Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) vừa đề xuất lên các cơ quan chức năng về việc được tăng vốn từ 2.000 tỷ đồng lên 10.000 tỷ đồng đến năm 2020. Đây là cơ sở để Công ty thực hiện kế hoạch...
Cập nhật, 08/06/2016 23:44:23
Theo Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, trên thực tế Nhà nước không có chủ trương tạo tài sản để cho thuê nhưng hầu hết các đơn vị sử dụng tài sản công cho thuê nhưng ngân sách nhà nước...
Cập nhật, 07/06/2016 07:32:32
Yêu cầu này được Thủ tướng Chính phủ đặt ra cho Bộ Tải chính, các cấp địa phương nhằm chủ động ứng phó với việc giảm thu và nhu cầu chi NSNN phát sinh, nhất là do tác động của thiên...
Cập nhật, 01/06/2016 16:25:06
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có Công văn số 3955/NHNN-TD, ngày 30/5/2016 chỉ đạo các ngân hàng thương mại tham gia Chương trình cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 02/NQ-CP.
Cập nhật, 28/05/2016 08:28:55
Theo đó, Thông tư sửa đổi, bổ sung quy định về hệ số rủi ro của các khoản phải đòi để kinh doanh bất động sản theo hướng tăng từ 150% lên 200% kể từ 01/01/2017
Cập nhật, 25/05/2016 23:00:15
Đó là nhấn mạnh Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tạì cuộc họp cho ý kiến dự thảo Nghị định về điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ, chiều ngày 25/5.
Cập nhật, 23/05/2016 18:15:18
Ngân hàng Nhà nước mới đây công bố một số chỉ tiêu cơ bản các tổ chức tín dụng, trong đó tỷ lệ nợ xấu tính đến cuối tháng 3 đã tăng lên 2,62% so với con số 2,55% vào tháng 12/2015.
Cập nhật, 14/05/2016 10:26:22
Số kinh phí 527,161 tỷ đồng được lấy từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ thuộc ngân sách trung ương năm 2016
Cập nhật, 12/05/2016 05:47:17
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa đồng ý chủ trương điều chỉnh trong tổng mức kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để bổ...
Cập nhật, 11/05/2016 22:20:13
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã khẳng định điều này tại Lễ khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh Lãnh đạo các Ngân hàng châu Á lần thứ 17 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và The Asian...
Cập nhật, 09/05/2016 17:06:37
Mặc dù giá dầu vẫn thấp hơn dự toán 21 USD/thùng song nhờ tăng hơn 3 tháng đầu năm nên đã góp phần đáng kể vào tăng thu ngân sách. Trong khi đó, thu từ xuất nhập khẩu đang có hướng giảm.