nhu Hai, Tran Van Huy: Mobilizing investment capital to develop economic infrastructure in Phu Tho province

Bui Ngoc Quynh, Doan Xuan Phuc: Building and perfecting transport infrastructure for socioeconomic development in Hung Yen province

Dang Van Thanh, Vu Thi Anh Hong: Solutions for tourism development in Mu Cang Chai district, Yen Bai province

Nhan Cam Tri: Evaluating human resource management activities at logistics companies in Ho Chi Minh City

Ngo Anh Cuong, Nguyen Duc Dung, Pham Bich Van, Hoang The Hien: Solutions to improve governance activities towards autonomy at public vocational education institutions in Hanoi city.

Tran Van Tung, Tran Phuong Hai: Factors affecting the quality of accounting information systems of companies doing business in the food and beverage industry in Ho Chi Minh City.

Nguyen Van Hai, Bui Van Thuy: Factors affecting the work performance of employees at commercial banks in Dong Nai province

Nguyen Thi Tram Anh, Nguyen Duy Khanh, Nguyen Thi Quynh Trang: Market structure and value chain of mangosteen products in Bao Loc city, Lam Dong provinceTrieu Thi Ngoc Diem, Le Trung Kien: Developing human resources for Soc Trang Provincial Youth Union officials: Current status and solutions

Nguyen Thi Quynh Chau, Nguyen Van Hoang: Factors affecting the decision to acceptconsumer borrowing of individual customers at Asia Commercial Joint Stock Bank - Ho Chi Minh City Branch - Minh Khai Saigon Transaction Office

Vong Thinh Nam, Ngo Hoang Nam: Factors affecting the income of farming households in Vinh Hung district, Long An province

Hieu Phuong: TKV improves production and business efficiency and workers’ lives