Cập nhật ngày 19/11/2015 - 21:33:49

           

Thủ tướng đồng ý đưa sân golf FLC Quy Nhơn vào quy hoạch

- Theo thông tin của Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản đồng ý bổ sung Dự án sân golf FLC Quy Nhơn Golf Links thuộc Khu du lịch biển Nhơn Lý - Cát Tiến, Khu kinh tế Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định vào Quy hoạch sân golf Việt Nam đến năm 2020.

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Bình Định chỉ đạo việc triển khai Dự án sân golf FLC Quy Nhơn Golf Links theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư và các pháp luật khác có liên quan.

Dự án sân golf FLC Quy Nhơn Golf Links 18 lỗ có diện tích 70,56 ha tại Không gian phát triển du lịch cao cấp phía Nam, thuộc Khu du lịch biển Nhơn Lý - Cát Tiến, xã Nhơn Lý, thành phố Quy Nhơn nằm trong Khu Kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định.

Theo Quyết định số 1946/QĐ-TTg, ngày 26/11/2009 để hình thành 1 sân golf phải đảm bảo đủ các điều kiện, phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội và quy hoạch sử dụng đất của địa phương; có vị trí địa lý phù hợp với yêu cầu, mục đích của dự án sân golf và điều kiện về kết cấu hạ tầng như giao thông, điện, nước; đáp ứng được yêu cầu về xử lý nước thải, bảo vệ môi trường bền vững; diện tích tối đa dành cho sân golf 18 lỗ là 100ha; 1 sân golf không sử dụng quá 5ha diện tích là đất lúa 1 vụ năng suất thấp...

Về tiêu chí xây dựng sân golf, tiêu chí tổng hợp quan trọng nhất là sân golf tuyệt đối không được sử dụng đất lúa 2 vụ. Trường hợp phải sử dụng đất lúa để xây dựng sân golf thì chỉ được sử dụng đất lúa 1 vụ năng suất thấp, hiệu quả kinh tế không cao với diện tích không quá 5% tổng diện tích quy hoạch 1 sân golf đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; không được sử dụng đất thuộc quy hoạch xây dựng khu công nghiệp, khu đô thị, đất rừng (đặc biệt là rừng phòng hộ và rừng đặc dụng) để xây dựng sân golf.

Theo quy hoạch đến năm 2020, cả nước có 89 sân golf.

Dự án sân golf FLC Quy Nhơn Golf Links đáp ứng các tiêu chí và điều kiện hình thành theo quy định tại Quyết định số 1946/QĐ-TTg ngày 26/11/2009 và Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 18/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ./.

PV
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan