Cập nhật ngày 30/01/2019 - 21:58:13

           

"Gỡ vướng", thúc đẩy tiến độ Dự án Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc

- Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung Viện Trần Nhân Tông và Trường Đại học Việt Nhật vào Đề án quy hoạch tổng thể xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội.

 

Tiến độ Dự án Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc vẫn rất chậm

Sau 15 năm, tiến độ dự án vẫn rất chậm

Dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc (Thạch Thất, Hà Nội) được Chính phủ phê duyệt năm 2002 với mục tiêu chính là xây dựng khu đô thị đại học hiện đại, tiên tiến bậc nhất Ðông Nam Á. Đây cũng sẽ là khu đô thị đại học liên hoàn thống nhất gồm 9 đại học thành viên, 8 viện, 13 trung tâm nghiên cứu, 4 trường THPT chuyên với quy mô hơn 41.000 sinh viên, học sinh.

Sau khi Chính phủ thông qua báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và đồng ý tổng vốn ước tính là 7.320 tỷ đồng, tháng 12/2003 lễ khởi công dự án Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc được tiến hành.

Năm 2013, sau 10 năm khởi công xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc, Thủ tướng phê duyệt đề án quy hoạch chung (tỷ lệ 1/2000) của dự án. Tổng nhu cầu vốn ước tính của dự án xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc được phê duyệt năm 2013 là 25.800 tỷ đồng, cao gấp 3,5 lần con số phê duyệt 10 năm trước. Trong số đó, 82,63% là vốn của nhà nước. Thời gian thực hiệằn đề án được kéo dài đến năm 2025.

Đến hết năm 2018, dự án mới làm được 6 tuyến đường, 3 khu nhà, đền bù giải phóng mặt bằng được 75% diện tích, nhưng chưa có khu tái định cư cho người dân vào ở. Trong khi kế hoạch đặt ra là đến năm 2025, trên khu đất 1.000 ha sẽ có 8 đại học, 5 khoa trực thuộc, 5 viện, 10 trung tâm đào tạo nghiên cứu khoa học và các trung tâm nghiên cứu liên hợp, 10 đơn vị phục vụ. Toàn bộ cơ sở của Đại học Quốc gia Hà Nội ở nội thành được dời lên Hòa Lạc.

Dự án bị chậm tiến độ do nhiều nguyên nhân. Cụ thể, theo lãnh đạo Đại học Quốc gia Hà Nội, là do được cấp vốn quá ít. Từ năm 2003 đến nay, dự án mới được đầu tư khoảng 200 tỷ đồng, bằng 8% tổng vốn ước tính (25.800 tỷ đồng).

Khó khăn thứ hai là khu Hòa Lạc thuộc ranh giới giữa Hà Nội và Hà Tây (cũ) nên ban đầu gặp khó trong thu hồi đất. Chế độ đền bù giải phóng mặt bằng cho người dân ở Hà Nội, Hà Tây khác nhau. Khi sáp nhập hai địa phương, việc đền bù được quy chung về một khung của Hà Nội, nhưng như thế chế độ đền bù của người thuộc đất Hà Tây (cũ) lại mâu thuẫn với người trước đó.

Đến giờ dự án vẫn chưa giải phóng toàn bộ mặt bằng do chưa bố trí được khu tái định cư để người dân đến ở. Hơn 10 năm qua, đã nhận tiền đền bù nhưng nhiều hộ gia đình vẫn sinh sống, trồng cấy trên mảnh đất đáng ra họ đã phải di dời. Đây là khó khăn phát sinh do việc đầu tư không theo kế hoạch.

Năm 2008, dự án xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc được chuyển cho Bộ Xây dựng làm chủ đầu tư. Từ thời điểm đó đến năm 2017, đơn vị này tập trung làm đường sá chạy khắp khu đất 1.000 ha. Cuối năm 2017, Đại học Quốc gia Hà Nội nhận lại vai trò chủ đầu tư dự án. Đầu năm 2018, trường khởi công xây dựng khu giảng đường với mặt sàn là 15.000 m2 cho Đại học Khoa học Tự nhiên, dự kiến 1,5-2 năm sẽ hoàn thành.

Thủ tướng tiếp tục “gỡ khó” cho dự án

Trước vướng mắt về vốn, năm 2017 Thủ tướng đã đồng ý ưu tiên cấp vốn giải phóng mặt bằng tái định cư; cho vay ODA... và có những cơ chế đặc thù đối với dự án xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc.

Trong những ngày cuối tháng 1/2019, Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác quy hoạch Dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc.

Về thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 (Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000) và Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 các dự án thành phần thuộc dự án Đại học quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc, Thủ tướng yêu cầu Đại học Quốc gia Hà Nội thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các văn bản số 464/TB-VPCP ngày 5/10/2017 và số 6113/VPCP-CN ngày 28/6/2018 của Văn phòng Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung Viện Trần Nhân Tông và Trường Đại học Việt Nhật vào Đề án quy hoạch tổng thể xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội.

Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 (Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000) Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc để bổ sung Viện Trần Nhân Tông, trình Bộ Xây dựng thẩm định, phê duyệt, bảo đảm đúng mục tiêu phát triển, tiết kiệm đất theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 464/TB-VPCP ngày 5/10/2017.

Thủ tướng Chính phủ đồng ý Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức lập Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 và triển khai đầu tư xây dựng các Viện và Trung tâm nghiên cứu của Đại học quốc gia Hà Nội trên khu đất VNC2 thuộc khu các cơ sở nghiên cứu cao cấp quốc gia theo quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 được cấp có thẩm quyền phê duyệt, bảo đảm đúng quy định pháp luật.

Đề án quy hoạch tổng thể xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt  từ năm 2013 với mục tiêu Đại học Quốc gia Hà Nội là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học đa ngành, liên ngành với hệ thống hoàn chỉnh các trường, các viện nghiên cứu, các đơn vị thực nghiệm...; bảo đảm sự gắn kết giữa đào tạo với nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; đồng thời là một trung tâm văn hóa, một đầu mối giao lưu khoa học và văn hóa có vị trí quan trọng trong hệ thống giáo dục đại học của Việt Nam.../.

An Nhi
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan