Cập nhật ngày 01/12/2019 - 22:26:30

           

11 tháng 2019, giải ngân vốn đầu tư công thấp nhất giai đoạn 2016-2019

- Theo Tổng cục Thống kê, dù đã nỗ lực, nhưng giải ngân vốn đầu tư công 11 tháng mới chỉ đạt 78,6% kế hoạch năm. Đây là mức thấp nhất trong giai đoạn 2016-2019.

 

11 tháng 2019, giải ngân vốn đầu tư công thấp nhất giai đoạn 2016-2019

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương đang tập trung triển khai thực hiện các dự án, công trình nhằm giải ngân hết kế hoạch vốn đã giao năm 2019.

Tuy nhiên, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước 11 tháng mới đạt 78,6% kế hoạch năm và tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước, thấp nhất trong giai đoạn 2016-2019. Cụ thể, tỷ lệ vốn đầu tư thực hiện từ nguồn NSNN 11 tháng so với kế hoạch năm giai đoạn 2016-2019 lần lượt là: 85,5%; 82,0%; 80,6%; 78,6%. Tốc độ tăng vốn đầu tư từ nguồn NSNN 11 tháng so với cùng kỳ năm trước: năm 2016 là 15%; năm 2017 là 7,5%; năm 2018 là 12,4%; năm 2019 là 5,5%.

Trong khi đó, vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục giữ đà phát triển với số vốn thực hiện cao nhất trong nhiều năm trở lại đây. Vốn đầu tư nước ngoài thực hiện các năm 2016-2019 lần lượt là: 14,3 tỷ USD; 16 tỷ USD; 16,5 tỷ USD; 17,6 tỷ USD.

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước tháng 11/2019 ước tính đạt 39,8 nghìn tỷ đồng, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: Vốn Trung ương 7,4 nghìn tỷ đồng, tăng 14%; vốn địa phương 32,4 nghìn tỷ đồng, tăng 8,3%.

Tính chung 11 tháng, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước đạt 299,4 nghìn tỷ đồng, bằng 78,6% kế hoạch năm và tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2018 bằng 80,6% và tăng 12,4%).

Trong đó, vốn Trung ương quản lý đạt 43,7 nghìn tỷ đồng, bằng 72,6% kế hoạch năm và giảm 15,8% so với cùng kỳ năm trước.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2.560 tỷ đồng, bằng 75,3% và so với cùng kỳ giảm 56,4%; Bộ Giao thông Vận tải đạt 12.365 tỷ đồng, bằng 69,9%, giảm 23,5%. Bộ Tài nguyên và Môi trường 886 tỷ đồng, bằng 67,6% và giảm 19,1%; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 536 tỷ đồng, bằng 71,9% và giảm 7%; Bộ Xây dựng 210 tỷ đồng, bằng 84,2% và giảm 7,7%.

Bộ Y tế có mức giải ngân tăng hơn cùng kỳ năm ngoái, với 3.429 tỷ đồng, bằng 64,8%, tăng 41,8%; Bộ Giáo dục và Đào tạo 1.122 tỷ đồng, bằng 60,7% và tăng 20,7%; Bộ Khoa học và Công nghệ 255 tỷ đồng, bằng 79,7% và tăng 34,2%; Bộ Công Thương 203 tỷ đồng, bằng 83,1% và tăng 5,5%; Bộ Thông tin và Truyền thông 127 tỷ đồng, bằng 72,9% và tăng 13,8%.

Vốn địa phương quản lý đạt 255,7 nghìn tỷ đồng, bằng 79,7% kế hoạch năm và tăng 10,3% so với cùng kỳ năm 2018, trong đó: vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh đạt 172,4 nghìn tỷ đồng, bằng 76,4% và tăng 6,9%; vốn ngân sách nhà nước cấp huyện đạt 70,1 nghìn tỷ đồng, bằng 86,4% và tăng 17,6%; vốn ngân sách nhà nước cấp xã đạt 13,2 nghìn tỷ đồng, bằng 93,8% và tăng 20,4%.

Vốn thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước 11 tháng năm 2019 của một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cũng không khả quan.

Hà Nội tăng 23,3% so với cùng kỳ năm trước, nhưng cũng chỉ đạt 39,2 nghìn tỷ đồng, bằng 79,3% kế hoạch năm; thành phố Hồ Chí Minh 20,4 nghìn tỷ đồng, bằng 55,4% và giảm 12,2%; Quảng Ninh 10,4 nghìn tỷ đồng, bằng 89,7% và tăng 8,3%; Hải Phòng 9.154 tỷ đồng, bằng 89% và tăng 3,1%; Bình Dương 8.571 tỷ đồng, bằng 70,6% và tăng 24,1%; Quảng Nam 5.856 tỷ đồng, bằng 78,9% và tăng 33,3%.

Các địa phương có tỷ lệ giải ngân trên 90% gồm: Thanh Hóa: 7.071 tỷ đồng, bằng 90,6% và tăng 23,7%; Đồng Nai: 6.032 tỷ đồng, bằng 90,2% và giảm 2%; Bà Rịa - Vũng Tàu: 6.027 tỷ đồng, bằng 91,4% và tăng 0,8%./.

Trí Dũng
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan