Cập nhật ngày 01/12/2019 - 23:10:56

           

Đến nay, tại các KCN, KKT, số dự án trong nước lớn hơn số dự án FDI

- Lũy kế đến 15/11, tổng số dự án vốn FDI là 9.454 dự án còn tổng số dự án đầu tư trong nước là 9.473 dự án.

 Ước tính trong 11 tháng năm 2019, các khu công nghiệp, khu kinh tế đã thu hút được 893 dự án đầu tư nước ngoài (FDI)

Cụ thể, theo báo cáo của Vụ Quản lý khu kinh tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hiện có 328 khu công nghiệp được thành lập với tổng diện tích đất tự nhiên đạt xấp xỉ 96,6 nghìn ha, trong đó diện tích đất công nghiệp đạt khoảng 65,9 nghìn ha.

Trong 328 khu công nghiệp được thành lập, có 256 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động với tổng diện tích đất tự nhiên khoảng 67,9 nghìn ha và 72 khu công nghiệp đang xây dựng với tổng diện tích khoảng 28,7 nghìn ha.

Cả nước có 17 khu kinh tế ven biển đã được thành lập với tổng diện tích mặt đất và mặt nước hơn 845 nghìn ha. Ngoài ra, Khu kinh tế Ninh Cơ (tỉnh Nam Định) nằm trong quy hoạch phát triển, nhưng chưa được thành lập.

Lũy kế đến tháng 11 năm 2019, có 38 khu công nghiệp nằm trong khu kinh tế với tổng diện tích khoảng 15,5 nghìn ha. Trong đó, 20 khu công nghiệp đang hoạt động với tổng diện tích khoảng 8,2 nghìn ha và 18 khu công nghiệp đang xây dựng cơ bản với tổng diện tích khoảng 7,3 nghìn ha.

 Ước tính trong 11 tháng năm 2019, các khu công nghiệp, khu kinh tế đã thu hút được 893 dự án đầu tư nước ngoài (FDI) với số vốn đăng ký đạt 18,1 tỷ USD.

Theo đó, lũy kế nâng tổng số dự án vốn FDI lên 9.454 dự án với tổng vốn đăng ký đạt 195 tỷ USD.

Đối với các dự án đầu tư trong nước, các khu công nghiệp, khu kinh tế đã thu hút được 792 dự án với tổng vốn đăng ký mới đạt 351,8 nghìn tỷ đồng.

Lũy kế nâng tổng số dự án đầu tư trong nước lên 9.473 dự án với tổng vốn đăng ký đạt 2.321,6 nghìn tỷ đồng.

Tính đến hết tháng 11 năm 2019, có khoảng 3,7 triệu lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp, khu kinh tế, trong đó số lao động nữ chiếm khoảng 60%.

Dự kiến đến hết tháng 11 năm 2019, có 226/256 khu công nghiệp đang hoạt động có công trình xử lý nước thải tập trung, đạt tỷ lệ 88%./.

 

Trí Dũng
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan