Với tỷ lệ điều tiết 35%, tổng nguồn vốn đầu tư công cấp Thành phố giai đoạn này là 90.910 tỷ đồng, trong khi nhu cầu là 249.315 tỷ đồng. Con số này mới đáp ứng được 36,4% nhu cầu vốn đầu tư công cấp Thành phố trong 5 năm...
Cập nhật, 12/01/2016 19:28:36
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, cho biết, năm 2016, ngành dự kiến sẽ giảm khoảng 100.000 ha gieo trồng lúa để chuyển sang trồng một số cây hàng năm khác, trong đó chủ yếu là ngô, cây...
Cập nhật, 11/01/2016 22:32:42
Năm 2016 được nhận định còn nhiều khó khăn đối với ngành nông nghiệp. Do đó, mục tiêu trong năm 2016 xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt 31 tỷ USD, đang đặt ra những thách thức không nhỏ...
Cập nhật, 08/01/2016 12:00:11
Theo Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc, cả năm 2015, tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn Tỉnh ước thực hiện 20.909,8 tỷ đồng, tăng 7,61% so với năm trước.
Cập nhật, 07/01/2016 22:20:29
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt danh mục Dự án “Phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị” vay vốn Ngân hàng Thế giới (Worl Bank).
Cập nhật, 05/01/2016 22:44:08
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nhấn mạnh điều này tại Hội nghị tổng kết ngành năm 2015 và triển khai kế hoạch năm 2016, kế hoạch 5 năm 2016-2020 của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,...
Cập nhật, 05/01/2016 09:18:35
Theo Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF), mức hữu dụng và chất lượng kết cấu hạ tầng giao thông của Việt Nam năm 2015 đứng ở vị trí 67, tăng 9 bậc so với năm 2014, so với năm 2010 tăng 36 bậc.
Cập nhật, 04/01/2016 22:06:04
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã khẳng định điều này tại Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2016 của Bộ Giao thông Vận tải, ngày 04/01/2015
Cập nhật, 01/01/2016 22:52:50
Đây là đánh giá của Phó Thủ tường Chính phủ, Trưởng ban chỉ đạo Tây Bắc Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị Tổng kết 5 năm đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải vùng Tây...
Cập nhật, 28/12/2015 22:54:18
Vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là vùng sản xuất tập trung, ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp để sản xuất một hoặc một số sản phẩm nông sản hàng hóa có lợi thế của vùng...
Cập nhật, 28/12/2015 17:56:50
Ngành Thủy lợi cần tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong cảnh báo, dự báo, hỗ trợ ra quyết định phục vụ sản xuất, dân sinh; đảm bảo sự đồng bộ trong ngành, từ Trung ương đến...