Cập nhật ngày 04/12/2019 - 23:09:53

           

TP. Hồ Chí Minh: Nỗ lực giảm phát thải khí nhà kính

- Để giảm phát thải khí nhà kính, thời gian qua, TP. Hồ Chí Minh triển khai nội dung tuyên truyền về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính tại 11 khu công nghiệp trên địa bàn; bước đầu quản lý các hoạt động kinh doanh tín chỉ các-bon ra thị trường thế giới.

 

Để giảm phát thải khí nhà kính, thời gian qua, TP. Hồ Chí Minh triển khai nội dung tuyên truyền về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính tại 11 khu công nghiệp trên địa bàn; triển khai công tác tập huấn theo Đề án quản lý phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính; bước đầu quản lý các hoạt động kinh doanh tín chỉ các-bon ra thị trường thế giới.

Hoạt động giao thông là một trong những nguyên nhân gây phát thải KNK lớn tại TP. Hồ Chí Minh

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố, giai đoạn 2015-2017, Thành phố đã tích cực tham gia Dự án Hỗ trợ lên kế hoạch và thực hiện các hành động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính phù hợp với điều kiện quốc gia (Dự án SPI-NAMA) do Bộ Tài nguyên và Môi trường và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) phối hợp thực hiện. Dự án đã đạt được nhiều kết quả bước đầu, như: hướng dẫn về kiểm kê phát thải khí nhà kính và hệ thống đo đạc, báo cáo và thẩm tra (MRV) mức giảm nhẹ phát thải khí nhà kính.

Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố cũng đã chủ động xây dựng và thực hiện một số dự án thí điểm về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong phạm vi thành phố. Đặc biệt, Dự án đã thực hiện kiểm kê khí nhà kính của Thành phố năm 2013 trên 5 lĩnh vực: năng lượng cố định, giao thông, chất thải, quá trình công nghiệp và sử dụng sản phẩm, nông nghiệp, rừng và sử dụng đất.

Hiện tại, TP. Hồ Chí Minh tiếp tục tham gia dự án SPI-NAMA giai đoạn 2018-2019 với mục tiêu là phân tích và đề xuất các chính sách nhằm thực hiện hiệu quả Kế hoạch hành động về biến đổi khí hậu của Thành phố với trọng tâm các cơ sở có mức phát thải lớn và thí điểm dự án tăng cường hiệu quả năng lượng cho tòa nhà cao tầng. Đồng thời, dự án sẽ tiếp tục thực hiện hoạt động kiểm kê khí nhà kính  cấp thành phố và tiếp tục xây dựng hệ thống đo đạc, báo cáo và thẩm tra mức giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cho hoạt động giao thông và năng lượng (tòa nhà, công nghiệp). Thành phố đã chủ động tham gia hợp tác quốc tế trong lĩnh vực quản lý phát thải khí nhà kính. 

Tháng 06/2017, Thành phố đã ký Bản ghi nhớ về hợp tác với Tổ chức C40 (Nhóm các thành phố dẫn đầu về ứng phó với biến đối khí hậu) trong việc tham gia Dự án công khai thông tin về phát thải các-bon (CDP); đăng ký tham gia Chương trình hỗ trợ kỹ thuật xây dựng kế hoạch hành động giảm phát thải khí nhà kính và thích nghi với biến đổi khí hậu cho các thành phố thuộc Tổ chức C40.

Trước đó, từ năm 2013, Thành phố đã phối hợp với TP. Osaka (Nhật Bản) thực hiện Chương tình phát triển thành phố các-bon thấp, hỗ trợ kỹ thuật xây dựng mô hình dự báo phát thải  khí nhà kính với sự hợp tác của nhóm Mô hình tích hợp Châu Á Thái Bình Dương (gọi tắt là nhóm AIM); tiến hành nghiên cứu khả thi và triển khai thí điểm một số dự án giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực quản lý chất thải rắn.

Được biết, sau năm 2020, Thành phố sẽ tiếp tục kiểm kê khí nhà kính 2 năm/lần vào các năm chẵn; triển khai các nội dung của Kế hoạch Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu; xây dựng quy trình cung cấp dữ liệu định kỳ từ các nguồn phát thải khí nhà kính lớn và từ các đơn vị triển khai các hành động giảm nhẹ khí nhà kính.../.

Quang Dũng
Tin xem nhiều
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan