Cập nhật ngày 17/11/2015 - 20:59:39

           

Khởi động Dự án 7 triệu Euro về cải cách kinh tế vĩ mô và hỗ trợ tăng trưởng xanh

- Dự án “Cải cách kinh tế vĩ mô và hỗ trợ tăng trưởng xanh”, do Chính phủ Đức tài trợ, nhằm hỗ trợ quá trình thực hiện Chiến lược tăng trưởng xanh, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế theo hướng nâng cao năng suất lao động, phát triển bền vững về xã hội và môi trường.

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản phê duyệt danh mục Dự án.

Theo đó, Dự án sẽ lồng ghép Chiến lược Tăng trưởng Xanh Việt Nam vào Kế hoạch Phát triển kinh tế-xã hội 2016-2020, đặc biệt trong 3 lĩnh vực ưu tiên hợp tác Việt Nam - Đức là: đào tạo nghề, tài nguyên thiên nhiên và năng lượng.

Dự án sẽ hỗ trợ hoạt động của Ban điều phối liên ngành thực hiện Chiến lược Tăng trưởng Xanh trực thuộc Ủy ban Quốc gia về biển đổi khí hậu; thông qua các kế hoạch hành động tăng trưởng xanh tại 5 tỉnh được lựa chọn thuộc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu từ mực nước biển dâng.

Đồng thời, thiết kế, xây dựng, thực thi và giám sát việc thực thi các cơ chế, chính sách tạo nguồn tài chính cho các dự án đầu tư thân thiện với môi trường/xã hội và khuyến khích phát triển các sản phẩm/dịch vụ tài chính - ngân hàng xanh; các tổ chức của thị trường tài chính thiết kế, xây dựng và giới thiệu sản phẩm và dịch vụ chứng khoán mới dưới sự hướng dẫn của  Bộ Tài chính, phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế.

Dự án được thực hiện trong 3 năm (2015-2018) với tổng kinh phí thực hiện (không bao gồm dự án Hợp phần 3 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục tại Quyết định số 2379/QĐ-TTg ngày 29/12/2014) là 7 triệu Euro, trong đó, vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Đức 6,5 triệu Euro; vốn đối ứng của phía Việt Nam 500.000 Euro./.

P.A
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan