Để tăng khả năng chống chịu cho doanh nghiệp trong bối cảnh hiện nay, các doanh nghiệp cần chủ động đổi mới, nâng cao năng lực cạnh tranh.
Cập nhật, 05/07/2018 11:02:00
Nhiều kiến nghị quan trọng và thẳng thắn đã được cộng đồng doanh nghiệp gửi đến Chính phủ Việt Nam tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF) giữa kỳ 2018 tổ chức vào ngày 04/07 nhằm cải...
Cập nhật, 05/07/2018 07:55:16
Ở Việt Nam hiện nay, nhận thức về vai trò của doanh nghiệp xã hội còn hạn chế. Vì vậy, cần có những định hướng, chính sách hỗ trợ thiết thực để thúc đẩy phát triển khối doanh nghiệp này.
Cập nhật, 04/07/2018 15:25:35
Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các chỉ số liên quan đến khả năng hấp thụ, nắm giữ và phát triển công nghệ của các doanh nghiệp Việt Nam còn hạn chế, nên khó có đủ tiêu chuẩn...
Cập nhật, 03/07/2018 17:52:47
Là địa phương có số lượng doanh nghiệp đang hoạt động lớn nhất với hơn 347.000 doanh nghiệp, chiếm khoảng 32% tổng số doanh nghiệp trên cả nước, thời gian qua, TP. Hồ Chí Minh đã triển khai...
Cập nhật, 03/07/2018 00:35:25
Cụ thể, DN không bị lỗ trong 3 năm liền kề gần nhất theo báo cáo kiểm toán, trừ các khoản lỗ do thực hiện chính sách của Nhà nước được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; không có nợ quá...
Cập nhật, 30/06/2018 23:51:41
Căn cứ quy định trên thì việc góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất để tham gia thành lập công ty là phù hợp với quy định pháp luật.
Cập nhật, 30/06/2018 22:05:37
Theo kết quả điều tra của Tổng cục Thống kê, dự báo quý III lạc quan hơn so với quý II khi có tới 88,5% doanh nghiệp cho rằng, tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp tốt lên và giữ nguyên....
Cập nhật, 29/06/2018 09:02:13
Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có văn bản số 4330/BKHĐT-PTDN gửi các bộ, ngành liên quan; UBND các tỉnh/thành phố và các hiệp hội về việc hướng dẫn thực hiện chương trình hỗ trợ đào tạo...
Cập nhật, 28/06/2018 07:14:19
Tổng cục Thống kê vừa công bố báo cáo điều tra xu hướng sản xuất, kinh doanh ngành xây dựng hàng quý, với 5.300 doanh nghiệp được chọn mẫu điều tra, đại diện cho toàn ngành xây dựng và 63...
Cập nhật, 27/06/2018 15:06:05
Các doanh nghiệp thành lập mới trong 6 tháng có tổng số vốn đăng ký là 648.967 tỷ đồng, tăng 5,3% về số doanh nghiệp và tăng 8,9% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2017.