Cập nhật ngày 30/09/2015 - 17:33:10

           

Tăng 0,22% lao động thanh niên thất nghiệp trong quý III/2015

- Mặc dù tỷ lệ thất nghiệp chung giảm, nhưng tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên (Từ 15-24 tuổi) lại có xu hướng tăng trong quý III (tăng 0,22% so với quý II/2015).

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi 9 tháng ước tính là 2,36% (Quý I là 2,43%; quý II là 2,42%; quý III là 2,24%). Trong đó, khu vực thành thị là 3,42% (Quý I là 3,43%; quý II là 3,53%; quý III là 3,31%); khu vực nông thôn là 1,86% (Quý I là 1,95%; quý II là 1,91%; quý III là 1,73%).

Mặc dù tỷ lệ thất nghiệp chung giảm, nhưng tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên (Từ 15-24 tuổi) lại có xu hướng tăng trong quý III (Quý I là 6,6%; quý II là 6,68%; quý III là 6,9%). Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên có sự chênh lệch rõ ràng giữa khu vực thành thị (11,52%) và khu vực nông thôn (5,23%).

Tỷ lệ thiếu việc làm của lao động trong độ tuổi 9 tháng ước tính là 1,93% (Quý I là 2,43%; quý II là 1,8%; quý III là 1,52%), trong đó khu vực thành thị là 0,92%; khu vực nông thôn là 2,4%.

Bên cạnh đó, mặc dù nước ta có tỷ lệ tham gia lực lượng lao động lớn và tỷ lệ thất nghiệp thấp, nhưng lao động có việc làm phi chính thức phi hộ nông nghiệp lại khá cao. Ước tính quý III/2015, tỷ lệ lao động có việc làm phi chính thức phi hộ nông nghiệp của cả nước chiếm 56,4% tổng số lao động có việc làm khu vực phi hộ nông nghiệp, trong đó tỷ lệ lao động có việc làm phi chính thức phi hộ nông nghiệp khu vực thành thị là 47,1%; khu vực nông thôn là 64,5%./.

Loan Trần
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan