Cập nhật ngày 13/12/2012 - 14:35:28

           

Tổng cục Thống kế chính thức khởi động gói thầu GSO 5.2a

- Tại trụ sở Tổng cục Thống kế và Công ty Hệ thống Thông tin FPT tổ chức Lễ khởi động “GSO 5.2a: Xây dựng đầu mối Trung tâm lưu dữ liệu thông kê và cổng thông tin nội bộ ngành Thống kê”.

 

Ông Nguyễn Văn Liệu, Phó tổng cục trưởng, Trưởng ban quản lý dự án và ông Trần Thế Hiển - Công ty FPT IS ký cam kết triển khai gói thầu.

Hôm nay (13/12), tại trụ sở Tổng cục Thống kế (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) và Công ty Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS) tổ chức Lễ khởi động “GSO 5.2a: Xây dựng đầu mối Trung tâm lưu dữ liệu thông kê và cổng thông tin nội bộ ngành Thống kê”.

Đây là một trong những hạng mục cốt lõi thuộc Dự án Hiện đại hóa Tổng cục Thống kê-một trong 5 hợp phần của Dự án Công nghệ Thông tin – Truyền thông tại Việt Nam sử dụng nguồn vốn ODA của Ngân hàng Thế giới.

Đại diện Ban quản lý dự án cho biết, Gói thầu GSO 5.2a cùng với các gói thầu khác của Dự án Hiện đại hóa Tổng cục Thống kê, nhằm nâng cao chất lượng của thông tin thống kê, cung cấp cho Tổng cục Thống kê năng lực và khả năng tốt hơn để hoàn thành tốt việc biên soạn các chỉ tiêu trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 với tầm nhìn 2030, từ đó phục vụ Chính phủ Việt Nam trong việc hoạch định chính sách nhằm hướng tới thực hiện tốt các mục tiêu thiên nhiên kỷ của Việt Nam.

Phát biểu tại Lễ khởi động, ông Đỗ Thức - Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê cho biết: “Gói thầu GSO 5.2a là một trong những gói thầu lớn bậc nhất của dự án Hiện đại hóa Tổng cục Thống kê với nhiệm vụ xây dựng trung tâm đầu mối của ngành thống kê và cổng điện tử của Tổng cục Thống kê. Khi thực hiện tốt gói thầu này thì đảm bảo chiến lược phát triển công nghệ thông tin giai đoạn 2011-2020 của ngành thống kê cũng như kế hoạch phát triển công nghệ thông tin của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.”

Tuy nhiên, ông Thức cho rằng, hiện nay việc thực hiện dự án cũng gặp rất nhiều thách thức do thời gian thực hiện dự án lớn trong khi khối lượng công việc nhiều và phức tạp. Để đảm bảo được tiến độ của dự án, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê yêu cầu: Đối với nhà thầu là FPT IS, cần cố gắn huy động nguồn lực phối hợp chặt chẽ với Ban quản lý dự án và các đơn vị của Tổng cục thực hiện theo đúng kế hoạch và hợp đồng đã ký kết. Đối với Ban quản lý dự án, cần  phối hợp chặt chẽ và có kế hoạch cụ thể hơn nữa với nhà thầu. Còn, các đơn vị trong Tổng cục, cần đáp ứng những yêu cầu của nhà thầu, cụ thể phải phân công người có trách nhiệm phối hợp với nhà thầu phải đảm bảo trình độ chuyên môn cũng như am hiểu về công nghệ thông tin.

Dự án Hiện đại hóa Tổng cục Thống kê Việt Nam bắt đầu được thực hiện từ tháng 6/2006 dự kiến kéo dài đến tháng 6/2013. Dự án giúp kiện toàn tổ chức dữ liệu và hiện đại hóa các quy trình nghiệp vụ trê cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông. Dự án sẽ cung cấp kịp thời thông tin kinh tế-xã hội với nội dung, phạm vi và chất lượng cao nhằm phục vụ tốt nhất yêu cầu của Đảng, Nhà nước trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, đáp ứng ngày càng đây đủ, thuận lợi nhu cầu sử dụng thông tin của các đối tượng khác. Dự án đưa ngành Thống kê Việt Nam đạt trình độ thống kê tiên tiến của cá nước trong khu vực và phù hợp với thông lệ quốc tế, góp phần tích cực vào việc thực hiện lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước.

Anh Quyền

* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan