Cập nhật ngày 17/11/2015 - 20:51:58

           

Dự án "Trưng bày Bảo tàng Báo chí Việt Nam" dự kiến hoàn thành vào năm 2018

- Theo Văn phòng Chính phủ, chủ trương đầu tư Dự án “Trưng bày Bảo tàng Báo chí Việt Nam” thuộc Dự án Đầu tư xây dựng Bảo tàng Báo chí Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý.

Mục tiêu đầu tư Dự án “Trưng bày Bảo tàng Báo chí Việt Nam” nhằm hoàn thành không gian trưng bày đáp ứng yêu cầu của công trình văn hoá với quy mô hợp lý, hiện đại nhằm khẳng định vai trò và vị trí của hệ thống báo chí cách mạng Việt Nam; phục vụ công tác nghiên cứu khoa học, công tác giáo dục truyền thống cho đội ngũ những người làm báo và công chúng báo chí trong và ngoài nước; phục vụ nhu cầu tham quan, tìm hiểu lịch sử phát triển và những thành tựu của báo chí Việt Nam.

Trưng bày Bảo tàng Báo chí Việt Nam trong không gian 1.464 m2 với các chủ đề về Chủ tịch Hồ Chí Minh với báo chí; lịch sử hình thành và phát triển của báo chí Việt Nam qua các giai đoạn; vinh quang báo chí Việt Nam; trưng bày số hoá các hiện vật trong bảo tàng.

Dự án “Trưng bày Bảo tàng Báo chí Việt Nam” sẽ được đầu tư xây dựng tại khuôn viên Tòa nhà Hội Nhà báo Việt Nam, ô E2 Khu đô thị mới Cầu Giấy, phố Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội; thời gian thực hiện trong giai đoạn 2016-2018.

Thủ tướng Chính phủ giao Hội Nhà báo Việt Nam chủ trì, phối hợp với các Bộ: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện Dự án theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật Di sản văn hóa và các quy định hiện hành có liên quan.

Trước đó hơn một năm, ngày 21/8/2014, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án xây dựng Bảo tàng Báo chí Việt Nam.

Đây sẽ là một trung tâm xác thực, “ngân hàng dữ liệu” về báo chí Việt Nam, phục vụ việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản báo chí Việt Nam.
Bảo tàng Báo chí Việt Nam đặt tại khuôn viên Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí Hội Nhà báo Việt Nam tại quận Cầu Giấy, Hà Nội. Hội Nhà báo Việt Nam là chủ đầu tư dự án.

Đề án xây dựng nêu 2 giai đoạn: Giai đoạn 1, từ 2014-2016, hoàn thành trưng bày về Báo chí cách mạng Việt Nam, khánh thành Bảo tàng. Giai đoạn 2 - 2017 và các năm tiếp theo - sẽ hoàn thiện toàn bộ nội dung trưng bày Bảo tàng, tiếp tục mở rộng, phát triển bảo tàng theo thực tế phát triển của Bảo tàng và điều kiện cho phép./.

PV
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan