Cập nhật ngày 10/01/2020 - 20:57:53

           

Một năm thành công của Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- Trong năm 2019, mặc dù Ban Thường vụ Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư có sự thay đổi lớn về nhân sự, nhưng Công đoàn Bộ cũng như công đoàn các đơn vị đã tổ chức thực hiện tốt chương trình, kế hoạch công tác năm 2019 và đạt được nhiều kết quả tích cực.

 

Sáng ngày 10/1, Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai kế hoạch công tác năm 2020.

Phát biểu tại Hội nghị, bà Nguyễn Thị Thu Lan, Chủ tịch Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, trong năm qua, hoạt động của Công đoàn Bộ luôn nhận được sự quan tâm của lãnh đạo Bộ, Đảng ủy cơ quan và thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ.

Nhờ đó, mặc dù Ban Thường vụ Công đoàn Bộ có sự thay đổi lớn về nhân sự, nhưng trên cơ sở Kế hoạch công tác năm 2019, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, Công đoàn Bộ cũng như công đoàn các đơn vị đã tổ chức thực hiện tốt chương trình, kế hoạch công tác năm 2019 và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Bà Nguyễn Thị Thu Lan, Chủ tịch Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư/Ảnh: Minh Trang

Cụ thể, trong năm qua, Công đoàn Bộ đã thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, thông qua việc tổ chức  tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật liên quan nhiều và trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của đoàn viên công đoàn; quan tâm đến môi trường, điều kiện làm việc cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động…

Đối với hoạt động chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động, Công đoàn Bộ đã phối hợp với các đơn vị để duy trì nguồn thu cho Quỹ đời sống cơ quan. Đồng thời, quản lý bếp ăn, căng tin của Bộ đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Các hoạt động thăm hỏi, trao quà cho đoàn viên đau ốm, khó khăn… diễn ra thường xuyên. Bên cạnh đó, duy trì các câu lạc bộ thể thao, tổ chức giải thể thao MPI 2019…

Liên quan đến các phong trào thi đua, các hoạt động xã hội từ thiện, Công đoàn Bộ đã triển khai có chiều sâu và đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ, như phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức ngành Kế hoạch và Đầu tư thi đua thực hiện văn hóa công sở”, phong trào “Xây dựng cơ quan văn hóa, ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả”…

Toàn cảnh Hội nghị/Ảnh: Minh Trang

Công tác tổ chức, phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở cũng rất được chú trọng. Trong năm 2019, nhiều cán bộ công đoàn chuyên trách cũng như kiêm nhiệm đã được lãnh đạo Bộ và lãnh đạo các đơn vị tin tưởng, tạo điều kiện để điều động, bổ nhiệm vào những vị trí cao và quan trọng, đóng góp nhiều hơn cho cơ quan, đơn vị.

Kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được, trong năm 2020, Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư xác định sẽ tập trung tuyên truyền, vận động đoàn viên công đoàn hoàn thành tốt công tác chuyên môn. Đồng thời, vận động cán bộ, đoàn viên nêu cao tinh thần trách nhiệm trong tham mưu, nghiên cứu, xây dựng chính sách, pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động.

Đặc biệt, tích cực tham mưu trong việc tổ chức các hoạt động thiết thực vì lợi ích đoàn viên, tăng cường hoạt động xã hội của các cấp công đoàn…/.

Trang Trần
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan