Cập nhật ngày 17/12/2016 - 23:29:59

           

Thủ tướng đồng ý điều chỉnh một số dự án

- Văn phòng Thủ tướng cho biết, Thủ tướng đã đồng ý bổ sung vốn thực hiện dự án về đăng ký doanh nghiệp và Điều chỉnh Dự án hỗ trợ phòng, chống bạo lực cho phụ nữ và trẻ em gái.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án "Mở rộng các loại hình doanh nghiệp đăng ký trên hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia" do Tổ chức Phát triển công nghiệp Liên hợp quốc (UNIDO) tài trợ.

Đến nay, Dự án được bổ sung thêm 1.049.560 USD do UNIDO tài trợ từ nguồn viện trợ không hoàn lại của Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sỹ (SECO).

Với việc thêm nguồn vốn, Dự án sẽ xây dựng cơ chế phối hợp hợp một cửa giải quyết thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho nhà đầu tư nước ngoài.

Trước đó, Dự án "Mở rộng các loại hình doanh nghiệp đăng ký trên hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia" được thực hiện với tổng kinh phí là 5.450.000 USD; trong đó, vốn ODA viện trợ không hoàn lại của UNIDO là 4.750.000 USD.

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt điều chỉnh nội dung chủ trương đầu tư Dự án "Xây dựng mô hình hỗ trợ phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái tại Việt Nam" sử dụng vốn vay ODA không hoàn lại của Chính phủ Hàn Quốc.

Theo đó, mục tiêu tổng thể của Dự án là góp phần thực hiện thành công Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020 thông qua xây dựng mô hình hỗ trợ phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái ở Việt Nam.

Mục tiêu cụ thể của Dự án là xây dựng mô hình Trung tâm can thiệp phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, đặc biệt là cho nạn nhân của bạo lực tình dục tại Quảng Ninh; hỗ trợ đào tạo và nâng cao năng lực cho các nhà hoạch định chính sách, chuyên gia, người cung cấp dịch vụ để hỗ trợ nạn nhân của bạo lực giới; nâng cao nhận thức về ngăn ngừa bạo lực giới đặc biệt là bạo lực tình dục đối với phụ nữ và trẻ em gái, tại nơi công cộng và nơi làm việc thông qua các chiến dịch tại địa phương.

Kết quả chính mà Dự án mang lại là thiết lập và vận hành mô hình trung tâm can thiệp phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới theo mô hình đã thành công của Hàn Quốc; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ cung cấp dịch vụ phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái; tuyên truyền phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, đặc biệt là phòng, chống quấy rối tình dục tại cấp trung ương và địa phương...

Dự án được đầu tư với tổng kinh phí là 2.560.000 USD./.

A.Đ
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan