Giới thiệu Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 8 (871)

Trước sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, công tác quản lý nhà nước đòi hỏi phải có những bước cải cách và biến chuyển mạnh mẽ, trong đó cải cách hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử, chuyển đổi số công tác quản lý nhà nước đang là mục tiêu hàng đầu. Tuy nhiên, việc thực hiện Chính phủ điện tử tại Việt Nam còn thiếu đồng bộ, chưa có sự đồng đều và chia sẻ thông tin lẫn nhau giữa các cơ quan quản lý nhà nước, do đó cần phải tăng cường thông tin giữa các cơ quan, nhằm xây dựng một hệ thống thông tin đồng bộ, thực hiện hiệu quả mục tiêu xây dựng một Chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số và nền kinh tế số ở Việt Nam. Thông qua bài viết “Tăng cường xây dựng hệ thống thông tin quản lý nhà nước trong bối cảnh xây dựng Chính phủ điện tử”, nhóm tác giả Nguyễn Chí Minh, Nguyễn Ngọc Duy Phương đánh giá thực trạng xây dựng hệ thống thông tin quản lý nhà nước trong bối cảnh xây dựng Chính phủ điện tử giai đoạn 2020-2022 định hướng đến năm 2030, từ đó đề xuất một số giải pháp trong thời gian tới.

Thời gian qua, đầu tư công từ nguồn vốn ngân sách nhà nước đã góp phần quan trọng vào xây dựng, hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, cung ứng tốt hơn các dịch vụ công, tạo điều kiện thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo hướng bền vững. Dự kiến, trong tương lai, đầu tư công vẫn tiếp tục sẽ là nguồn lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng và phát triển bền vững. Bài viết “Giải ngân vốn đầu tư công: Thực trạng và giải pháp”, của tác giả Đào Thị Hồ Hương nêu thực trạng giải ngân vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2023, chỉ ra những hạn chế, từ đó kiến nghị các nhóm giải pháp nhằm đưa dòng vốn đầu tư công chảy vào nền kinh tế, phát huy hiệu quả trong phát triển đất nước.

Nghiên cứu thực hiện phân tích chỉ số Năng lực cạnh tranh nhân tài toàn cầu (GTCI) của Việt Nam trong giai đoạn 2013-2023, để chỉ ra những thay đổi về xếp hạng của các trụ cột thành phần trong bảng chỉ số GTCI. Kết quả phân tích cho thấy, chỉ số GTCI của Việt Nam đã có một số cải thiện, nhưng vẫn cần có những thay đổi đột phá và mạnh mẽ hơn nữa, đặc biệt ở trụ cột Thu hút và Giữ chân nhân tài. Bài viết Phát triển nhân tài Việt Nam: Góc nhìn từ chỉ số năng lực cạnh tranh nhân tài toàn cầu (GTCI)”, của nhóm tác giả Nguyễn Ngọc Anh, Trần Thị Vân Hoa, Đinh Thiện Đức, Trương Quang Vĩ xác định những điểm còn hạn chế cùng với sự cân nhắc về bối cảnh hiện tại của quốc gia, từ đó đưa ra những khuyến nghị nhằm thúc đẩy việc phát triển nguồn nhân tài cho Việt Nam trong tương lai.

Với chức năng là trung gian tài chính, mức lãi suất tiền gửi, lãi suất cho vay của hệ thống ngân hàng thương mại (NHTM) có tác động lớn đến nhu cầu gửi tiền, cũng như nhu cầu tín dụng và đầu tư, qua đó, tác động đến quy mô cung tiền, lạm phát và mức tăng trưởng kinh tế. Theo số liệu từ IMF, cuối năm 2021 (giai đoạn trước khi lãi suất thế giới tăng mạnh do áp lực của lạm phát) lãi suất điều hành tại Việt Nam ở mức 4%/năm, trong khi ở Thái Lan là 0,5%; Malaysia là 1,75% và Trung Quốc là 2,2%. Cuối năm 2022 (giai đoạn lãi suất của hầu hết các quốc gia trên thế giới tăng cao do áp lực của lạm phát), lãi suất điều hành của Việt Nam ở mức 6%/năm, cũng ở mức cao so với các quốc gia khác. Bài viết Mặt bằng lãi suất ngân hàng ở Việt Nam trong tương quan so sánh với các quốc gia đang phát triển trên thế giới”, của nhóm tác giả Phạm Thu Thủy, Lê Thanh Bình nghiên cứu mặt bằng lãi suất của các NHTM ở Việt Nam giai đoạn 2017-2022 trong tương quan so sánh với các nước đang phát triển và mới nổi (Developing and Emerging Countries - DEC) tại các châu lục trên thế giới. Đây là nguồn tham khảo cho các NHTM và các cơ quan quản lý trong việc điều hành lãi suất tại Việt Nam.

AI đang tạo ra một cuộc cách mạng trong ngành ngân hàng, mang đến những cải tiến đột phá trong trải nghiệm khách hàng, hiệu quả hoạt động và khả năng quản lý rủi ro. Lợi ích của việc ứng dụng AI là vô cùng lớn, như: nâng cao hiệu quả hoạt động, cải thiện trải nghiệm khách hàng, tăng cường khả năng quản lý rủi ro, mở ra cơ hội mới trong phát triển các sản phẩm và dịch vụ mới... Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích trên, thách thức trong việc ứng dụng AI trong lĩnh vực ngân hàng cũng không hề nhỏ, như: chi phí đầu tư lớn, thiếu nhân lực có chuyên môn về công nghệ, vấn đề bảo mật, rủi ro đạo đức. Bài viết Ứng dụng trí tuệ thông minh nhân tạo trong hoạt động ngân hàng”, của nhóm tác giả Trẩm Bích Lộc, Nguyễn Thị Xuân Vy đề cập các ứng dụng của AI, cũng như chỉ ra các thách thức của việc ứng dụng AI trong hoạt động ngân hàng trên thế giới và tại Việt Nam. Trên cơ sở đó, nhóm tác giả đưa ra một số đề xuất giải pháp nhằm ứng phó với các thách thức, cũng như khắc phục các hạn chế tồn tại, góp phần đưa AI vào ứng dụng một cách hiệu quả trong lĩnh vực này.

Những năm gần đây, ngành logistics đã có tốc độ phát triển nhanh và đạt được những thành tựu đáng kể. Theo đó, hạ tầng logistics cũng được quan tâm đầu tư mạnh mẽ, đáp ứng nhu cầu lưu trữ và vận chuyển hàng hóa của doanh nghiệp. Tuy nhiên, cơ sở hạ tầng logistics còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Thông qua bài viết Nâng cao hiệu quả kết cấu hạ tầng logistics trong bối cảnh kinh tế số và hội nhập quốc tế”, tác giả Trần Anh Tuấn nghiên cứu phân tích thực trạng đầu tư hạ tầng logistics trong bối cảnh kinh tế số và hội nhập quốc tế, từ đó, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hệ thống cơ sở hạ tầng logistics trong thời gian tới.

Công nghệ Metaverse không những giúp các nhà quản lý khách sạn, công ty lữ hành, đại lý du lịch quảng bá sản phẩm, dịch vụ bằng trường phái hình ảnh, âm thanh độc đáo, mà còn làm cuộc cách mạng hóa trải nghiệm của khách du lịch. Hòa nhịp chung với thế giới, nhiều địa phương, đơn vị của Việt Nam đã tiếp cận với Metaverse hứa hẹn tạo ra thị trường du lịch, hấp dẫn du khách quốc tế và nội địa. Bài viết Vận dụng hiệu quả Metaverse trong ngành du lịch”, của tác giả Bùi Thiện Đức Thịnh chỉ ra một số cơ hội và thách thức trong việc vận dụng Metaverse, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm vận dụng hiệu quả công nghệ Metaverse trong ngành du lịch.

Cùng với đó, trong số kỳ này, Tạp chí còn có nhiều bài viết của các chuyên gia, nhà khoa học phân tích các vấn đề nổi bật trong thời gian qua sẽ đem đến cho bạn đọc thông tin tham khảo hữu ích./.

MỤC LỤC

CHIẾN LƯỢC - CHÍNH SÁCH

Nguyễn Chí Minh, Nguyễn Ngọc Duy Phương: Tăng cường xây dựng hệ thống thông tin quản lý nhà nước trong bối cảnh xây dựng Chính phủ điện tử

Ngô Vi Dũng, Đinh Xuân Chung: Đầu tư trực tiếp nước ngoài và khởi nghiệp kinh doanh: Vai trò của môi trường thể chế ở cấp độ địa phương

Đào Thị Hồ Hương: Giải ngân vốn đầu tư công: Thực trạng và giải pháp

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

Nguyễn Ngọc Anh, Trần Thị Vân Hoa, Đinh Thiện Đức, Trương Quang Vĩ: Phát triển nhân tài Việt Nam: Góc nhìn từ chỉ số năng lực cạnh tranh nhân tài toàn cầu (GTCI)

Phạm Thu Thủy, Lê Thanh Bình: Mặt bằng lãi suất ngân hàng ở Việt Nam trong tương quan so sánh với các quốc gia đang phát triển trên thế giới

Nguyễn Trọng Khánh: Đánh giá tác động của chi ngân sách nhà nước cho nông nghiệp đến tăng trưởng ngành nông nghiệp Việt Nam

Hoàng Lê Minh, Nguyễn Ngọc Diệp, Đinh Thế Hùng, Vũ Thị Thanh Bình: Nghiên cứu các đặc điểm của công nghệ Blockchain ứng dụng trong chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp logistics tại Việt Nam

Trẩm Bích Lộc, Nguyễn Thị Xuân Vy: Ứng dụng trí tuệ thông minh nhân tạo trong hoạt động ngân hàng

Trần Thị Huyền Trang: Các công nghệ xác thực của mobile banking tại Việt Nam: Một số đánh giá và đề xuất giải pháp

Trần Anh Tuấn: Nâng cao hiệu quả kết cấu hạ tầng logistics trong bối cảnh kinh tế số và hội nhập quốc tế

Nguyễn Duy Đạt, Nguyễn Quỳnh Diễm, Trần Thị Ngọc Châu, Nguyễn Bình Minh: Các yếu tố ảnh hưởng đến thu hút FDI vào một số nước đang phát triển ở Đông Á và Đông Nam Á

Lê Phước Tài, Nguyễn Hoàng Phương: Các nhân tố ảnh hưởng đến việc ứng dụng hệ thống thông minh trong các doanh nghiệp xuất - nhập khẩu vùng Nam Bộ

Lê Anh Vân, Vũ Minh Tâm, Trương Thị Bé Hai: Đề xuất mô hình nghiên cứu các nhân tố văn hóa cá nhân ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp thông qua trung gian thái độ khởi nghiệp

Nguyễn Viết Thái, Bùi Phương Linh: Ảnh hưởng của chất lượng dịch vụ đến ý định mua trực tuyến dịch vụ lưu trú nội địa

Bùi Thiện Đức Thịnh: Vận dụng hiệu quả Metaverse trong ngành du lịch

Lương Thị Hồng Ngân: Thách thức của kiểm toán viên trong thực hiện kiểm toán các ước tính kế toán và đề xuất giải pháp

Nguyễn Giác Trí: Mối quan hệ giữa chia sẻ tri thức, sự hài lòng trong công việc và hiệu suất làm việc của các doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp ở khu vực ĐBSCL

Trần Hoài Nam, Nguyễn Minh Đức, Nguyễn Thị Bích Hạ: Thực trạng và một số khuyến nghị về hoạt động chia sẻ tri thức trong các doanh nghiệp ở Việt Nam

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Thị Hạnh: Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng hệ thống giao dịch tự động của khách hàng tại các ngân hàng thương mại cổ phần tại Việt Nam

Phạm Khả Vy: Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thông tin kế toán trên báo cáo tài chính của các trường đại học ngoài công lập trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh

Nguyễn Thường Lạng, Nguyễn Xuân Diệu, Phan Văn Anh Quân, Bùi Thu Trang, Mai Hà My, Phạm Minh Quân: Các yếu tố ảnh hưởng đến sự chấp nhận dịch vụ AI của sinh viên tại Hà Nội: Vận dụng mô hình lý thuyết tư duy hành vi (BRT)

Nguyễn Thị Thanh Huyền: Mức độ tạo động lực làm việc cho giảng viên khối ngành kinh tế của các cơ sở giáo dục đại học trên địa bàn TP. Hà Nội

Nguyễn Thị Thanh Huyền, Nguyễn Thị Kim Chi: Nghiên cứu về sự hài lòng về chất lượng dịch vụ tại các bệnh viện mắt trên địa bàn Hà Nội

Phan Tấn Lực: Tác động của khả năng thích ứng nghề nghiệp đến chiến lược tìm kiếm việc làm của thanh niên thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Nguyễn Văn Sơn, Nguyễn Văn Tiến, Vòng Thình Nam: Xây dựng giả thuyết nghiên cứu “Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định tiếp tục sử dụng dịch vụ OTT tại TP. Hồ Chí Minh”

Nguyễn Thị Hạnh: Hoàn thiện hoạt động marketing của Công ty Viettel IDC

Đỗ Hồng Nhung, Phạm Hương Giang, Lê Thanh Nga, Lương Hà Trang, Lê Thủy Vân, Tạ Thị Thảo Vy: Nghiên cứu tác động của các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng hình thức thanh toán Mua trước - Trả sau của giới trẻ tại Việt Nam

Nguyễn Thị Quỳnh Giao: Nghiên cứu tác động của đại sứ thương hiệu đến ý định mua hàng trực tuyến của sinh viên Trường Đại học Duy Tân

Phạm Hà Phương: Nghiên cứu khung lý thuyết quản lý nhà nước về phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số trong các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương

Lưu Thu Quang, Nguyễn Duy Linh: So sánh phản ứng của thị trường chứng khoán đối với sự kiện trả cổ tức và mua lại cổ phiếu quỹ

Đoàn Đình Khánh: Những nhân tố tác động đến thị giá cổ phiếu của các công ty chứng khoán: Bằng chứng thực tiễn tại Việt Nam

Phạm Thị Ngoan: Thu hút FDI trong lĩnh vực chế công nghiệp chế biến, chế tạo: Thực trạng và giải pháp

Phạm Thị Thu Hường: Liên kết giữa khu vực kinh tế tư nhân và khu vực FDI trong phát triển kinh tế tại Việt Nam

Võ Hồng Kiên, Lê Huy Đức: Tác động của đầu tư công đến tăng trưởng kinh tế địa phương có yếu tố đặc thù về điều kiện phát triển: Trường hợp vùng Trung du và miền núi phía Bắc

Phạm Hồng Đăng, Đặng Thị Thúy Duyên: Nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại VietinBank Chi nhánh Ba Đình

Nguyễn Thị Thanh Nhàn: Phân tích những cơ hội và thách thức với sự phát triển của các doanh nghiệp Local Brand Việt Nam

Phạm Văn Tài, Huỳnh Quốc Thái, Mai Trí Hiếu, Phan Phú Cường, Cao Đình Chiểu, Lâm Đặng Minh Khôi: Giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu gạo tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

Nguyễn Hoàng Long: Thực tiễn quản trị marketing ở một số chuỗi cửa hàng tiện ích nước ngoài tại Việt Nam và một số đề xuất các doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam

Ngô Thị Mai: Nghiên cứu các mô hình tổ chức học tập trên thế giới và ở Việt Nam

Trần Kiều Trang: Tác động của chuyển đổi số đến hiệu quả công việc của người lao động trong các doanh nghiệp Việt Nam

Phạm Thái Hòa: Nghiên cứu tác động của nhận thức bảo vệ môi trường đến quyết định thực thi logistics ngược và logistics xanh trên sàn thương mại điện tử Tiki tại Việt Nam

Võ Thị Thu Thảo, Nguyễn Quỳnh Phương, Phan Văn Thức, Nguyễn Quỳnh Lâm: Tối ưu hóa lợi nhuận của doanh nghiệp logistics TP. Hồ Chí Minh: Nhìn từ góc độ ứng dụng công nghệ tài chính 4.0

Nguyễn Đăng Khoa, Nguyễn Khánh Vân, Nguyễn Thị Huyền Trang, Nguyễn Thị Tuyết, Cao Tâm Đan, Nguyễn Ngọc Huyền: Các nhân tố tác động tới ý định chia sẻ nghệ thuật biểu diễn dân gian của sinh viên trên địa bàn TP. Hà Nội

THỰC TIỄN - KINH NGHIỆM

Nguyễn Thành Đồng: Hoạt động hỗ trợ cho doanh nghiệp khởi nghiệp: Kinh nghiệm của một số quốc gia châu Á và hàm ý cho Việt Nam

Mai Hương Giang: Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ứng phó với biến đổi khí hậu: Thực trạng tại các quốc gia trên thế giới và một số khuyến nghị cho Việt Nam

Thái Thu Hương: Tài chính bền vững: Thông lệ quốc tế và những gợi ý cho Việt Nam

Hoàng Nguyên Khai: Tiền kỹ thuật số của một số nước châu Á và liên hệ với Việt Nam

Phạm Thái Hà: Phát triển du lịch Đà Nẵng trong bối cảnh mới: Một số vấn đề đặt ra

Phạm Thị Nga: Tác động của vốn đầu tư ngoài nhà nước đối với sự phát triển kinh tế tỉnh Thái Nguyên

Đào Thị Hồng: Phát triển kinh tế huyện Thanh Oai, TP. Hà Nội

Triệu Văn Huấn, Vũ Thị Lệ Khuyên: Thu hút vốn đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Hồ Thị Hiền, Nguyễn Thị Ngọc Liên: Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Nghệ An: Kết quả ban đầu và những giải pháp

Lê Thị Thu Diềm, Phan Ngọc Thanh Trang: Phát huy vai trò của hợp tác xã trong phát triển chuỗi cung ứng nông sản trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Thái Thị Hồng Minh: Tiếp cận lý thuyết khung sinh kế bền vững DFID trong nghiên cứu về vốn sinh kế của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở tỉnh Quảng Trị

Nguyễn Thái Ngọc: Tỉnh Tiền Giang đẩy mạnh phát triển các vùng sản xuất nông sản chủ lực theo hướng tập trung quy mô lớn

Đinh Thị Kim Oanh, Trương Tấn Quân, Nguyễn Hoàng Diễm My: Thực trạng sản xuất và định hướng phát triển sen theo hướng hàng hóa ở tỉnh Thừa Thiên Huế

Nguyễn Thị Thanh Xuân, Hoàng Văn Thanh: Nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách du lịch đối với các địa điểm du lịch miền núi của tỉnh Thanh Hóa

Bùi Lan Phương: Ảnh hưởng của xúc tiến thương mại đến ý định mua sản phẩm mỹ phẩm của người tiêu dùng tại các sàn thương mại điện tử trên địa bàn TP. Hà Nội

Dương Thị Thúy Nương, Đào Hồng Hạnh, Trịnh Đức Duy: Ảnh hưởng của truyền thông nội bộ tới sự gắn kết của nhân viên tại các doanh nghiệp điện máy trên địa bàn TP. Hà Nội

 Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam phát triển sản xuất song hành với bảo vệ môi trường

IN THIS ISSUE

STRATEGY - POLICY

Nguyen Chi Minh, Nguyen Ngoc Duy Phuong: Strengthening the construction of state management information systems in the context of building e-Government

Ngo Vi Dung, Dinh Xuan Chung: Foreign direct investment and business startups: The role of the institutional environment at the local level

Dao Thi Ho Huong: Disbursement of public investment capital: Current status and solutions

RESEARCH - DISCUSSION

Nguyen Ngoc Anh, Tran Thi Van Hoa, Dinh Thien Duc, Truong Quang Vi: Developing Vietnamese talent: Perspective from the global talent competitiveness index (GTCI)

Pham Thu Thuy, Le Thanh Binh: Bank interest rates in Vietnam in comparison with developing countries in the world

Nguyen Trong Khanh: Assessing the impact of state budget spending on agriculture on the growth of Vietnam’s agricultural sector

Hoang Le Minh, Nguyen Ngoc Diep, Dinh The Hung, Vu Thi Thanh Binh: Research on the characteristics of Blockchain technology applied in the supply chain of logistics businesses in Vietnam

Tram Bich Loc, Nguyen Thi Xuan Vy: Applying artificial intelligence in banking activities

Tran Thi Huyen Trang: Authentication technologies of mobile banking in Vietnam: Some assessments and proposed solutions

Tran Anh Tuan: Improving the efficiency of logistics infrastructure in the context of the digital economy and international integration

Nguyen Duy Dat, Nguyen Quynh Diem, Tran Thi Ngoc Chau, Nguyen Binh Minh: Factors affecting FDI attraction into some developing countries in East Asia and Southeast Asia

Le Phuoc Tai, Nguyen Hoang Phuong: Factors affecting the application of smart systems in export-import enterprises in the Southern region

Le Anh Van, Vu Minh Tam, Truong Thi Be Hai: Proposing a model to research individual cultural factors affecting entrepreneurial intention through the mediation of entrepreneurial attitude

Nguyen Viet Thai, Bui Phuong Linh: The impact of service quality on online purchase intention of domestic accommodation services

Bui Thien Duc Thinh: Effectively application of Metaverse in the tourism industry

Luong Thi Hong Ngan: Auditors’ challenges in auditing accounting estimates and proposed solutions

Nguyen Giac Tri: The relationship between knowledge sharing, job satisfaction and performance of startups in the agricultural sector in the Mekong Delta region

Tran Hoai Nam, Nguyen Minh Duc, Nguyen Thi Bich Ha: Current status and some recommendations on knowledge sharing activities in businesses in Vietnam

Nguyen Minh Tuan, Nguyen Thi Hanh: Factors affecting customers’ intention to use automatic transaction systems at joint stock commercial banks in Vietnam

Pham Kha Vy: Factors affecting the quality of accounting information on financial statements of non-public universities in Ho Chi Minh City

Nguyen Thuong Lang, Nguyen Xuan Dieu, Phan Van Anh Quan, Bui Thu Trang, Mai Ha My, Pham Minh Quan: Factors affecting students’ acceptance of AI services in Hanoi: Applying a Behavioral Reasoning Theory (BRT) model

Nguyen Thi Thanh Huyen: The level of work motivation for economic lecturers of higher education institutions in Hanoi city

Nguyen Thi Thanh Huyen, Nguyen Thi Kim Chi: Research on the satisfaction with service quality at eye hospitals in Hanoi

Phan Tan Luc: The impact of career adaptability on job search strategies of unemployed youth in Binh Duong province

Nguyen Van Son, Nguyen Van Tien, Vong Thinh Nam: Building a research hypothesis on “Factors affecting the decision to continue using OTT services in Ho Chi Minh City”

Nguyen Thi Hanh: Improving the marketing activities of Viettel IDC Company

Do Hong Nhung, Pham Huong Giang, Le Thanh Nga, Luong Ha Trang, Le Thuy Van, Ta Thi Thao Vy: Research on the impact of factors affecting the intention to use the Buy Now - Pay Later payment method of young people in Vietnam

Nguyen Thi Quynh Giao: Researching the impact of brand ambassadors on online purchasing intentions of Duy Tan University students

Pham Ha Phuong: Research on the theoretical framework of state management on developing digital transformation human resources in local state administrative agencies

Luu Thu Quang, Nguyen Duy Linh: Comparing the stock market’s reaction to dividend payments and stock buybacks

Doan Dinh Khanh: Factors affecting stock market prices of securities companies: Practical evidence in Vietnam

Pham Thi Ngoan: Attracting FDI into the manufacturing sector: Current status and solutions

Pham Thi Thu Huong: Linkage between the private economic sector and the FDI sector in economic development in Vietnam

Vo Hong Kien, Le Huy Duc: The impact of public investment on economic growth of the localities with unique characteristics of development conditions: The case of the Northern Midlands and Mountains region

Pham Hong Dang, Dang Thi Thuy Duyen: Improving the quality of retail banking services at VietinBank Ba Dinh Branch

Nguyen Thi Thanh Nhan: Analysis of opportunities and challenges for the development of Vietnamese Local Brand businesses

Pham Van Tai, Huynh Quoc Thai, Mai Tri Hieu, Phan Phu Cuong, Cao Dinh Chieu, Lam Đang Minh Khoi: Solutions to promote rice exports in the Mekong Delta region

Nguyen Hoang Long: Marketing management practices in some foreign convenience store chains in Vietnam and some recommendations for Vietnamese retail businesses

Ngo Thi Mai: Research on learning organization models in the world and in Vietnam

Tran Kieu Trang: The impact of digital transformation on the work performance of employees in Vietnamese enterprises

Pham Thai Hoa: Research on the impact of environmental protection awareness on the decision to implement reverse logistics and green logistics on the Tiki e-commerce platform in Vietnam

Vo Thi Thu Thao, Nguyen Quynh Phuong, Phan Van Thuc, Nguyen Quynh Lam: Optimizing profits of logistics enterprises in Ho Chi Minh City: Viewed from the perspective of applying financial technology 4.0

Nguyen Dang Khoa, Nguyen Khanh Van, Nguyen Thi Huyen Trang, Nguyen Thi Tuyet, Cao Tam Dan, Nguyen Ngoc Huyen: Factors affecting students’ intention to share folk performing arts in Hanoi city

PRACTICE - EXPERIENCE

Nguyen Thanh Dong: Support activities for start-up businesses: Experience of some Asian countries and implications for Vietnam

Mai Huong Giang: Attracting foreign direct investment to respond to climate change: Current situation in countries around the world and some recommendations for Vietnam

Thai Thu Huong: Sustainable finance: International practices and suggestions for Vietnam

Hoang Nguyen Khai: Digital currencies of some Asian countries and implications for Vietnam

Pham Thai Ha: Developing Da Nang tourism in the new landscape: Some issues raised

Pham Thi Nga: Impacts of non-state investment capital on the economic development of Thai Nguyen province

Dao Thi Hong: Economic development of Thanh Oai district, Hanoi city

Trieu Van Huan, Vu Thi Le Khuyen: Attracting investment capital into industrial parks in Thai Nguyen province

Ho Thi Hien, Nguyen Thi Ngoc Lien: Implementing the National Target Program for socio-economic development of ethnic minority and mountainous areas in Nghe An province: Initial performance and solutions

Le Thi Thu Diem, Phan Ngoc Thanh Trang: Promoting the role of cooperatives in developing agricultural supply chains in Tra Vinh province

Thai Thi Hong Minh: Approaching DFID sustainable livelihood framework theory in the research on livelihood capital of ethnic minority and mountainous areas in Quang Tri province

Nguyen Thai Ngoc: Tien Giang Province promoting the development of key agricultural production areas towards large-scale concentration

Dinh Thi Kim Oanh, Truong Tan Quan, Nguyen Hoang Diem My: Current status of lotus production and commodity-oriented lotus development in Thua Thien Hue province

Nguyen Thi Thanh Xuan, Hoang Van Thanh: Factors affecting tourist satisfaction with mountainous tourist destinations in Thanh Hoa province

Bui Lan Phuong: The impact of trade promotion on consumers’ intention to buy cosmetic products at e-commerce platforms in Hanoi city

Duong Thi Thuy Nuong, Dao Hong Hanh, Trinh Duc Duy: The influence of internal communication on employee engagement at electronics enterprises in Hanoi city

Vietnam Coal and Mineral Industries Group developing production in parallel with environmental protection