Cập nhật ngày 28/07/2020 - 15:37:20

           

Sự năng động, sáng tạo trong giải ngân của Thanh Hóa, Nghệ An cần được nhân rộng!

- Đây là hai tỉnh có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cao, thuộc top đầu cả nước.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định 1053/QĐ-TTg về việc thành lập 7 Đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho sản xuất - kinh doanh, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công (kể cả vốn ODA) năm 2020 tại một số bộ, cơ quan, địa phương, trong các ngày 24-26/7/2020, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã dẫn đầu đoàn công tác của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tới làm việc tại hai tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại buổi làm việc với tỉnh Thanh Hóa

Thanh Hóa, Nghệ An – 2 tỉnh có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư thuộc Top đầu cả nước

Báo cáo của tỉnh Thanh Hóa cho biết, Tỉnh là địa phương đầu tiên trong cả nước tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2020 sau khi Chính phủ công bố hết giãn cách xã hội; đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, ký biên bản ghi nhớ đầu tư cho 34 dự án, với tổng mức đầu tư đăng ký 341.935 tỷ đồng, tương đương 15 tỷ USD.

Trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã thu hút được 90 dự án đầu tư trực tiếp (12 dự án FDI), với tổng số vốn đăng ký 16.203 tỷ đồng và 327,3 triệu USD. Thu ngân sách nhà nước ước đạt 14.485 tỷ đồng, bằng 50% dự toán năm và tăng 4% so với cùng kỳ. Đứng đầu các tỉnh Bắc Trung Bộ và thứ 7 cả nước về thành lập mới doanh nghiệp...

Về giao kế hoạch và giải ngân vốn năm 2020, tổng số vốn được Thủ tướng Chính phủ thông báo kế hoạch năm 2020 cho tỉnh Thanh Hóa là 9.705,8 tỷ đồng; số vốn đã được giao kế hoạch chi tiết là 9.085,8 tỷ đồng; số vốn còn lại chưa giao kế hoạch chi tiết 620 tỷ đồng.

Trong tổng số vốn Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch chi tiết cho tỉnh (9.085,8 tỷ đồng), đến nay HĐND tỉnh đã thông qua và UBND tỉnh đã giao kế hoạch chi tiết là 9.060,1 tỷ đồng, bằng 99,7% số vốn đã được Thủ tướng Chính phủ giao; số vốn còn lại chưa giao kế hoạch chi tiết là 25,7 tỷ đồng.

Theo tổng hợp số liệu của Kho bạc Nhà nước Thanh Hóa, đến ngày 22/7/2020, tổng kế hoạch vốn năm 2020 đã giải ngân là 5.301 tỷ đồng, đạt 54,6% so với kế hoạch năm 2020 theo thông báo của Trung ương (đạt 58,3% nếu so với số vốn đã được giao kế hoạch chi tiết). Theo tổng hợp trên Cổng thông tin quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đến ngày 22/7/2020, tỉnh Thanh Hóa hiện đứng thứ 10 trong số 126 cơ quan, đơn vị và đứng thứ 6 trong số 63 tỉnh, thành phố có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cao.

Còn nếu dựa trên con số tổng hợp ở Cổng thông tin quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đến ngày 22/7/2020, tỉnh Thanh Hóa hiện đứng thứ 10 trong số 126 cơ quan, đơn vị và đứng thứ 6 trong số 63 tỉnh, thành phố có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cao.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng khẳng định, sự năng động, sáng tạo trong thúc đẩy đầu tư công của Thanh Hóa, Nghệ An cần được nhân rộng 

Trong 6 tháng đầu năm, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng Nghệ An có tốc độ tăng trưởng 6 tháng đầu năm 2020 đạt 2,69%, nằm trong tốp đầu của cả nước. Sản xuất nông nghiệp vẫn giữ được mức tăng trưởng 4,98%, đảm bảo sự ổn định đời sống của khu vực nông thôn. Thu ngân sách 7 tháng ước thực hiện 8.348,9 tỷ đồng, đạt 54,9% dự toán và bằng 93,9% so với cùng kỳ năm 2019.

Về công tác giải ngân vốn đầu tư công, theo số liệu Bộ Tài chính báo cáo trước Chính phủ, đến ngày 20/7, Nghệ An giải ngân được 3.666 tỷ đồng/5.697 tỷ đồng, tương đương 64%. Đây là kết quả tích cực của tỉnh. Để đạt được kết quả đó, có sự quan tâm, hướng dẫn kịp thời của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Tỉnh sẽ phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công của năm 2020, kiên quyết điều chuyển vốn các dự án có kết quả giải ngân không đạt kết quả. Với tinh thần đó, Nghệ An mong muốn được Bộ Kế hoạch và Đầu tư quan tâm bố trí nguồn vốn để thực hiện những dự án trọng điểm.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập các Đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công (kể cả vốn ODA) năm 2020 tại một số Bộ, cơ quan, địa phương. Các Đoàn công tác này do Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng và một số Bộ trưởng làm Trưởng đoàn.

Phải dám đặt ra mục tiêu lớn, có giải pháp để thực hiện mục tiêu đó để phát triển mạnh mẽ 

Phát biểu tại cuộc làm việc với lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa cũng như tỉnh Nghệ An, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đã đánh giá cao kết quả này, đồng thời cũng đánh giá cao những kết quả kinh tế - xã hội mà hai tỉnh đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, tuy chưa đạt kỳ vọng, nhưng trong bối cảnh kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, nhiều địa phương trong cả nước tăng trưởng âm thì đó là kết quả tích cực.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng khẳng định, sự năng động, sáng tạo, kinh nghiệm thúc đẩy đầu tư công của hai tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An cần được nhân rộng sang các địa phương khác trong cả nước.

Theo Bộ trưởng, cùng một mặt bằng thể chế, chính sách, nhưng việc hai tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An đạt tốc độ giải ngân cao là do lãnh đạo tỉnh đã rất nỗ lực, ngay từ đầu năm đã khẩn trương giao kế hoạch vốn cho các chương trình, dự án; thường xuyên tổ chức các hội nghị giao ban về đầu tư công để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc; phân công cụ thể lãnh đạo chỉ đạo, theo dõi các dự án trọng điểm; thành lập các đoàn kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng, tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công; cương quyết điều chuyển vốn từ dự án chậm trễ sang dự án giải ngân tốt…

Tại buổi làm việc, lãnh đạo cả hai tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An đều đã cam kết sẽ cố gắng giải ngân hết 100% vốn được giao trong năm 2020.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng khẳng định, không chỉ là giải ngân vốn đầu tư công, để phục hồi kinh tế, cũng cần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy giải ngân các nguồn vốn đầu tư khác, bao gồm vốn đầu tư nước ngoài, vốn đầu tư tư nhân…, bởi thực tế vốn đầu tư công chỉ chiếm 1/3 tổng vốn đầu tư toàn xã hội.

Theo Bộ trưởng, phải coi trọng các nguồn vốn đầu tư này cũng giống như vốn đầu tư công để quan tâm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, làm sao khơi thông nguồn lực, qua đó đóng góp cho tăng trưởng kinh tế.

Cùng với đó, để phục hồi kinh tế, phải tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp, của nhà đầu tư. Chính vì vậy, cùng với việc thị sát các dự án đầu tư công, thảo luận về các giải pháp thúc đẩy đầu tư công, trong khuôn khổ chuyến công tác, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cũng đã dành thời gian tham dự Lễ khởi công Dự án đường ven biển từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) đến Cửa Lò (Nghệ An), đoạn từ điểm giao QL.46 đến TL.535 (Km76+00 - Km83+500), có chiều dài trên 7,3km, vốn đầu tư 521 tỷ đồng; thăm Khu công nghiệp VSIP Nghệ An và các doanh nghiệp có nhà máy đặt tại VSIP Nghệ An.

Bên cạnh việc tới địa phương để kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho sản xuất - kinh doanh, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng và Đoàn công tác của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đã tham gia tư vấn, góp ý cho các chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Thanh Hóa, Nghệ An trong 5-10 năm tới.

Theo Bộ trưởng, đây là thời điểm các địa phương có thể tự hoạch định tương lai của mình, nghĩ lớn, có tư duy đột phá, tầm nhìn chiến lược và có giải pháp thực thi hiệu quả để đạt được mục tiêu đề ra.

"Phải dám đặt ra mục tiêu lớn, có giải pháp để thực hiện mục tiêu đó, thì kinh tế - xã hội địa phương mới có thể phát triển mạnh mẽ trong tương lai", Bộ trưởng nhấn mạnh.

Bộ trưởng cũng đã chỉ rõ tầm quan trọng của việc các địa phương phải tập trung xây dựng quy hoạch để quy hoạch lại không gian phát triển, trong đó phải quan tâm đến yếu tố liên kết vùng. Đồng thời, lựa chọn các ưu tiên phát triển, để trong bối cảnh nguồn lực có hạn, sẽ tập trung đầu tư cho dự án nào, hay vùng miền nào. Cùng với đó, các địa phương cũng phải tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tập trung thu hút đầu tư, nhất là với các nhà đầu tư lớn, các dự án trọng điểm./.

Trí Dũng
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan