Số liệu trên được nêu rõ tại Quyết định giao kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước và tín dụng chính sách xã hội năm 2017 cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam và Ngân hàng Chính sách xã hội vừa được Thủ tướng...
Cập nhật, 16/01/2016 15:37:13
Theo đó sẽ ưu tiên việc tự nguyện trước, nếu không thì buộc Ngân hàng Nhà nước phải can thiệp. Năm 2016, Ngân hàng Nhà nước sẽ xem xét cho phá sản một số công ty tài chính, quỹ tín dụng nhân...
Cập nhật, 15/01/2016 19:55:22
Cụ thể, thu đã vượt dự toán 8,6%, đặc biệt không phải sử dụng đến khoản 10.000 tỷ đồng thu thoái vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp mà Quốc hội đã cho phép để xử lý số giảm thu ngân...
Cập nhật, 14/01/2016 15:54:03
Đây là mức tăng cao nhất 5 năm qua. Cụ thể, đến 31/12/2015, tổng dư nợ tín dụng của các tổ chức tín dụng trên địa bàn đạt 1.207.747 tỷ đồng, tăng 19,5% so với cuối năm 2014.
Cập nhật, 12/01/2016 23:21:33
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 2526/QĐ-TTg về việc giao kế hoạch đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2016.
Cập nhật, 11/01/2016 22:39:12
Cụ thể, với Ngân hàng Phát triển Việt Nam, về chỉ tiêu cho vay, kế hoạch tín dụng vốn nước ngoài (ODA cho vay lại) năm 2016 là 12.000 tỷ đồng. Đối với tín dụng vốn trong nước, tăng trưởng...
Cập nhật, 10/01/2016 23:48:34
Với 93 phiên được thực hiện, gần 950 triệu cổ phần được bán, kết quả này cho thấy sự thực hiện quyết liệt trong công tác tái cơ cấu, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước trong năm 2015.
Cập nhật, 06/01/2016 08:29:58
Đây là một trong những giải pháp nhằm mục tiêu xuyên suốt là nâng cao vị thế của Đồng Việt Nam, đồng thời, cũng khuyến khích doanh nghiệp sử dụng công cụ phái sinh phòng ngừa rủi ro biến...
Cập nhật, 05/01/2016 23:09:14
Số tiền hỗ trợ 1.072 tỷ đồng được lấy từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2015.
Cập nhật, 31/12/2015 22:19:12
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình xây dựng cầu dân sinh đảm bảo an toàn giao thông vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2014-2020.
Cập nhật, 25/12/2015 23:20:20
Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã chỉ rõ điều này tại Hội nghị Tổng kết việc điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng năm 2015, định hướng điều hành năm 2016 của Ngân hàng Nhà...