Cập nhật ngày 04/06/2015 - 21:08:01

           

Anh hỗ trợ 10 triệu Bảng nghiên cứu và đổi mới sáng tạo tại Việt Nam

- Đó là mức hỗ trợ tối đa của Vương quốc Anh hỗ trợ Việt Nam hỗ trợ trong chương trình hợp tác song phương toàn diện về nghiên cứu và đổi mới sáng tạo đến năm 2019 (Chương trình Newton Việt Nam).

Đây là chương trình tài trợ cho các nhà khoa học, nghiên cứu viên, cán bộ quản lý khoa học và doanh nghiệp sáng tạo của cả hai nước Việt Nam và Vương quốc Anh với các hợp phần: Con người - nâng cao năng lực và các chương trình nghiên cứu; Nghiên cứu - các dự án hợp tác nghiên cứu về thách thức phát triển; Chuyển giao - đào tạo và hợp tác để biến kết quả nghiên cứu thành ứng dụng thực tế và giải pháp phát triển.

Theo đó, Vương quốc Anh cũng cam kết dành tối đa 10 triệu Bảng Anh để hỗ trợ cho chương trình hợp tác song phương toàn diện về nghiên cứu và đổi mới sáng tạo đến năm 2019.

Trong đó, sẽ tập trung hỗ trợ những lĩnh vực ưu tiên là: Y tế và khoa học sự sống; Nông nghiệp; Khả năng phục hồi môi trường và an ninh năng lượng; Các thành phố trong tương lai; Kỹ thuật số, đổi mới và sáng tạo.

Vương quốc Anh là nước đi đầu trong đổi mới sáng tạo và có hiệu quả nghiên cứu tốt nhất tại châu Âu, thể hiện trên bảng xếp hạng trường đại học, viện nghiên cứu toàn cầu. Đặc biệt, Vương quốc Anh cũng là nước biến kết quả nghiên cứu thành sản phẩm thương mại thành công, nên mong muốn chia sẻ với Việt Nam trong quá trình phát triển bền vững.

Do vậy, Chương trình Newton là cơ hội tốt để Việt Nam học hỏi, tham khảo Vương quốc Anh những kinh nghiệm, thành công trong việc đưa khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo thực sự trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội./.

 

 
Chương trình Newton là một sáng kiến của Chính phủ Vương quốc Anh, tạo điều kiện sử dụng những thế mạnh trong nghiên cứu và đổi mới sáng tạo của Vương quốc Anh để tăng cường phát triển kinh tế - xã hội của 15 nước đối tác. Tổng cam kết của Chính phủ Anh là 375 triệu Bảng Anh cho chương trình hợp tác 5 năm (2014-2019). Quỹ do Bộ Doanh nghiệp, Đổi mới sáng tạo và Kỹ năng Vương quốc Anh quản lý.

 

Loan Trần
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan