Cập nhật ngày 17/12/2016 - 23:45:07

           

Việt Nam có trung tâm xúc tiến và hỗ trợ đầu tư thứ 26

- Với việc NgheAn IPC được thành lập, thì trên địa bàn cả nước sẽ có 26 trung tâm xúc tiến và hỗ trợ đầu tư trực thuộc UBND tỉnh, hoạt động theo mô hình lồng ghép 3 chức năng.

Văn phòng Chính phủ cho biết, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định thành lập Trung tâm Xúc tiến và hỗ trợ đầu tư tỉnh Nghệ An. Trung tâm này được nâng cấp trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Xúc tiến đầu tư và tư vấn phát triển trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An.

Trung tâm đặt trụ sở chính tại số 3 đường Trường Thi, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Trung tâm Xúc tiến và hỗ trợ đầu tư tỉnh Nghệ An trực thuộc UBND tỉnh Nghệ An là đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng để hoạt động theo quy định của pháp luật.

Thủ tướng Chính phủ giao Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Xúc tiến và hỗ trợ đầu tư tỉnh Nghệ An theo quy định của pháp luật.

Như vậy, với việc NgheAn IPC được thành lập, thì trên địa bàn cả nước sẽ có 26 trung tâm xúc tiến và hỗ trợ đầu tư trực thuộc UBND tỉnh, hoạt động theo mô hình lồng ghép 3 chức năng: xúc tiến đầu tư; một cửa liên thông giải quyết thủ tục cho nhà đầu tư và tư vấn hỗ trợ đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp. Hoạt động theo mô hình này hiệu lực, hiệu quả, phối hợp với các ngành tốt hơn, giúp công việc giải quyết nhanh chóng.

Trung tâm sẽ là đầu mối tham mưu UBND tỉnh tổ chức thực hiện các hoạt động vận động, xúc tiến, cải thiện môi trường đầu tư, thu hút đầu tư trong và ngoài nước vào địa bàn tỉnh; hỗ trợ nhà đầu tư trong suốt quá trình hoạt động.

Theo báo Nghệ An, dự kiến Trung tâm sẽ có 20 cán bộ, được công bố ra mắt trong tháng 12/2016, chính thức hoạt động tháng 1/2017./.

P.A
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan