Thực hiện đồng bộ “Sáng – Xanh – Sạch” trong sản xuất, kinh doanh

Đến năm 2023, TKV đã và đang triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp sản xuất xanh sạch hơn, đáp ứng tiêu chí môi trường “Sáng - Xanh - Sạch” của TKV, sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, thích ứng với biến đổi khí hậu, tiến dần tới mục tiêu “Xanh hóa môi trường khai thác mỏ” và “Đưa công viên vào trong Mỏ, Nhà máy”. Đảng ủy, Ban lãnh đạo điều hành Tập đoàn đã tập trung chỉ đạo toàn diện mọi mặt công tác sản xuất, kinh doanh và môi trường, phát triển bền vững TKV, hài hòa với môi trường tự nhiên, xã hội; hài hòa với địa phương, đối tác, bạn hàng; bảo đảm an toàn môi trường; ban hành nghị quyết, kế hoạch, các văn bản chỉ đạo về việc triển khai kế hoạch, nhiệm vụ công tác môi trường năm 2023.

TKV đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường, thực hiện chiến lược phát triển sản xuất - kinh doanh bền vững
Trung tâm Chế biến và Kho than tập trung vùng Hòn Gai - Công ty Tuyển than Hòn Gai được quy hoạch xây dựng đảm bảo tiêu chí bảo vệ môi trường gắn với phát triển sản xuất

Theo đánh giá kết quả thực hiện trong năm 2023, công tác bảo vệ môi trường của TKV tiếp tục được duy trì giữ vững, đảm bảo các yêu cầu đề ra theo đúng các quy định của pháp luật và các yêu cầu của TKV, giữ vững công tác an toàn vệ sinh môi trường trong dịp lễ, tết, các sự kiện của địa phương. Tập đoàn đã chỉ đạo triển khai đồng bộ trong toàn TKV tới các đơn vị thành viên tổ chức công tác bảo vệ môi trường (BVMT) đầy đủ, bài bản, khoa học và đảm bảo đúng các quy chế, quy định ngay từ các tháng đầu năm; thực hiện có hiệu quả công tác chống bụi, xử lý triệt để nước thải và các loại chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất, thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường. Quá trình đổ thải các bãi thải đất đá cơ bản tuân thủ theo đúng các quy hoạch, thiết kế được duyệt, đúng ranh giới thuê đất được giao. Các cơ quan tham mưu Tập đoàn và đơn vị thành viên đã chủ động thực hiện có hiệu quả công tác BVMT trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Kết thúc năm 2023, công tác BVMT của TKV đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, cụ thể như sau: Xử lý trên 3.500 tấn chất thải nguy hại, đạt 106% kế hoạch năm 2023; đầu tư, củng cố hệ thống lưới chắn bụi tại các khu than tập trung; duy trì thường xuyên công tác tưới nước dập bụi, vận hành trên 118 thiết bị phun sương dập bụi cao áp, 167 xe tưới đường chuyên dụng, dập bụi trong khai trường, các đầu băng tải, hệ thống phun sương cố định; tăng cường công tác chống bụi trong mùa hanh khô, đặc biệt tập trung vào các bãi thải, tuyến đường gần khu dân cư, khu vực kho than, bến cảng.

Công tác trồng cây cải tạo, phục hồi môi trường năm 2023 đạt trên 100% kế hoạch và bằng 114,63% so với cùng kỳ năm 2022. TKV đã trồng trên 235ha, trong đó riêng vùng Quảng Ninh là 220ha, lũy kế đến hết năm 2023 đã trồng trên 2.000ha cây xanh (vùng Quảng Ninh trên 1.800ha). Duy trì vận hành ổn định 45 trạm xử lý nước thải mỏ, chất lượng sau xử lý đảm bảo theo quy định, sản lượng xử lý đạt trên 150 triệu m3 nước thải, quản lý vận hành hiệu quả trên 39 trạm xử lý nước thải mỏ công nghiệp và 80 trạm xử lý nước thải mỏ sinh hoạt tập trung; đã hoàn thành đầu tư xây dựng trạm xử lý nước thải dự án tại Mạo Khê.

Triển khai kế hoạch và phương án bố trí nguồn vốn thực hiện các công trình BVMT năm 2023 đã được phê duyệt, TKV đã thực hiện 57 công trình môi trường, cơ bản hoàn thành, đáp ứng yêu cầu phục vụ sản xuất và phòng chống thiên tai năm 2023.

TKV đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường, thực hiện chiến lược phát triển sản xuất - kinh doanh bền vững
Thiết bị phun sương cao áp giúp dập bụi hiệu quả tại Công ty Tuyển than Hòn Gai

Ngoài ra, TKV cũng đã thực hiện các phương án bảo vệ môi trường tổng thể tại các mỏ than, kho cảng, nhà máy, bãi thải; phối hợp chặt chẽ giữa các ban chuyên môn trong việc đôn đốc thực hiện công tác cải tạo phục hồi môi trường, đóng cửa mỏ theo quy định khi kết thúc Giấy phép khai thác. Trong năm qua, TKV đã phối hợp kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện công tác môi trường theo chuyên đề, kết hợp kiểm tra cùng với điều hành hoạt động sản xuất chung của Tập đoàn. Các đơn vị cũng chủ động, tiến hành tự kiểm tra trong nội bộ. Bên cạnh đó, TKV đã phối hợp tốt với các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành về bảo vệ môi trường (Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường - Bộ Công an, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp - Bộ Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Cảnh sát môi trường các tỉnh) tăng cường các cuộc kiểm tra về công tác BVMT trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh than - khoáng sản; thực hiện tốt Quy chế phối hợp nhằm ngăn ngừa kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.

Tăng cường các giải pháp bảo vệ môi trường năm 2024

Năm 2024 và các năm tới, TKV xác định công tác bảo vệ môi trường của Tập đoàn cần được củng cố, duy trì, tăng cường hơn nữa để đáp ứng với yêu cầu thực tế của từng khu vực. Theo đó, mục tiêu phát triển sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn gắn liền với công tác BVMT phát triển bền vững theo định hướng kinh tế xanh, thân thiện môi trường, đảm bảo môi trường làm việc đạt quy chuẩn quốc gia, thích ứng với biến đổi khí hậu với phương châm xuyên suốt “An toàn - Đoàn Kết - Phát triển - Hiệu quả”.

Trong năm 2024, TKV tiếp tục triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ môi trường đã đề ra; thực hiện bảo đảm hoàn thành khối lượng công việc và các chỉ tiêu môi trường; duy trì thực hiện tốt, thường xuyên công tác bảo vệ, giữ vững an toàn môi trường. Kiểm soát chặt chẽ các nguồn chất thải gây ô nhiễm môi trường, tăng cường công tác phòng ngừa các sự cố môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và dịch bệnh, phương án tái sử dụng nước thải mỏ, đất đá thải.

TKV đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường, thực hiện chiến lược phát triển sản xuất - kinh doanh bền vững
Xây dựng vườn hoa cây xanh ở Công ty CP Công nghiệp Ô tô - VINACOMIN

Triển khai đồng bộ các phương án cải tạo môi trường cảnh quan khu vực mặt bằng sản xuất, đầu tư bổ sung các máy móc, xe dập bụi, xây dựng các giải pháp chống bụi triệt để tại các kho tập trung, khu vực sản xuất gần khu dân cư... Chuẩn hóa quy trình tổ chức, triển khai và thực hiện chuyển đổi số trong công tác quản lý môi trường của TKV; thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn; nghiên cứu và triển khai tái chế nước thải mỏ phục vụ dân sinh giai đoạn 2025-2030; tăng tốc thực hiện “Xanh hoá môi trường khai thác mỏ”, xây dựng tiêu chí “Nhà máy trong Công viên”.

Năm 2024, Tập đoàn sẽ tăng cường phối hợp, chỉ đạo thực hiện Đề án bảo vệ môi trường TKV giai đoạn 2022-2025 định hướng tới 2030, theo đó, tập trung vào công tác trồng cây cải tạo phục hồi môi trường, sử dụng lại khai trường mỏ làm quỹ đất và hồ chứa nước tự nhiên phục vụ sản xuất và sinh hoạt nhân dân địa phương; tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện các công trình/phương án môi trường các khu vực đã được thông qua; hoàn thành xây dựng và triển khai Kế hoạch hành động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, thích ứng với biến đổi khí hậu của TKV thực hiện mục tiêu Chương trình chống biến đổi khí hậu của Việt Nam giai đoạn đến năm 2030, định hướng tới 2050; rà soát kế hoạch tổ chức thực hiện công tác phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và BVMT hàng năm.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác BVMT, chống bụi, xử lý nước thải mỏ, đặc biệt là công tác phòng chống thiên tai các khu vực trọng yếu, phòng ngừa ứng phó các sự cố môi trường theo kịch bản năm đã xây dựng và chỉ đạo công tác phối hợp triển khai. Đánh giá và theo dõi quá trình khắc phục các vi phạm về môi trường tại các đơn vị đã được cơ quan chức năng chỉ ra.

Cùng với đó, tiếp tục duy trì, phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý Nhà nước, chính quyền địa phương trong công tác quản lý môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu đảm bảo kịp thời, hiệu quả. Tăng cường tổ chức các đoàn cán bộ tham gia các diễn đàn, hội thảo về mô hình kinh tế xanh - tuần hoàn; phối hợp mở các lớp tập huấn cập nhật, nâng cao kiến thức về quản lý lĩnh vực môi trường; tiếp tục tăng cường tối đa các nguồn lực cho công tác bảo vệ môi trường của TKV giai đoạn 2023-2025, 2030 nhằm đáp ứng toàn diện các yêu cầu trong giai đoạn mới./.