Cập nhật ngày 09/11/2015 - 22:55:02

           

11 tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo giáo dục đại học

- Đó là những tiêu chuẩn được Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất trong Dự thảo Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học.

Theo đó, mục đích việc ban hành tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học là để cơ sở giáo dục đại học sử dụng tiêu chuẩn tự đánh giá toàn bộ hoạt động liên quan đến chương trình đào tạo, không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo và giải trình với các cơ quan chức năng, xã hội về thực trạng chất lượng đào tạo của từng chương trình cụ thể.

Đồng thời, các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục sử dụng tiêu chuẩn để đánh giá và công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục đối với các chương trình đào tạo.

Trên cơ sở đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất 11 tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo giáo dục đại học (Bảng). Trong đó, Dự thảo nêu rõ, việc đánh giá từng tiêu chí trong mỗi tiêu chuẩn sử dụng thang 7 mức. Trong đó: mức 1: Hoàn toàn không đáp ứng yêu cầu của tiêu chí, phải có giải pháp khắc phục ngay lập tức; mức 2: Không đáp ứng yêu cầu của tiêu chí, cần có những giải pháp khắc phục; mức 3: Chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu của tiêu chí, chỉ cần có giải pháp khắc phục nhỏ sẽ đáp ứng được yêu cầu; mức 4: Đáp ứng yêu cầu của tiêu chí; mức 5: Đáp ứng tốt hơn yêu cầu của tiêu chí; mức 6: Đáp ứng rất tốt yêu cầu của tiêu chí; mức 7: Đáp ứng xuất sắc yêu cầu của tiêu chí.

Các tiêu chí được đánh giá mức 4 đến mức 7 là đạt yêu cầu.

Bảng: 11 tiêu chuẩn đánh giá chất lượng đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất

STT

 

Chỉ tiêu

 

1

Mục tiêu và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

2

Bản mô tả chương trình đào tạo

3

Cấu trúc và nội dung chương trình dạy học

4

Phương pháp tiếp cận trong dạy và học

5

Đánh giá kết quả học tập của người học

6

Chất lượng đội ngũ giảng viên, cán bộ khoa học

7

Chất lượng đội ngũ cán bộ hỗ trợ

8

Chất lượng người học và hoạt động hỗ trợ người học

9

Cơ sở vật chất và trang thiết bị

10

Nâng cao chất lượng

11

Kết quả đầu ra

Theo Dự thảo, đối với từng chương trình đào tạo cụ thể, cơ sở giáo dục đại học có thể lựa chọn theo một hoặc một số phương án đánh giá sau:

(i) Theo tiêu chuẩn của các tổ chức đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục của khu vực và quốc tế uy tín, có tên trong danh mục các tổ chức kiểm định chất lượng của quốc tế được Việt Nam công nhận do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố;

(ii) Theo tiêu chuẩn nêu trên (11 tiêu chuẩn Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất);

(iii) Theo tiêu chuẩn khác do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành còn hiệu lực thi hành.

Hiện, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý Dự thảo này trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

Loan Trần
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan